10 lat Polski w Unii Europejskiej

1 maja 2014 r. minie 10 lat odkąd Polska jest członkiem Unii Europejskiej.

Dylemat - wstąpić do UE, czy nie - trapił wielu w tym samym stopniu: polityków, uczonych, ludzi pracujących fizycznie, młodych i starszych. W dniach 12 - 13 grudnia 1997 r. Rada Europejska podjęła decyzję o rozpoczęciu negocjacji akcesyjnych z Polską, Czechami, Węgrami, Słowenią i Estonią. Formalnie proces rozszerzenia struktur unijnych zapoczątkowano 30 marca 1998 r. Wtedy to Polska zadeklarowała gotowość przystąpienia do EU z dniem 31 grudnia 2002 r. W 1999 r. rozpoczął się dialog polityczny.

Na jego potrzeby powołano sztab 37 zespołów zadaniowych. Przewodniczącymi Polskiego Zespołu Negocjacyjnego byli kolejno: Jacek Saryusz-Wolski i Danuta Hübner.

9 kwietnia 2003 r. traktat akcesyjny został zatwierdzony przez Parlament Europejski, a 14 kwietnia 2003 r. przez Radę Unii Europejskiej. Brakowało już tylko ratyfikacji ze strony Polski. Ten proces miał charakter ogólnonarodowego referendum, które odbyło się w dniach 7 - 8 czerwca 2003 r. Na krótko przed nim szczególnie mocno uaktywnili się przeciwnicy przystąpienia Polski do UE, prowadząc liczne akcje agitacyjne. Zwolennicy akcesji także umiejętnie bronili swoich racji. Polacy posiadający prawa wyborcze odpowiadali wówczas na pytanie: Czy wyraża Pan/Pani zgodę na przystąpienie Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej? Frekwencja w tym głosowaniu wyniosła 58,85%. Spośród głosujących 77,45% odpowiedziało tak, 22,55% nie. Oddano 126 194 głosy nieważne.

Polska stała się pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej 1 maja 2004 r.

Wystawa on-line obrazuje nastroje społeczne towarzyszące referendum ogólnopaństwowemu z 2003 r. oraz przypomina odbyte kampanie wyborcze do Parlamentu Europejskiego. Wybory do Parlamentu Europejskiego VI kadencji odbyły się w dniach 10-13 czerwca 2004 roku (w Polsce głosowano 13 czerwca). Wybory do Parlamentu Europejskiego VII kadencji odbyły się w dniach 4-7 czerwca 2009 roku (w Polsce głosowano 7 czerwca).

I. Przed referendum

1. Jestem na tak!!!

Pan Kowalski w Unii Europejskiej
Pan Kowalski w Unii Europejskiej, APK, Materiały propagandowe z kampanii wyborczych, syg. 433.
Pan Kowalski w Unii Europejskiej
Pan Kowalski w Unii Europejskiej, APK, Materiały propagandowe z kampanii wyborczych, syg. 433.
Referendum
Referendum 7 - 8 czerwca Policz sam!, APK, Materiały propagandowe z kampanii wyborczych, syg. 433.
Referendum
Referendum 7 - 8 czerwca Policz sam!, APK, Materiały propagandowe z kampanii wyborczych, syg. 433.
Oni nie chcą dać Ci szansy
Oni nie chcą dać Ci szansy, APK, Materiały propagandowe z kampanii wyborczych, syg. 434.
Oni nie chcą dać Ci szansy
Oni nie chcą dać Ci szansy, APK, Materiały propagandowe z kampanii wyborczych, syg. 434.
Test
Test pt. „Sprawdź, czy chcesz aby Polska była w Unii Europejskiej, APK, Materiały propagandowe z kampanii wyborczych, syg. 433.
Test
Test pt. „Sprawdź, czy chcesz aby Polska była w Unii Europejskiej, APK, Materiały propagandowe z kampanii wyborczych, syg. 433.

2. Jestem na nie!!!

Ruch Antyunijny
Ruch Antyunijny, APK, Materiały propagandowe z kampanii wyborczych, syg. 435.
Ruch Antyunijny
Ruch Antyunijny, APK, Materiały propagandowe z kampanii wyborczych, syg. 435.
Zawsze Polska!
Zawsze Polska! APK, Materiały propagandowe z kampanii wyborczych, syg. 435.
Unia bez tajemnic
Unia bez tajemnic, APK, Materiały propagandowe z kampanii wyborczych, syg. 435.
Deklaracja wolnego Polaka
Deklaracja wolnego Polaka, APK, Materiały propagandowe z kampanii wyborczych, syg. 435.
Ostrzegamy
Ostrzegamy, APK, Materiały propagandowe z kampanii wyborczych, syg. 443.

3. Pierwsze w Polsce wybory do Europarlamentu w 2004 r.

Ulotka
Ulotka kandydata Józefa Gruszki z PSL, APK, Materiały propagandowe z kampanii wyborczych, syg. 454.
Ulotka
Ulotka kandydata Józefa Gruszki z PSL, APK, Materiały propagandowe z kampanii wyborczych, syg. 454.
Broszura
Broszura kandydata Marka Siwca z SLD-UP, APK, Materiały propagandowe z kampanii wyborczych, syg. 447.
Broszura
Broszura kandydata Marka Siwca z SLD-UP, APK, Materiały propagandowe z kampanii wyborczych, syg. 447.
Ulotka
Ulotka kandydatki Małorzaty Matczak, APK, Materiały propagandowe z kampanii wyborczych, syg. 447.
Ulotka
Ulotka kandydatki Małorzaty Matczak, APK, Materiały propagandowe z kampanii wyborczych, syg. 447.
Kandydat
Kandydat Witold Tomczak z LPR, APK, Materiały propagandowe z kampanii wyborczych, syg. 449.
Kandydat
Kandydat Witold Tomczak z LPR, APK, Materiały propagandowe z kampanii wyborczych, syg. 449.
Kandydatka
Kandydatka Karolina Pawliczak z SDPL, APK, Materiały propagandowe z kampanii wyborczych, syg. 457.
Kandydatka
Kandydatka Karolina Pawliczak z SDPL, APK, Materiały propagandowe z kampanii wyborczych, syg. 457.

Wybory do Europarlamentu w 2009 r.

Kandydat
Kandydat Witold Tomczak z Prawicy Rzeczypospolitej, APK, Materiały propagandowe z kampanii wyborczych, syg. 651.
Kandydat
Kandydat Grzegorz Sapiński z PO, APK, Materiały propagandowe z kampanii wyborczych, syg. 653.
Wielkopolscy Kandydaci
Wielkopolscy Kandydaci do Europarlamentu z PSL, APK, Materiały propagandowe z kampanii wyborczych, syg.653.