Lekcje archiwalne dla studentów

Archiwiści szczegółowo zaprezentowali różnorodne zadania Archiwum, m. in. nadzór nad narastającym zasobem archiwalnym, zasady bezpośredniego udostępniania akt w pracowni naukowej oraz udostępniania pośredniego na pisemne zlecenie osób prywatnych i instytucji (kwerendy). Ponadto omówiono najczęściej występujące rodzaje poszukiwań oraz materiały archiwalne wykorzystywane do celów genealogicznych, własnościowych i socjalnych.

Uczestnicy spotkania zwiedzili wystawę "Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 w świetle dokumentów epoki", a także zapoznali się z działalnością popularyzatorską Archiwum i planowanymi na 2009 r. - wystawami, konkursami, spotkaniami edukacyjnymi oraz wydawnictwami.

Studenci zwiedzili magazyny oraz pracownię konserwatorską, dzięki czemu mogli zobaczyć jak przechowuje i konserwuje się akta w kaliskim Archiwum.