"Curiosa, czyli rechot historii w archiwach państwowych"

Wystawa "Dwa oblicza archiwów - co kryją Archiwa? Curiosa w zbiorach archiwów państwowych" przygotowana przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych w Warszawie we współpracy Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej oraz Narodowego Centrum Kultury była prezentowana w dniach 30 września - 31 października 2008 roku w siedzibie NDAP w Warszawie. Komitet wystawy stanowili: Barbara Berska (NDAP), Monika Gajewska (NASK), Ernest Kacperski (NASK), Michał Laszczkowski (NCK), Paweł Libera (AAN), Aleksandra Moroziewicz (NDAP), Sławomir Radoń (NDAP), Jolanta Walewska (NDAP - komisarz wystawy).

Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem i zapadła decyzja o jej udostępnianiu w innych miastach Polski. Jako pierwsze skorzystało z tej propozycji kaliskie Archiwum. W siedzibie Archiwum Państwowego w Kaliszu wystawa nosiła tytuł "Curiosa, czyli rechot historii w archiwach państwowych", a prezentowano ją od 25 marca do 12 maja 2009 roku.

Głównym celem tej wystawy było zaprezentowanie szerokiego spektrum materiałów, znajdujących się w zasobach polskich archiwów państwowych. Autorzy przygotowali interesującą, pouczającą, ale zarazem pełną humoru lekcję historii.

Zbiory archiwalne na tej wystawie zostały pokazane z innej, bardziej niekonwencjonalnej strony. Na nowoczesnych dużych planszach znalazły się najciekawsze, najbardziej zaskakujące, niespotykane i rzadkie materiały archiwalne, jakie na przestrzeni kilku wieków udało zgromadzić się w polskich archiwach państwowych, dotyczące m. in. polityki, moralności, religii, nauki, techniki, rolnictwa, sportu oraz życia codziennego Polaków. Eksponowane materiały cechowała różnorodność formy, a znalazły się wśród nich akta pisane, plakaty, gazetki, ulotki, fotografie oraz dokumentacja techniczna.

Materiały archiwalne zostały podzielone na następujące działy tematyczne:

 • Oblicza władzy. Polityka i konflikty
 • Nauka i technika
 • Reklama i informacja
 • Rolnictwo
 • Życie codzienne
  - Religia
  - Miłość
  - Wychowanie i edukacja
  - Kulinaria
  - Moda
  - Zdrowie
  - Nałogi
  - Rozmaitośidth="100"ci
  - Śmierć
 • Sport i Rozrywka
 • Moralność
  - Lekkie obyczaje
  - Spod ciemnej gwiazdy
Plansza wystawa Plansza wystawa Plansza wystawa Plansza wystawa Plansza wystawa Plansza wystawa Plansza wystawa Plansza wystawa Plansza wystawa Plansza wystawa Plansza wystawa Plansza wystawa Plansza wystawa Plansza wystawa Plansza wystawa Plansza wystawa Plansza wystawa Plansza wystawa Plansza wystawa Plansza wystawa Plansza wystawa Plansza wystawa Plansza wystawa Plansza wystawa Plansza wystawa Plansza wystawa Plansza wystawa Plansza wystawa Plansza wystawa Plansza wystawa Plansza wystawa Plansza wystawa Plansza wystawa Plansza wystawa Plansza wystawa Plansza wystawa