Kaliskie Archiwum Filmowe

Kaliskie Archiwum Filmowe to wieloetapowy projekt, współfinansowany przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych, realizowany przez Stowarzyszenie "Kalisz Literacki" i Archiwum Państwowe w Kaliszu, wedle autorskiego pomysłu literata Arkadiusza Pacholskiego. Jego głównym założeniem jest ocalenie od zapomnienia wspomnień świadków ważnych wydarzeń z lat 1939-1989.

Wspomnienia nagrywane kamerą, poprzez połączenie obrazu i dźwięku najlepiej oddają faktyczne przeżycia i odczucia bohatera. Jak mówi sam pomysłodawca: Świadectwo filmowe ma coś, czego nie znajdziemy w żadnym dokumencie pisanym - twarz konkretnego człowieka, jego mimikę, gest, tembr głosu. Za ich pośrednictwem możemy wejść w bliższy kontakt z przeszłością, dotknąć jej głębiej i mocniej odczuć jej działanie. A w efekcie - znacznie lepiej ją zrozumieć. Filmy są za każdym razem uroczyście promowane w sali wystawowej APK, w obecności głównych bohaterów nagrań, ich rodzin, darczyńców i przyjaciół APK oraz przedstawicieli mediów. Zrealizowane nagrania wejdą w skład zasobu Archiwum Państwowego w Kaliszu.

Dotychczas, począwszy od 2013 r., zrealizowano pięć edycji, w tym jedną na temat życia w realiach Polski Ludowej. Bohaterami poszczególnych filmów byli w I. edycji w 2013 r.: Sławomir Gzowski, Olech Podlewski, Kazimiera Kludzińska, Lucyna Kwiatkowska; w II. edycji w 2014 r.: Mieczysław Wiśniewski, Jerzy Dembny, Henryk Drapiński, Halina Zdziubany, Janina i Władysław Kościelniakowie, Józef Suda, Franciszek Kalafarski, Emilia Balcerzak, Halina Sadowska, Michał Olszyna, Lidia Dzikowska; w III. edycji w 2015 r.: Jadwiga Rogacka, Andrzej Zmyślony, Wacław Szymański, Tadeusz Wiekiera; w IV. edycji w 2017 r.: Yoseph Komem-Flakowicz, Roman Ostrowski, Maria Musidlak, Józefa Kujawa, Eugenia Pastuszek; w V. edycji w 2018 r.: Janina Gałenska, Gustaw Elbl, Zdzisław Bednarek, Tadeusz Krzywik, Anna Rożnowska.

Zrealizowany materiał ma przede wszystkim wymiar edukacyjny. Uczniowie chętnych szkół oglądają nagrania, a następnie mogą je konfrontować z materiałami z zasobu archiwum. Uczą się przez to krytycznej analizy materiału źródłowego. Do tej pory w lekcjach udział wzięło łącznie ok. 600 uczniów z Kalisza i regionu kaliskiego.