Zobacz skany online

Z przyczyn niezależnych od Archiwum Państwowego w Kaliszu nie wszystkie zdigitalizowane materiały są dostępne na portalu Szukajwarchiwach (SwA). Obecnie udostępniamy je w tzw. chmurze.

Po kliknięciu linku: https://zasob.archiwum.kalisz.pl macie Państwo możliwość przeglądać i kopiować wszystkie skany wykonane przez kaliskie Archiwum, zarówno te, które już znajdują się na SwA, jak i te, które zostaną umieszczone na portalu w przyszłości. W chmurze nie ma jedynie kopii cyfrowych wykonanych z mikrofilmów przez Narodowe Archiwum Cyfrowe - te znajdują się tylko na SwA (dotyczy to starszych roczników ksiąg metrykalnych i stanu cywilnego).

W chmurze umieszczono także dokładny wykaz umieszczonych w niej kopii cyfrowych. Zarówno zbiór skanów, jak i wykaz będą na bieżąco uzupełniane, w miarę digitalizowania kolejnych materiałów z zasobu Archiwum Państwowego w Kaliszu.

Przy wyszukiwaniu należy posługiwać się numerem zespołu, a następnie sygnaturą.