Kaliskie Archiwum Filmowe - V Edycja - Rok 2018

Archiwum Państwowe w Kaliszu w 2018 r. zrealizowało kolejną edycję Kaliskiego Archiwum Filmowego. Tegorocznymi bohaterami filmów byli: Janina Gałenska, Gustaw Elbl, Zdzisław Bednarek, Tadeusz Krzywik i Anna Rożnowska.

Biogramy oraz nagrane wywiady z bohaterami Kaliskiego Archiwum Filmowego w 2018 r.


JANINA GAŁENSKA

Janina Gałenska

Urodzona w 1930 r. w Tarnopolskiem, gdzie obok siebie żyli Polacy, Żydzi i Ukraińcy. Bohater pamięta wkroczenie wojsk radzieckich w 1939 r. i wszechobecny strach przed gwałtami, zabójstwami i wywózkami. Wspomina także ponury czas, podczas którego Ukraińcy zaczęli mordować Polaków. Jej rodzina miała swój udział w ratowaniu dzieci żydowskich przed zagładą.


GUSTAW ELBL

Gustaw Elbl

Urodzony w 1932 r. w Kaliszu. Jego rodzina pochodzi z Austrii, dziadek przeprowadził się do Kalisza, gdzie prowadził stolarnię i dorabiał klawiatury do fabryki Fibigera. Jego ojca zmobilizowano do Armii "Poznań". Po wybuchu wojny nie chodził do szkoły, włóczył się i chodził z matką do Rychnowa po żywność, a każda taka wyprawa była szalenie niebezpieczna.


ZDZISŁAW BEDNAREK

Zdzisław Bednarek

Urodzony w 1929 r w Kaliszu. Jego ojciec pracował w Pluszowniu u Gaede'go. Rodzina nie miała najgorzej, bo ojciec był dobrym fachowcem i miał stałą pracę. Bohater pamięta naloty niemieckie i okres okupacji. Ojca wywieźli na roboty do Berlina i tam był aż do końca wojny. Zdzisław Bednarek w wieku 11 lat pracował w fabryce mundurów wojskowych.


TADEUSZ KRZYWIK

Tadeusz Krzywik

Urodzony w 1930 r. w Opatówku. Jego ojca powołano i walczył pod Bzurą. Tadeusz okupację spędził w Kaliszu razem z mamą i siostrą. Mama pracowała przy rozbiórce bożnicy, a następnie jako szwaczka. Ojciec trafił na roboty do Niemiec, skąd przysyłał paczki. Potem Gaede ściągnął go do pracy w Pluszowni.


ANNA ROŻNOWSKA

Anna Rożnowska

Urodzona w 1934 r. w Kaliszu. Jej dziadek od strony ojca działał w organizacji BUND w Kaliszu. Rodzice, pochodzenia żydowskiego, byli ateistami. Po wybuchu wojny rodzina została wywieziona. Anna chodziła do szkoły rosyjskiej w Stalingradzie. W trakcie nalotu niemieckiego była świadkiem zbombardowania szkoły.