Media o nas - 2023

Wykład dr Grażyny Schlender


Dzień Darczyńcy


Wykład dr. Piotra Sudy


Odsłonięcie tablicy upamiętniającej Żołnierzy Wyklętych, którzy oddali życie za Ojczyznę w kaliskim więzieniu


Konferencja pt. "Opozycja antykomunistyczna na terenie Ziemi Kaliskiej w latach 1945-1956"


Promocja publikacji pt. "Biografie Sprawiedliwych"


Historia Kościoła w Ostrowie według Jerzego Sówki


Nie będzie Niemiec pluł nam w twarz


Benedykt Dybowski - wybitny naukowiec i patriota patronem ulicy na Tyńcu


Tajemnice Kalisza i regionu kaliskiego


Nagroda dla Grzegorza Walisia


Zielony Kalisz na czarno-białych zdjęciach


Ciekawe prelekcje, spotkania i pokazy


Od rewolucjonistki do Pierwszej Damy


Aleksandra Piłsudska - patriotka, bojowniczka o niepodległą Polskę. Od rewolucjonistki do Pierwszej Damy Rzeczpospolitej


Archiwum Państwowe poszukuje informacji o bohaterach naszej niepodległości


Lekcje o powstaniu styczniowym


Maria Konopnicka - poetka ciągle odkrywana


Promocja książki pt. "Maria Konopnicka w oczach badaczy i w źródłach archiwalnych"


Bogaty w wydarzenia rok kaliskich archiwistów


Kaliskie Archiwum wyróżnia się na tle kraju


Promocja książki pt. "Notariusze kaliscy w latach 1808-1951"


Oddali hołd Żołnierzom Wyklętym


Promocja niezwykłego wydawnictwa "Notariusze kaliscy w latach 1808-1951"


Wystawa "A mundury ich były szaraczkowe"


Uczcili pamieć niezłomnych pod murami byłego więzienia


Przekaz dla przyszłych pokoleń Kaliszan


Plany Komisji Pamięci Historycznej Miasta Kalisza na 2023 rok


Tablica Jałowieckiego i Piłsudskiej


Dary dla kaliskiego Archiwum


Cykl "Ziemia Kaliska oczami Krenza" w Archiwum"


Stare zdjęcia, kennkarty i dyplomy sprzed 100 lat


Stan wojenny w Regionie NSZZ "Solidarność" Wielkopolska Południowa