"Nowe źródła do historii kaliskiego sportu"

Zasób Archiwum Państwowego w Kaliszu wzbogacił się o nowe materiały do historii kaliskiego sportu. Władze Kaliskiego Towarzystwa Kolarskiego w Kaliszu przekazały akta Kaliskiego Klubu Sportowego "Włókniarz" oraz Kaliskiego Klubu Sportowego "Hellena".

"Włókniarz" był jednym z najważniejszych powojennych klubów sportowych w Kaliszu. Jego początki sięgają 1925 r., ale przekazane akta dotyczą tylko okresu powojennego. Szczególnie cenne są sprawozdania z Walnych Zebrań Sprawozdawczo-Wyborczych z lat 1948-1976, które zwierają nie tylko sprawowania z działalności całego klubu, ale i poszczególnych sekcji. Z dalszych lat sprawozdania w ogóle się nie zachowały lub są bardzo ogólnikowe. Uzupełniają je protokoły z posiedzeń Zarządu (1967-1992) oraz Komisji Rewizyjnej (1957-1973). Szczególnie cennym nabytkiem jest monografia klubu przygotowywana z okazji 50-lecia istnienia, ale ostatecznie nie wydana. Obszerny maszynopis z odręcznymi poprawkami i uzupełnieniami zawiera kilkadziesiąt fotografii. Poza ww. aktami spuścizna klubu zawiera m.in. kronikę Towarzystwa Sportowego "Bielarnia" z lat 1947-1950, wykazy i deklaracje członków klubu, księgi inwentarzowych (1974-1981), kartoteki sprzętu użyczanego zawodnikom (1985-1992), korespondencję w sprawach merytorycznych organizacyjno-kadrowych, finansowych, udziału w zawodach, czy komunikaty z zawodów) sekcji kolarskiej, pływackiej i gimnastycznej. Można się także zapoznać z komunikatami z finału II Ogólnopolskiej Spartakiady Młodzieży w kolarstwie torowym rozegranych w dniach 27-30 VII 1971 r. w Kaliszu. Przy klubie istniał także w latach 80. XX. Zakład Szycia, który z resztek materiałów dostarczanych przez kaliskie zakłady włókiennicze szył ubrania sportowe. Oprócz dokumentacji prawno-organizacyjnej zachowały się m.in. dokumentacja technologiczna wyrobów. Całość dopełnia dokumentacja techniczną toru kolarskiego.

Znacznie skromniej przedstawia się spuścizna KKS Helleny, jednego z dwóch klubów powstałych po upadku "Włókniarza", już choćby z tego powodu, że klub istniał tylko 2 lata. Brak zwłaszcza dokumentacji prawo-organizacyjnej (np. protokołów z posiedzeń Zarządu klubu) i finansowej (bilansów). Dosyć dużo jest natomiast dokumentacji związanej z działalnością sekcji kolarskiej oraz organizowania zawodów kolarskich przez klub.

Archiwum Państwowe w Kaliszu ma nadzieję, że za przykładem władz Kaliskiego Towarzystwa Kolarskiego, byli działacze i zawodnicy obu klubów, a także innych stowarzyszeń sportowych w mieście, przekażą materiały dokumentujące historię kaliskiego sportu.

Legitymacja
Legitymacja członkowska Kaliskiego Klubu Sportowego w Kaliszu dla Zygmunta Falandera z 1937 r. (Archiwum Państwowe w Kaliszu, Kaliski Klub Sportowy "Włókniarz" w Kaliszu, sygn. 46)
Dr Edmund Zboromirski
Dr Edmund Zboromirski - współzałożyciel i pierwszy prezes klubu (Archiwum Państwowe w Kaliszu, Kaliski Klub Sportowy "Włókniarz" w Kaliszu, sygn. 95)
Drużyna ZPJ Wistil
Drużyna ZPJ "Wistil" 6-krotny mistrz Ligi Zakładowej. Stoją od lewej: Zbigniew Rybczyński, Bronisław Adamkiewicz, Zbigniew Owczarek, Wojciech Chodkiewicz, Kazimierz Witczak, Jan Smoliga, Jerzy Wojtczak. Klęczą od lewej: Sławomir Gwóźdź, Henryk Wierzbicki, Józef Kałużny, Zbigniew Kolanowski Zbigniew Figiel (Archiwum Państwowe w Kaliszu, Kaliski Klub Sportowy "Włókniarz" w Kaliszu, sygn. 95)
Widokówka z pozdrowieniami
Widokówka z pozdrowieniami
Widokówka z pozdrowieniami przesłana przez Wojciecha Pawlaka z olimpiady w Barcelonie z 1992. Zawodnik Helleny w wyścigu torowym na 50 km zajął 12 miejsce (Archiwum Państwowe w Kaliszu, Kaliski Klub Sportowy "Hellena" w Kaliszu, sygn. 16)