Kaliskie Archiwum Filmowe - II Edycja - Rok 2014

W 2014 r. oko kamery zarejestrowało wspomnienia: Mieczysława Wiśniewskiego, Jerzego Dembnego, Henryka Drapińskiego, Haliny Zdziubany, Janiny i Władysława Kościelniaków, Józefa Suda, Franciszka Kalafarskiego, Emilii Balcerzak, Haliny Sadowskiej. Tematycznie również dotyczą one trudnych lat okupacji hiterowskiej. W oparciu o nie, Archiwum Państwowe w Kaliszu organizuje lekcje archiwalne, na które serdecznie zapraszamy uczniów szkół kaliskich.

Zapisy na 2. edycję Kaliskiego Archiwum Filmowego przyjmujemy codziennie, od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00-16.00, drogą telefoniczną (62 767 10 22) bądź mailową (sekretariat@archiwum.kalisz.pl).

Biogramy bohaterów Kaliskiego Archiwum Filmowego w 2014 r.


JÓZEF SUDA

Józef Suda

Urodził się 6 sierpnia 1925 r. w Czarnej. W 1943 r. wstąpił w szeregi Armii Krajowej. Z wykształcenia jest lekarzem chorób wewnętrznych. Za swoją działalność otrzymał m. in. Krzyż Walecznych, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Armii Krajowej, Krzyż Partyzancki, Medal - "Sto Lat Pracy Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego dla Człowieka", Medal - Honorowy Przyjaciel Kalisza. Ma trójkę dzieci. Jego ogromną pasją są szachy. Wspomnienia zarejestrowane kamerą dotyczą m. in. pracy na stacji kolejowej w Tarnowie, gdzie dokonywał sabotażu podpalając pociągi niemieckie.


HALINA SADOWSKA

Halina Sadowska

Urodziła się w 1931 r. Posiada wykształcenie średnie. Pracowała w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Handlu Spożywczego w Kaliszu do 1982 r. jako referent oraz kierownik ds. zaopatrzenia. Jest wdową, ma jednego syna. Podzieliła się swoimi wspomnieniami na temat niewoli ojca, jego pracy w niemieckim gospodarstwie, pobytu matki w więzieniu w Rawiczu i organizacji tajnego nauczania w Kaliszu. Opowiedziała również o zasypywaniu Babinki książkami z polskich bibliotek.


HALINA ZDZIUBANY

Halina Zdziubany

Urodziła się w 1923 r. w Skokach. Posiada wykształcenie średnie, pracowała jako statystyk medyczny w Szpitalu Wojewódzkim oraz jako ławnik w sądzie. Jest wdową, posiada dwoje dzieci. W wolnych chwilach lubi czytać książki, spacerować i rozwiązywać krzyżówki. W czasie II wojny światowej została wysiedlona, trafiła najpierw na Syberię, potem do Uzbekistanu, gdzie urodził się jej syn. Mąż wstąpił do armii Andersa. Po wojnie rodzina wróciła do Polski i osiedliła się w Kaliszu.


MIECZYSŁAW WIŚNIEWSKI

Mieczysław Wiśniewski

Urodził się w 1925 r. w Kaliszu. Posiada wykształcenie wyższe, ale bez tytułu zawodowego. Pracował m. in. w Powiatowej Centrali Handlowej we Wrocławiu, Spółdzielni Ogrodniczej w Kaliszu, Kaliskiej Fabryce Fortepianów i Pianin "Calisia". Działał w harcerstwie, przynależy do Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Oddział Kalisz. Jego hobby to filatelistyka. Wspomnienia dotyczą ewakuacji w 1939 r. za Lwów, nalotów lotniczych, powrotu do Kalisza i czasu wysiedlenia w okolicach Jasła.


HENRYK DRAPIŃSKI

Henryk Drapiński

Urodził się w 1931 r. w Kaliszu. Posiada wykształcenie średnie techniczne. Przez 40 lat pracował w Fabryce Wyrobów Runowych "Runotex" jako mistrz oddziału Farbiarni. Przez 55 lat członek Ligi Obrony Kraju, był m. in. prezesem Klubu Oficerów Rezerwy. Jest wdowcem, szczęśliwym ojcem, dziadkiem i pradziadkiem. Interesuje się filatelistyką, strzelectwem sportowym oraz literaturą techniczną. Jego wspomnienia dotyczą zabaw dziecięcych okresu okupacji, wzajemnych stosunków Polaków, Niemców i Żydów, rodzin żyjących wtedy na ulicy Ciasnej.


FRANCISZEK KALAFARSKI

Franciszek Kalafarski

Urodził się w 1930 r. w Gręboszowie. Posiada wykształcenie wyższe magisterskie. Odbywał wojskową służbę zawodową. Pracował m. in. w Kuratorium Oświaty, Studium Nauczycielskim, Akademii Medycznej w Poznaniu. Był również członkiem Ligi Obrony Kraju. Interesuje się wojskowością i oświatą. Okupację spędził w Gręboszowie. Wspominał wzajemny stosunek do siebie Polaków, Niemców i Żydów, swoją pracę przymusową przy umacnianiu rzeki, liczne rozstrzeliwania miejscowej ludności. Wiele miejsca poświęcił problemom aprowizacyjnym i ówczesnej edukacji.


JERZY DEMBNY

Jerzy Dembny

Urodził się w 1931 r. w Kaliszu. Z wykształcenia jest magistrem fizyki. Pracował m. in. jako nauczyciel, starszy wizytator Kuratorium Oświaty i Wychowania Urzędu Wojewódzkiego w Kaliszu, był dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 11 w Kaliszu. Działał aktywnie w harcerstwie. Jest członkiem Stowarzyszenia Oświatowców Polskich. Udziela się w pracach Rady Osiedla Majków. Nagrodzony m. in. Odznaką Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski. Opowiedział wiele na temat organizacji szkolnictwa, sposobach spędzania wolnego czasu przez dzieci, stosunkach Niemców do Polaków.


WŁADYSŁAW KOŚCIELNIAK

Władysław Kościelniak

Urodził się w 1916 r. w Kaliszu. W 1935 r. ukończył Szkołę Handlową w Kaliszu. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Handlu Morskiego w Gdyni. Od 1946 r. praktykuje niezależną pracę artystyczną. Jest malarzem, grafikiem. Dokumentuje historię regionu kaliskiego. Jest autorem ponad 1150 felietonów. Był członkiem m. in. Związku Polskich Artystów Plastyków i prezesem oddziału kaliskiego tej instytucji. Został odznaczony tytułem Honorowy Obywatel Miasta Kalisza. Mając 98 lat nadal tworzy w swojej pracowni plastycznej przy ul. Górnośląskiej w Kaliszu. Na potrzeby filmu Władysław Kościelniak opowiedział m. in. o niebezpiecznych wyjazdach w celu odwiedzin brata Mieczysława, który przebywał w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu.


JANINA KOŚCIELNIAK

Janina Kościelniak

Jest żoną artysty grafika Władysława Kościelniaka. Jej wspomnienia dotyczą m. in. pracy w restauracji KTW, tragicznych dziejów rodziny Fulde z Żydowa. Bohaterka wspominała także swoją pracę u niemieckiej rodziny na ul. Częstochowskiej, propozycję podpisania volkslisty, wzajemne relacje Niemców i Polaków. Pamięta dokładnie jak sami Niemcy w 1943 r. twierdzili, że Hitler wojnę przegra.


EMILIA BALCERZAK

Emilia Balcerzak

Urodziła się w 1932 r. w Dobrzecu. Pochodzi z rolniczej rodziny. Bohaterka opowiedziała o wzięciu ojca do niewoli, wywiezieniu go na roboty do Niemiec, wysiedleniu reszty rodziny z Kalisza, przez obóz w Łodzi do Radoszyc.