"Jan Paweł II - takim go pamiętamy"

Już za życia nazywano go wyjątkowym. Jan Paweł II, właściwie Karol Józef Wojtyła urodził się 18 maja 1920 r. w Wadowicach, zmarł 2 kwietnia 2005 r. w Watykanie. Był synem Karola Wojtyły i Emilii z Kaczorowskich. Polski biskup rzymskokatolicki, arcybiskup metropolita krakowski, 264 papież na tronie piotrowym, błogosławiony Kościoła katolickiego. Człowiek, który cieszył się największym uznaniem i szacunkiem ludzi na całym świecie. Jest wiele publikacji, które mówią, kim był Jan Paweł II, ale jakim był człowiekiem, zostanie w pamięci każdego z nas.

Ilustracja przedstawiająca Ojca Świętego Jana Pawła II
Ilustracja przedstawiająca Ojca Świętego Jana Pawła II. Ze zbiorów prywatnych Elżbiety Siarkiewicz.
Ilustracja przedstawiająca Ojca Świętego Jana Pawła II
Ilustracja przedstawiająca Ojca Świętego Jana Pawła II. Ze zbiorów prywatnych Elżbiety Siarkiewicz.
Zdjęcie tablicy z aktem chrztu Karola Wojtyły
Zdjęcie tablicy z aktem chrztu Karola Wojtyły w kościele Ofiarowania Najświętszej Marii Panny w Wadowicach. Ze zbiorów prywatnych Krystyny Bęckiej.
Zdjęcie chrzcielnicy w kościele Ofiarowania Najświętszej Marii Panny w Wadowicach, przy której 20.06.1920 r. ks. Franciszek Żak udzielił chrztu świętego Karolowi Józefowi Wojtyle. Ze zbiorów prywatnych Krystyny Bęckiej.

Głównym celem pontyfikatu Jana Pawła II były pielgrzymki. Meksyk był pierwszym miejscem wizyty papieża (styczeń 1979 r.), tego samego roku przyjechał do Polski. W 1997 r. zawitał do Kalisza. Była to jego 78 podróż apostolska, a 5 do Polski, która przebiegała pod hasłem: Chrystus wczoraj, dziś i na wieki (Hbr 13, 8). Pielgrzymka ta na życzenie papieża związana była z 46. Międzynarodowym Kongresem Eucharystycznym, który przebiegał we Wrocławiu pod takim samym hasłem. Wizyta związana była także z europejskimi obchodami tysiąclecia śmierci św. Wojciecha w Gnieźnie oraz z obchodami 600-lecia utworzenia Wydziału Teologicznego na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W tym czasie (31 maj-10 czerwiec) papież odwiedził 12 miejscowości: Wrocław, Legnicę, Gorzów Wielkopolski, Gniezno, Poznań, Kalisz, Częstochowę, Zakopane, Ludźmierz, Duklę, Krosno i Kraków.

Plakat
Pamiętamy... Jesteśmy - plakat dotyczący szóstej pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II w Polsce od 31 maja do 10 czerwca 1997 r. APK, Zbiór afiszy i plakatów, sygn. 474.
Plan pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II w Polsce
Plan pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II w Polsce od 31 maja do 10 czerwca 1997 r., Pielgrzym Sekrety Pontyfikatu, Poznaniak, wydanie specjalne, 1997 r., str. 20.

Kalisz był szóstym punktem pielgrzymki Jana Pawła II. Wizyta miała miejsce 4 czerwca, ale nie była pierwszą. Gościa powitał biskup kaliski ks. Stanisław Napierała, który towarzyszył Ojcowi Świętemu podczas pobytu w Bazylice Świętego Józefa, Katedrze Kaliskiej i we Wyższym Seminarium Duchownym. Na placu św. Józefa papież odprawił uroczystą mszę świętą, a podczas wygłoszonej homilii nawiązał do patrona miasta i jego roli jako przybranego ojca Jezusa. Msza była koncelebrowana z księżmi-więźniami obozu koncentracyjnego w Dachau.

Zdjęcie Karola Wojtyły
Zdjęcie Karola Wojtyły podczas wizyty w Kaliszu w związku z obchodami 25-lecia oswobodzenia obozu koncentracyjnego w Dachau w 1970 r. APK, Spuścizna Stanisława Perlińskiego z Kalisza, sygn. 4.
Afisz
Kaliszanie! – afisz z obwieszczeniem Prezydenta Miasta Kalisza Wojciecha Bachora dotyczącym wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Kaliszu z 1997 r. APK, Zbiór afiszy i plakatów, sygn. 459.
Apel Wojewody Kaliskiego Eugeniusza Małeckiego
Apel Wojewody Kaliskiego Eugeniusza Małeckiego do pracodawców z województwa kaliskiego. APK, Urząd Wojewódzki w Kaliszu, sygn. 1686, str. 59.
Notatka
Notatka ze spotkania w dn. 21.01.1997 r. zespołów powołanych do przygotowania wizyty Papieża. APK, Urząd Wojewódzki w Kaliszu, sygn. 1684, str. 11.
Notatka
Notatka ze spotkania w dn. 21.01.1997 r. zespołów powołanych do przygotowania wizyty Papieża. APK, Urząd Wojewódzki w Kaliszu, sygn. 1684, str. 12.
Notatka
Notatka ze spotkania w dn. 21.01.1997 r. zespołów powołanych do przygotowania wizyty Papieża. APK, Urząd Wojewódzki w Kaliszu, sygn. 1684, str. 13.
Notatka
Notatka ze spotkania w dn. 21.01.1997 r. zespołów powołanych do przygotowania wizyty Papieża. APK, Urząd Wojewódzki w Kaliszu, sygn. 1684, str. 14.
Program wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II
Program wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w dn. 4 czerwca 1997 r. w Kaliszu. APK, Urząd Wojewódzki w Kaliszu, sygn. 1685, str. 53.
Wywiad z Zygmuntem Barankiem
Wywiad z Zygmuntem Barankiem, projektantem ołtarza, przy którym Ojciec Święty Jan Paweł II odprawił mszę św. podczas wizyty w Kaliszu, Kalisia nowa, nr 5-6/38, maj-czerwiec 1997 r., str. 7.
Zdjęcie ołtarza
Zdjęcie ołtarza zaprojektowanego przez Zygmunta Baranka, przy którym Ojciec Święty Jan Paweł II odprawił mszę św. podczas wizyty w Kaliszu. APK, Zbiory Izby Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości w Kaliszu, sygn. 7.
Relacja z wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II
Relacja z wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w dn. 4 czerwca 1997 r. w Kaliszu, Ziemia Kaliska, nr 45, 6 czerwiec 1997 r., str. 1.
Relacja z wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II
Relacja z wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w dn. 4 czerwca 1997 r. w Kaliszu, Ziemia Kaliska, nr 45, 6 czerwiec 1997 r., str. 2.
Zdjęcie przejeżdżającego Ojca Świętego Jana Pawła II w papamobile
Zdjęcie przejeżdżającego Ojca Świętego Jana Pawła II w papamobile podczas wizyty w dn. 4 czerwca 1997 r. w Kaliszu. APK, Spuścizna Andrzeja Genstwy z Kalisza, sygn. 52.
Wystrój dworca kolejowego
Wystrój dworca kolejowego na czas przyjazdu Ojca Świętego Jana Pawła II w dn. 4 czerwca 1997 r. w Kaliszu. APK, Spuścizna Andrzeja Genstwy z Kalisza, sygn. 52.
Pocztówka z wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II
Pocztówka z wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w dn. 4 czerwca 1997 r. w Kaliszu. APK, Spuścizna Andrzeja Genstwy z Kalisza, sygn. 23.
Kartka okolicznościowa
Kartka okolicznościowa wydana z okazji wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w dn. 4 czerwca 1997 r. w Kaliszu. APK, Spuścizna Andrzeja Genstwy z Kalisza, sygn. 48.
Kartka okolicznościowa
Kartka okolicznościowa wydana z okazji wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w dn. 4 czerwca 1997 r. w Kaliszu. APK, Spuścizna Andrzeja Genstwy z Kalisza, sygn. 49.
Kartka okolicznościowa
Kartka okolicznościowa wydana z okazji wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w dn. 4 czerwca 1997 r. w Kaliszu. Ze zbiorów prywatnych Elżbiety Siarkiewicz.
Kartka okolicznościowa
Kartka okolicznościowa wydana z okazji wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w dn. 4 czerwca 1997 r. w Kaliszu. Ze zbiorów prywatnych Elżbiety Siarkiewicz.
Wejściówka na spotkanie z Ojcem Świętym Janem Pawłem II
Wejściówka na spotkanie z Ojcem Świętym Janem Pawłem II w dn. 4 czerwca 1997 r. w Kaliszu. APK, Spuścizna Andrzeja Genstwy z Kalisza, sygn. 6, str. 1.
Wejściówka na spotkanie z Ojcem Świętym Janem Pawłem II
Wejściówka na spotkanie z Ojcem Świętym Janem Pawłem II w dn. 4 czerwca 1997 r. w Kaliszu. APK, Spuścizna Andrzeja Genstwy z Kalisza, sygn. 6, str. 2.
Gadżety wydane przez ZW PTTK w Kaliszu
Gadżety wydane przez ZW PTTK w Kaliszu z okazji wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w dn. 4 czerwca 1997 r. Ze zbiorów prywatnych Elżbiety Siarkiewicz.

Sama rocznica pontyfikatu w dniu 16 października jest uroczyście obchodzona w polskich miastach i kościołach, dlatego w hołdzie papieża Polaka Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił w tym dniu Dzień Papieża (27 lipiec 2005 r.). Równolegle Kościół Katolicki obchodzi Dzień Papieski, aby uczcić wybór Karola Wojtyły na następcę św. Piotra. Święto przypada w każdą niedzielę poprzedzającą rocznicę tego wyboru. Każdy Dzień Papieski ma swój temat, który nawiązuje do posłannictwa Jana Pawła II, a w jego trakcie zbierane są stypendia dla zdolnej polskiej młodzieży z niezamożnych rodzin.

Plakat z programem
Jan Paweł II – apostoł jedności – plakat z programem obchodów III dni papieskich w Kaliszu w 2003 r. APK, Zbiór afiszy i plakatów, sygn. 475.
Plakat z programem
Jan Paweł II – orędownik prawdy – plakat z programem obchodów V dni papieskich w Kaliszu w 2005 r. APK, Zbiór afiszy i plakatów, sygn. 476.
Plakat z programem
Jan Paweł II – sługa miłosierdzia - plakat z programem VI dni papieskich w Kaliszu w 2006 r. APK, Zbiór afiszy i plakatów, sygn. 477.
Plakat z programem
Jan Paweł II – obrońca godności człowieka - plakat z programem VII dni papieskich w Kaliszu w 2007 r. APK, Zbiór afiszy i plakatów, sygn. 526.
Plakat z programem
Jan Paweł II – wychowawca młodych – plakat z programem VIII dni papieskich w Kaliszu w 2008 r. APK, Zbiór afiszy i plakatów, sygn. 528.

Niewielu jest wyjątkowych ludzi w historii świata, którzy tak bardzo zmienił świat siłą słowa. Świadkowie jego życia, do jakich należymy, są o tej wyjątkowości przekonani.

W rok po śmierci Ojca Świętego w bazylice św. Józefa rozpoczęły się obchody I rocznicy jego śmierci. Pod pomnikiem papieża, w godzinę Apelu Jasnogórskiego zgromadziło się wiele osób. Uroczystość zakończyła się koncertem symfonicznym "Tryptyk Rzymski cz. III. Wzgórze w Krainie Moria", który wykonała Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Kaliskiej w kościele garnizonowym. Non omnis moriar, nie wszystek umrę, tak powiedział Horacy. Ojca Świętego zatrzymała wśród nas pamięć, która jest ciągle żywa.

Plakat z programem
Szukałem Was...i znów przyszliście do mnie – plakat z programem obchodów I rocznicy odejścia Ojca Świętego Jana Pawła II z 2006 r. APK, Zbiór afiszy i plakatów, sygn. 525.
Plakat z programem
Jan Pawel II In Memoriam – plakat z programem obchodów II rocznicy śmierci odejścia Ojca Świętego Jana Pawła II z 2007 r. APK, Zbiór afiszy i plakatów, sygn. 273.