Obchody jubileuszowe pierwszy dzień - 7.12.2011 r.

Archiwum Państwowe w Kaliszu w dniach 7 i 8 grudnia 2011 r. obchodziło jubileusz 60 lat działalności. Z tej okazji gościliśmy w naszych skromnych progach archiwistów, dyrektorów archiwów państwowych z terenu całej Polski. Zanim jednak nasi goście zjechali na ul. Poznańską 207 dnia 7 grudnia b.r. delegacja pracowników APK złożyła kwiaty i znicze na grobie Władysława Michałka i Romana Szczepaniaka, byłych kierowników kaliskiego archiwum.

Tuż przed godziną 12.00 zaczęli zjeżdzać pierwsi zaproszeni goście.

Jedną z atrakcji była wycieczka autokarowa do rezerwatu archeologicznego za Zawodziu, byłego obozu legionistów w Szczypiornie znajdującego się na terenie Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu, zamku w Gołuchowie. Przewodnikiem był Pan dr Piotr Sobolewski, autokar natomiast został udostępniony dzięki uprzejmości firmy PKS w Kaliszu.

Okolicznościowe spotkanie w siedzibie APK rozpoczęło się o godz. 15.00.

Obecni byli m. in. Dariusz Grodziński, Wiceprezydent Miasta Kalisza reprezentujący Prezydenta i Urząd Miejski, Marzena Ścisła, Naczelnik Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki UM w Kaliszu, senator Witold Sitarz, Zbigniew Włodarek, radny Rady Miejskiej w Kaliszu, Andrzej Spychalski, były Prezydent Miasta Kalisza, Kazimierz Matusiak, kanclerz PWSZ w Kaliszu, przedstawiciele kultury, mediów, sponsorzy, osoby życzliwe kaliskiemu archiwum. Gospodarzem spotkania była dr Grażyna Schlender, dyrektor Archiwum Państwowego w Kaliszu.

Na powitanie goście zostali uraczeni krótkim koncertem zespołu muzyki dawnej Saltarello, działającego przy Gimnazjum Nr 9 w Kaliszu, pod kierownictwem artystycznym Łukasza Pieniążka. Barokowe nuty i dźwięk fletów wprowadził obecnych w uroczysty nastrój i przeniósł w czasy świetności Kalisza i kaliskich archiwaliów. Dr Grażyna Schlender zwróciła uwagę na to, że pomimo tak wspaniałej historii kaliskiego archiwum, nigdy wcześniej nie znalazło się w nim tylu znakomitych gości. Nad jubileuszem Honorowy Patronat przyjęli Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak oraz Prezydent Miasta Kalisza dr inż. Janusz Pęcherz. Swoją obecnością w pierwszym dniu organizatorów zaszczycili przedstawiciele świata archiwistyki: dr Tadeusz Krawczak, dyrektor Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Henryk Krystek, dyrektor AP w Poznaniu, jego zastępca prof. dr hab. Krzysztof Stryjkowski, Jan Macholak, dyrektor AP w Szczecinie, Piotr Zawilski, dyrektor AP w Łodzi, Joanna Chojecka, dyrektor AP w Koszalinie, Elżbieta Olender, dyrektor AP w Lesznie, Jan Kornek, dyrektor AP w Opolu, Małgorzata Anna Nowak, zastępca dyrektora AP w Przemyślu.

Przybyli goście złożyli oficjalnie na ręce dr Grażyny Schlender życzenia, nie szczędząc przy tym miłych słów i pochwał dla dorobku APK. Kaliskie archiwum otrzymało także symboliczne upominki dla upamiętnienia tego podniosłego jubileuszu. Odczytano życzenia, które nadesłano drogą pocztową od zaproszonych osób, które z niezależnych przyczyn nie mogły przybyć na jubileusz. Życzenia tą drogą nadesłano z: AP w Suwałkach, AP w Olsztynie, AP w Płocku, AP w Zielonej Górze, AP w Częstochowie, AP w Elblągu z siedziba w Malborku, AP m. st. Warszawy, AP w Bydgoszczy, AP we Wrocławiu, Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku. Zacytowano także list od Biskupa Kaliskiego Stanisława Napierały.

Nie lada gratką dla obecnych była prezentacja multimedialna przygotowana przez Marię Doktór, przedstawiająca historię kaliskiego archiwum od czasów najdawniejszych po współczesność oraz plany na najbliższą przyszłość. Całość okraszono ciekawymi fotografiami poszczególnych siedzib archiwum, kierowników, dyrektorów oraz pracowników. Znalazło się również miejsce na zaprezentowanie zdjęć z imprez zorganizowanych przez APK w przeszłości oraz współczesnych zajęć dla dzieci i młodzieży. Kolejnym krokiem naprzód będzie z kolei urządzenie pracowni digitalizacji, by z czasem coraz więcej archiwaliów znajdowało się w sieci internetowej.

Z okazji spotkania jubileuszowego pracownicy APK przygotowali ekspozycję prezentująca najciekawsze materiały archiwalne z zasobu, historię archiwum i działania popularyzacyjne. Wystawę omówiła Edyta Pietrzak, kierownik Oddziału II Opracowania i Udostępniania Materiałów Archiwalnych.

Ukoronowaniem pierwszego dnia obchodów był bankiet dla gości i pracowników APK. Dekorację kwiatową sali wystawowej przygotował znany kaliski ogrodnik Stanisław Tyc.