Spuścizny w zasobie Archiwum Państwowego w Kaliszu

W ciągu ostatnich kilkunastu lat w Archiwum Państwowym w Kaliszu nastąpił znaczny wzrost liczby spuścizn osób prywatnych. Na koniec maja 2022 r. w zasobie placówki były 34 tego typu zespoły archiwalne obejmujące 9867 jednostek archiwalnych (ponad 17 metrów bieżących), co stanowi prawie 3% całego zasobu.

Pierwsza spuścizna - Cezarego Domańskiego - trafiła do kaliskiego Archiwum w 1994 r., ostatnia w maju 2022 r. Większość materiałów archiwalnych została przekazana jako darowizny przez samych aktotwórców lub członków ich rodzin. Cztery spuścizny zostały zakupione, a jedną - Gustawa Arnolda Fibigera III - przejęto z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kaliszu, w skład którego wchodziło Technikum Budowy Fortepianów, stworzone przez Fibigera. Należy tutaj zauważyć, że nie z każdego nabytku przekazywanego przez osobę prywatną tworzona jest spuścizna. Małe akcesje, składające się z jednego lub kilku dokumentów włączane są do kolekcji tematycznych (druków solidarnościowych, dotyczących II wojny światowej, rzemiosła) lub zbioru materiałów rodzinnych.

Zgodnie z definicją zawartą w "Polskim słowniku archiwalnym" spuścizna to zespół wytworzony przez osobę (osoby) fizyczne, do której mogą być włączone zbiory archiwalne powstałe z jej (ich) zainteresowań kolekcjonerskich. Większość z prezentowanych na wystawie spuścizn wyczerpuje tę definicję, choć są wyjątki. Typowymi archiwami rodzinnymi są m.in. spuścizny rodzin Dembnych, Stadtmüllerów i Jóźwiaków, z kolei spuścizna Waldemara Pola obejmuje tylko materiały kolekcjonerskie. Niektóre spuścizny zawierają materiały na temat działalności zawodowej lub społecznej znanych kaliszan. Można tu wskazać na spuścizny: uznanego architekta kaliskiego Witolda Wardęskiego, historyka Henryka Wrotkowskiego, długoletniego prezesa Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego Zbigniewa Kledeckiego, trenera gimnastyki Bronisława Ekerta, lekarza Kazimierza Rogackiego, działacza sportowego Józefa Goli, żołnierza Armii Krajowej Mieczysława Wiśniewskiego, czy działaczy Polskiego Towarzystwa Krajoznawczo-Turystycznego Elżbiety Siarkiewicz i Zdzisława Uczkiewicza.

Ekspozycja "Spuścizny w zasobie Archiwum Państwowym w Kaliszu" prezentuje wszystkie 34 zgromadzone przez kaliską placówkę spuścizny. Każdemu aktotwórcy poświęcono zwięzłą charakterystykę przekazanych archiwaliów, która uzupełniono wybranymi, przykładowymi ilustracjami.

Wystawę przygotowali pracownicy Archiwum Państwowego w Kaliszu: Estera Wałęsa i Grzegorz Waliś pod kierunkiem dr Grażyny Schlender oraz przy współpracy dr Anny Bestian-Zając (korekta) i Tomasza Dalinkiewicza (skany). Za szatę graficzną odpowiada Lidia Łyszczak.

Plansza wystawa Plansza wystawa Plansza wystawa Plansza wystawa Plansza wystawa Plansza wystawa Plansza wystawa Plansza wystawa Plansza wystawa Plansza wystawa Plansza wystawa Plansza wystawa Plansza wystawa Plansza wystawa Plansza wystawa Plansza wystawa Plansza wystawa Plansza wystawa Plansza wystawa Plansza wystawa