Kaliskie Archiwum Filmowe - VI Edycja - Rok 2020

Archiwum Państwowe w Kaliszu w 2020 r., z okazji 40 rocznicy powstania NSZZ "Solidarność", zrealizowało kolejną edycję Kaliskiego Archiwum Filmowego. Tegorocznymi bohaterami filmów byli: Antoni Pietkiewicz, Mirosława Mencel, Henryk Siciński, Krzysztof Szac i Henryk Piwowarczyk.


ANTONI PIETKIEWICZ

Antoni Pietkiewicz

Urodzony w 1948 r. w Kaliszu, absolwent Wydziału Elektrycznego na Politechnice Łódzkiej. W latach 1977-1981 współpracownik Komitetu Obrony Robotników, w okresie 1979-1980 uczestnik Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela. We wrześniu 1980 r. był doradcą komitetów strajkowych w "Runotexie" i "Winiarach" w Kaliszu. Współtworzył kaliską "Solidarność", był wiceprzewodniczącym Zarządu Regionu Wielkopolska Południowa, uczestniczył m. in. w I Walnym Zebraniu Delegatów Województwa Kaliskiego i I Krajowym Zjeździe Delegatów. 13 grudnia 1981 r. internowany, przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku i Warszawie-Bałołęce. Od 4 października 1982 r. ukrywał się najpierw w Kaliszu, a później w Warszawie. Był przewodniczącym Tymczasowego Komitetu Koordynacyjnego w Kaliszu, redagował także podziemne pisma.


MIROSŁAWA MENCEL

Mirosława Mencel

Urodzona w 1939 r. w Kaliszu, absolwentka Wydziału Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych Politechniki Poznańskiej. W latach 1973-1994 pracowała jako instruktorka w Dziale Administracji, później jako kierownik Działu Poligrafii w Naczelnej Organizacji Technicznej w Kaliszu. We wrześniu 1980 r. była członkiem Komitetu Założycielskiego "S" w Kaliszu. Od lipca 1981 r. zasiadała w Zarządzie Regionu Wielkopolska Południowa. W latach 1982-1984 działała w Tymczasowym Komitecie Koordynacyjnym "S", zajmowała się drukiem pism podziemnych. 4 października 1982 r. została aresztowana podczas druku ulotek i osadzona w Areszcie Śledczym we Wrocławiu.


HENRYK SICIŃSKI

Henryk Siciński

Urodzony w 1950 r. w Jeleniej Górze, lekarz pediatra - absolwent Akademii Lekarskiej w Poznaniu. W lipcu 1980 r. współorganizował protest w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wlkp. Był delegatem na I Walny Zjazd Delegatów Województwa Kaliskiego i pomysłodawcą Posłania I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ "Solidarność" do ludzi pracy Europy Wschodniej. 1 maja 1981 r. zatrzymano go po rewizji w domu i internowano w Ośrodku Odosobnienia w Ostrowie Wlkp. i Gębarzewie.


KRZYSZTOF SZAC

Krzysztof Szac

Urodzony w 1953 r. w Pleszewie, w latach 1971-1981 pracował w pleszewskim "Spomaszu" m. in. jako brygadzista. Od września 1980 r. członek "Solidarności", wiceprzewodniczący Komitetu Założycielskiego, następnie przewodniczący MKK w Pleszewie. Po 13 grudnia 1981 r. zawieszono go w prawach pracowniczych. Był pomysłodawcą ukrycia sztandaru "S" Ziemi Pleszewskiej w klasztorze ss. Służebniczek w Pleszewie.


HENRYK PIWOWARCZYK

Henryk Piwowarczyk

Urodzomy w 1952 r. w Tuplicach k. Żar. W latach 1975-1983 pracował jako elektronik w Kaliskich Zakładach Koncentratów Spożywczych "Winiary". Tam uczestniczył w strajku we wrześniu 1980 r. Współtworzył kaliską "Solidarność" i "Solidarność" Wiejską w województwie kaliskim. Był m. in. członkiem prezydium MKZ w Kaliszu. 13 grudnia 1981 r. internowany i przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia w Ostrowie Wlkp., Głogowie, Gębarzewie i Kwidzynie, gdzie został ciężko pobity i następnie umieszczony w szpitalu w Prabutach. Od grudnia 1982 r. działacz Tymczasowego Komitetu Koordynacyjnego "S" Wielkopolska Południowa oraz kolporter i kurier prasy podziemnej.