Zobacz skany online

Skany materiałów z zasobu Archiwum Państwowego w Kaliszu dostępne są na portalu "Szukaj w Archiwach". oraz na serwerze zewnętrznym (platforma Dropbox).

Po kliknięciu linku: https://zasob.archiwum.kalisz.pl masz możliwość przeglądać i kopiować wszystkie skany wykonane przez kaliskie Archiwum, zarówno te, które już znajdują się na SwA, jak i te, które zostaną umieszczone na tym portalu w przyszłości. Ponadto umieściliśmy tutaj kopie cyfrowe, które z przyczyn technicznych nie mogą zostać umieszczone na SwA. W chmurze nie ma natomiast kopii cyfrowych wykonanych z mikrofilmów przez Narodowe Archiwum Cyfrowe - te znajdują się tylko na SwA (dotyczy to starszych roczników ksiąg metrykalnych i stanu cywilnego).

W chmurze umieszczono także dokładny wykaz umieszczonych w niej kopii cyfrowych. Zarówno zbiór skanów, jak i wykaz będą na bieżąco uzupełniane, w miarę digitalizowania kolejnych materiałów z zasobu Archiwum Państwowego w Kaliszu.

Przy wyszukiwaniu należy posługiwać się numerem zespołu, a następnie sygnaturą jednostki (księgi, teczki, fotografii, itp.).