Uroczyste podsumowanie konkursu "Ad fontes!"

16 czerwca 2015 r. w sali recepcyjnej kaliskiego ratusza odbyło się tradycyjne już podsumowanie konkursu "Ad fontes! Odkrywamy tajemnice Kalisza i regionu kaliskiego". Organizatorem konkursu jest Archiwum Państwowe w Kaliszu, współorganizatorami zaś Urząd Miejski w Kaliszu i Starostwo Powiatowe w Kaliszu. Wśród znamienitych gości byli m. in. reprezentujący Prezydenta Miasta Kalisza Wiceprezydent Artur Kijewski, reprezentujący Starostę Kaliskiego Wicestarosta Jan Kłysz, Naczelnik Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Kaliszu Marzena Pastuszak, Wicedyrektor Książnicy Pedagogicznej prof. dr hab. Ewa Andrysiak, Dyrektor Domu Formacji Duchowej Księży Jezuitów o. Henryk Droździel, Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Asnyka w Kaliszu Adam Borowiak, Prezes Stowarzyszenia im. H. Sutarzewicz w Kaliszu Elżbieta Stadtmüller, Prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Kaliszu Tadeusz Krokos, major Remigiusz Czaja reprezentujący Zakład Karny w Kaliszu, reprezentujący Kierownika Biblioteki Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu UAM w Poznaniu Bartosz Kujawiński, Aleksandra Jaszczur z ramienia Dyrektora Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej, poetka Urszula Zybura Wiceprezes Związku Literatów Polskich Oddział w Poznaniu, dziennikarze i przedstawiciele mediów. Jak zwykle najliczniej dopisała młodzież i dzieci ze szkół regionu kaliskiego wraz z nauczycielami i opiekunami.

Wszystkich zebranych gorąco przywitała dr Grażyna Schlender dyrektor Archiwum Państwowego w Kaliszu, dziękując Panu Wiceprezydentowi Arturowi Kijewskiemu i Wicestaroście Janowi Kłyszowi za przybycie. Prezydent Miasta Kalisza Grzegorz Sapiński z uwagi na wyjazd służbowy nie mógł niestety osobiście uczestniczyć w spotkaniu, duchem natomiast na pewno jest obecny, gdyż konkurs jest mu znany z czasów kiedy piastował stanowisko Przewodniczącego Rady Miejskiej. Pan Artur Kijewski również zna klimat konkursu, bywał w sali recepcyjnej na podsumowaniach konkursu jako radny miejski i pracownik Starostwa Powiatowego. Pan Jan Kłysz gościł po raz pierwszy jako Wicestarosta. Organizatorzy mają nadzieję, że będą to dobre początki i nie raz jeszcze będą mieli okazję gościć Pana Kłysza w charakterze gościa. Szczególnie miłe słowa dr Grażyna Schlender skierowała do Pani Marzeny Pastuszak, która jest z naszym konkursem nieprzerwanie od 21 lat.

Każdemu podsumowaniu konkursu towarzyszy prelekcja wygłoszona przez gościa specjalnego. W tym roku mieliśmy okazje wysłuchać wystąpienia dr. Piotra Sobolewskiego pt. "Wpływ Fryderyka Skarbka na reformę więziennictwa i utworzenie w Kaliszu więzienia w 1844 r." Sylwetka prelegenta została przybliżona zebranym przez dr Grażynę Schlender. Dr Piotr Sobolewski jest kaliszaninem, absolwentem turystyki i rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. W 2002 r. uzyskał tytuł doktora. Zawodowo związał się ze Szkołą Podstawową Nr 15 i Zespołem Szkół Ekonomicznych w Kaliszu. Wykłada na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym w Kaliszu UAM w Poznaniu oraz na Katedrze Zarządzania Sportem i Turystyką w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu. Jest przede wszystkim znany jako przewodnik PTTK, swoją przygodę z ta instytucją rozpoczął w 1980 r. Od 2008 jest w Zarządzie Oddziału PTTK w Kaliszu, od 2013 r. jest Wiceprezesem tegoż Zarządu. Na początku 2009 r. zainicjował akcję "Kaliszobrania". Jest to cykl wycieczek z przewodnikiem turystycznym po najciekawszych zabytkach Kalisza i okolic. Impreza ta przyciąga tłumy miłośników historii. Corocznie dzięki wsparciu miasta ukazuje się "Kalejdoskop przewodnicki" - pokłosie "Kaliszobrania". W 2013 r. otrzymał tytuł Zasłużonego dla Miasta Kalisza. Nawiązując do hasła konkursu "Ad fontes!" dr Piotr Sobolewski przypomniał kilka ciekawostek odnośnie początkó wymierzania sprawiedliwości w Kaliszu. Warto wspomnieć chociażby o Statucie Kaliskim Bolesława Pobożnego, który został poszerzony przez Kazimierza Wielkiego. Wiemy, ze kaliszanie potrafili praworządnie wymierzać sprawiedliwość. Znana jest chociażby sprawa 3 braci ukaranych za udział w napadzie konfiskatą domów w 1294 r. Działalność wymiaru sprawiedliwości ma więc bogate tradycje w Kaliszu. Do 1792 r. areszt mieścił się w ratuszu. Po jego spaleniu, na więzienie przeznaczono część pomieszczeń klasztoru franciszkańskiego. Ponieważ miejsca wciąż brakowało, zdarzało się, że na potrzeby aresztu wynajmowano prywatne mieszkania lub aresztantów odsyłano do innych miast. W początku XIX w. na Rynku stanął odwach - zlikwidowano go przy okazji budowy nowego ratusza. Nowe więzienie w stylu pseudoromańskim pobudowano na Tyńcu wedle projektu Henryka Marconiego w latach 1844-1846. Robotami kierował Franciszek Tournelle. Pomysłodawcą i twórcą więzienia w Kaliszu był jednak hrabia Fryderyk Skarbek. Jemu zawdzięczamy też tzw. rewolucję penitencjarną. Powstały cele 2-3 osobowe, z kanalizacją, bieżącą wodą i centralnym ogrzewaniem, co było ewenementem na skalę europejską. Zatrudniono też psychologa i pedagoga oraz lekarza i kapelana. Osadzonym zapewniono dwa ciepłe posiłki i możliwość spacerów. Więzienie pełniło także rolę aresztu śledczego. Trafiali tu kryminaliści i więźniowie polityczni. Wykonywano także wyroki śmierci m.in. na znanym przestępcy praktykującym w gangu Ala Capone Józefie Pachołku. Prelekcja w konwencji gawędy, przeplatana ciekawymi anegdotami bardzo zaciekawiła młodzież.

Najważniejszym jednak punktem programu było ogłoszenie wyników konkursu. Dr Grażyna Schlender dokonała podsumowania tegorocznych dokonań. Wyjaśniła, że spośród pięciu podanych tematów największym powodzeniem cieszył się temat kaliskiego więzienia - opracowano go 41 razy. 36 razy wybierano zagadnienie Placu św. Józefa, 34 razy Kalisz w czasie okupacji hitlerowskiej, Michaił Daragan - życzliwy gubernator i jego dokonania - 27 razy, sylwetka współczesnego, lokalnego patrioty 15 razy. Najczęściej oddawano tradycyjne opracowania, popularne były także prace przestrzenne w postaci makiet. Zdarzały się prace niekonwencjonalne zrealizowane np. jako spacer z Daraganem po kaliskim parku. Wielu uczniów zaczerpnęło inspirację z Kaliskiego Archiwum Filmowego, korzystali też z archiwaliów w pracowni naukowej Archiwum Państwowego w Kaliszu. Szczególnie cieszy fakt, że w najwyższej kategorii wiekowej wzięło udział aż 6 różnych szkół.

Sekretarz Jury Anna Bestian-Zając przeczytała prokokół z posiedzenia Jury. Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszono 53 prace z: 7 szkół podstawowych, 4 gimnazjów, 6 szkół ponadgimnazjalnych (łącznie 17 szkół). W zmaganiach wzięło udział łącznie 110 uczestników, w tym 44 ze szkół podstawowych, 26 z gimnazjów, 40 ze szkół ponadgimnazjalnych. Zadaniem uczestników było opracowanie 3 zagadnień z puli 5. Tematy obowiązujące w 2015 r. to:

  • Kalisz w czasie okupacji hitlerowskiej
  • Kaliskie więzienie
  • Michaił Daragan - życzliwy gubernator i jego dokonania
  • Sylwetka współczesnego, lokalnego patrioty
  • Plac Św. Józefa.

Prace konkursowe były oceniane przez Jury w składzie:

  • dr Grażyna Schlender - przewodnicząca, dyrektor Archiwum Państwowego w Kaliszu
  • Anna Woźniak - reprezentująca WKSSiT UM w Kaliszu
  • dr Danuta Wańka - reprezentująca Bibliotekę WPA UAM w Poznaniu
  • Edyta Pietrzak - członek reprezentujący Archiwum Państwowe w Kaliszu
  • Anna Bestian-Zając - sekretarz Jury i reprezentant Archiwum Państwowego w Kaliszu.

Jury po wnikliwej analizie wszystkich prac postanowiło wręczyć po jednej Nagrodzie Prezydenta Kalisza i po jednej Nagrodzie Starosty Kaliskiego dla każdej z trzech kategorii wiekowych. Nagrodę Prezydenta przyznano w sumie 8 osobom, Nagrodę Starosty Kaliskiego 7 osobom. Oprócz tego ustanowiono również równorzędne Nagrody Główne i wyróżnienia. W kategorii szkół ponadgimnazjalnych przyznano łącznie 9 Nagród Głównych dla 21 osób, w kategorii gimnazjów 2 Nagrody Główne dla 5 osób, w kategorii szkół podstawowych 3 Nagrody Główne dla 7 osób. Jury przyznało również 4 wyróżnienia dla 5 osób z kategorii szkół ponadgimnazjalnych, 2 wyróżnienia dla osób z kategorii gimnazjów i 3 wyróżnienia dla 6 osób z kategorii szkół podstawowych. Stosunkowo dużo Nagród Głównych wręczono w kategorii szkół ponadgimnazjalnych. Wpływ na to miał m. in. wysoki poziom zgłoszonych prac oraz ogólnie duża liczba uczestników. Ogólnie można stwierdzić, iż poziom prac rośnie wraz z kolejną kategorią wiekową.


W kategorii szkół ponadgimnazjalnych Nagrodę Prezydenta Miasta Kalisza otrzymali:

Angelina Nowaczyk, Magda Zawołowicz, Tomasz Patysiak z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kaliszu,
opiekun: Izabella Galuba-Bryja, dyrektor szkoły: Magdalena Mocna.
Nagrodę w imieniu władz miejskich wręczył Wiceprezydent Miasta Kalisza Artur Kijewski.

Uczniowie opracowali planszową grę edukacyjną z zasadami, zestawem kart z pytaniami na temat placu Św. Józefa, planszą i pionkami. Temat Daragana to list pożegnalny od mieszkańców Kalisza do gubernatora. Na temat więzienia sporządzono makietę zachowując kolorystykę i dołączając opracowanie pisemne. Praca bardzo bogata, zawiera w sobie wiele form. Całość zrealizowano z pomysłem i wyobraźnią. Jury było pod wrażeniem nowatorskiej idei i wykonania.


W kategorii gimnazjów Nagrodę Prezydenta Miasta Kalisza otrzymali:

Natalia Biernat, Filip Stępień z Gimnazjum w Brzezinach,
opiekun: Alicja Krajewska, dyrektor szkoły: Małgorzata Błaszczyk.
Nagrodę w imieniu władz miejskich wręczył Wiceprezydent Miasta Kalisza Artur Kijewski.

Uczniowie oddali 3 albumy w brązowych oprawach na temat sylwetki lokalnego patrioty, więzienia i placu św. Józefa. Za przykładnego patriotę uznano księdza Bolesława Kurzawę. Pracę wykonano w oparciu o bibliografię, w przypadku więzienia skupiono się na historii osadzania więźniów politycznych. Album o placu św. Józefa jest wykonany profesjonalnie, jego opracowanie wymagało dobrego przygotowania merytorycznego. Praca bardzo estetyczna i przemyślana.


W kategorii szkół podstawowych Nagrodę Prezydenta Miasta Kalisza otrzymali:

Filip Zimowski, Wiktoria Mencel, Antoni Leśniewski ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kaliszu,
opiekun: Agnieszka Fiechowska, dyrektor szkoły: Beata Zalewska.
Nagrodę w imieniu władz miejskich wręczył Wiceprezydent Miasta Kalisza Artur Kijewski.

Uczniowie zbudowali makietę więzienia z białego kartonu, do niej doklejono tekst z historią, okraszony zdjęciami archiwaliów z pracowni naukowej APK. Na temat gubernatora Daragana oddano opracowanie pisemne - album jest bardzo czysty, starannie wykonany. Do opracowania Kalisza w czasie okupacji hitlerowskiej posłużono się inną techniką - opracowano prezentację multimedialną w oparciu o archiwalia z APK. Opisano m. in. aresztowanie prezydenta Bujnickiego, represje wobec Polaków. Skorzystano z wystawy APK pt. "Życie codzienne w okupowanej Wielkopolsce". Praca dokładna, szczegółowa, bibliografia zawiera sygnatury kaliskich archiwaliów.


Nagrodę Starosty Kaliskiego w kategorii szkół ponadgimnazjalnych otrzymały:

Kinga Włodarz, Angelika Świerek z III Liceum Ogólnokształcącego w Kaliszu,
opiekun: Magdalena Gibus, dyrektor szkoły: Anna Narewska.
Nagrodę wręczył Wicestarosta Jan Kłysz.

Autorki oddały album w drewnianej oprawie z herbem Kalisza. Piękną, stylizowaną czcionką opisano temat: okupacji, więzienia i Michaiła Daragana. Posiłkowano się materiałami z APK m. in. odnośnie Gaukinderheimu. Przedstawiono przykłady postaw polonofilskich gubernatora Daragana. Gdzieniegdzie wykorzystano cytaty znanych osób. Całość tworzy dojrzałą pracę, zawierającą źródła pochodzenia informacji.


Nagrodę Starosty Kaliskiego w kategorii gimnazjów otrzymali:

Karolina Bartoszczyk, Filip Przybył z Niepublicznego Gimnazjum KSO "Edukator" w Kaliszu,
opiekun: Wioletta Janiszewska, dyrektor szkoły: dr Małgorzata Górska.
Nagrodę wręczył Wicestarosta Jan Kłysz.

Sporządzono makietę placu Św. Józefa z 1910 r. Dodano przewodnik, a pod budynkami ulokowano opracowania tekstowe m. in. wywiady na temat okupacji w Kaliszu. Na temat więzienia przygotowano prezentację multimedialną o przemyślanym układzie wraz ze słownikiem najważniejszych pojęć. Praca bardzo dobra, wymagała dokładności, czasu i cierpliwości. Łączy w sobie kilka form przekazu.


Nagrodę Starosty Kaliskiego w kategorii szkół podstawowych otrzymały:

Julia Gaczyńska, Kamila Strzałka, Maria Jakubek ze Szkoły Podstawowej w Rajsku,
opiekun: Bernadetta Blek, dyrektor szkoły: Honorata Wolniaczyk.
Nagrodę wręczył Wicestarosta Jan Kłysz.

Praca to ozdobne czarne pudełko, w nim złożono album z pisemnym opracowaniem na temat: placu św. Józefa, Daragana i okupacji. Teksty wpisano odręcznie, rysunki także wykonano samodzielne - są to piękne grafiki w ołówku. Opracowanie ładne, estetyczne, kosztowało dużo pracy.


Nagrody Główne w kategorii szkół ponadgimnazjalnych otrzymali:

Gabriela Jaśkiewicz z IV Liceum Ogólnokształcącego w Kaliszu,
opiekun: Anna Tabaka, dyrektor szkoły: Izabela Kotkowska.
Nagrodę ufundował i wręczył Naczelnik Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki UM w Kaliszu Marzena Pastuszak.

Autorka zadziwiła Jury profesjonalizmem. Nakręciła świetny film na temat okupacji - przeprowadziła wywiad z nestorką rodu. Film cechuje doskonała aranżacja, przemyślany i dojrzały scenariusz. Do tego dodano fotomontaż zdjęć ze zbiorów Aleksego Żaryna odnośnie placu Św. Józefa - jest to piękne połączenie historii z nowoczesnością. Na temat gubernatora nakręcono film pt. "Spacer z Daraganem" - tytuł nawiązuje do przechadzek Daragana po kaliskim parku. Film cechuje dobra, kwiecista narracja. Praca bardzo pomysłowa, oryginalna. W autorce widać pasję do tworzenia.


Ola Medzińska, Bartłomiej Makowski, Maciej Giernalczyk z II Liceum Ogólnokształcącego w Kaliszu, opiekun: Tomasz Jeziorski, dyrektor szkoły: Maria Żubrowska-Gil. Nagrodę ufundowało Biuro ds. Promocji i Informacji Miejskiej UM w Kaliszu.

Sporządzono dwie makiety z widocznymi emblematami hitlerowskimi. Podano niemieckie nazwy ulic. Odwzorowano wszelkie detale, do tego dołączono opracowanie pisemne. Temat Daragana reprezentuje plakat z podobizną bohatera i wypisanymi jego dokonaniami na rzecz Kalisza. Plac św. Józefa to tradycyjne opracowanie pisemne.


Patrycja Wilicka, Gabriela Kędzierska z II Liceum Ogólnokształcącego w Kaliszu,
opiekun: Tomasz Jeziorski, dyrektor szkoły: Maria Żubrowska-Gil.
Nagrodę ufundował Zakład Karny w Kaliszu. Wręczył ją major Remigiusz Czaja.

Na temat placu św. Józefa opracowano prezentację multimedialną opisującą lokalizację, dzieje i ciekawe momenty w dziejach tego miejsca. Odnośnie okupacji oddano podpalany album z czarnobiałymi fotografiami i odręcznymi opisami. Największe wrażenie robi profesjonalna makieta kaliskiego więzienia, która zachowuje wszelkie detale oryginału. Praca wymagała ogromnej dokładności i czasu.


Anita Staszak, Weronika Żychlińska, Justyna Palot z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kaliszu,
opiekun: Izabella Galuba-Bryja, dyrektor szkoły: Magdalena Mocna.
Nagrodę ufundowała Biblioteka WPA UAM w Poznaniu. W imieniu Kierownika Biblioteki nagrodę wręczył Bartosz Kujawiński.

Praca w formie numeru "Ziemi Kaliskiej" - opisano historię więzienia, zdjęcia oddają przeszłość, ale są też i współczesne fotografie. Jako przykład lokalnego patrioty podano Macieja Błachowicza - przeprowadzono z nim wywiad i zarejestrowano go na płycie CD. Pytano m. in. o jego wizję pracy i pomysły na kolejne publikacje. Informacje o Daraganie przekazano w formie artykułów prasowych. Całość zrealizowana w ciekawy sposób.


Klaudia Suchecka, Marta Lorenc i Paulina Kozłowska z I Liceum Ogólnokształcącego w Kaliszu,
opiekun: Jarosław Woźniak, dyrektor szkoły: Elżbieta Karpisiewicz.
Nagrodę ufundowała Książnica Pedagogiczna w Kaliszu. Wręczyła ją Wicedyrektor prof. dr hab. Ewa Andrysiak.

Pięknie ozdobione pudełko, a w nim opracowanie utrzymane w tonacji ecru. Sporządzono jednodniówkę na wzór Kreisblatt odnośnie okupacji - zadbano o dobrą formę przekazu. Więzienie reprezentują m. in. listy Floriana Skarbka - korespondencja jest pięknie stylizowana. Wykonano również pamiętnik Daragana z osobistymi notatkami. Praca na wysokim poziomie, przemyślana. Umie zaciekawić.


Wiktoria Adamczewska, Joanna Wejgelt, Agata Duras z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kaliszu,
opiekun: Izabella Galuba-Bryja, dyrektor szkoły: Magdalena Mocna.
Nagrodę ufundowaną przez Archiwum Państwowe w Kaliszu wręczyła Dyrektor dr Grażyna Schlender.

Przygotowano kukłę więźnia, który w dłoniach trzyma opracowanie okraszone starymi i współczesnymi zdjęcia więzienia. Okupacja to album ze spisem pojęć, zdjęcia z zasobu APK z krótkimi komentarzami. Praca zawiera bogatą bibliografię. Sporządzono tradycyjne opracowanie o Daraganie na ozdobnym papierze. Praca schludna, wymagająca zaangażowania.


Milena Adamiak, Magdalena Jarmakowicz, Anna Stelmaszczyk z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kaliszu,
opiekun: Izabella Galuba-Bryja, dyrektor szkoły: Magdalena Mocna.
Nagrodę ufundowało Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Kaliszu. Wręczył ją Prezes Tadeusz Krokos.

Przeprowadzono wywiad z Panią Adelą Przybył na temat jej działalności, sporządzono biografię lokalnej patriotki w oparciu o to, co sama powiedziała o sobie i o artykuły prasowe. Wywiad jest autoryzowany, zawiera także autograf. Więzienie opracowano w formie broszury. Sporządzono CV Daragana i pamiętnik do momentu jego przyjazdu do Kalisza. Praca ma szerokie horyzonty przekazu.


Marta Górecka, Alina Jarmosz z II Liceum Ogólnokształcącego w Kaliszu,
opiekun: Tomasz Jeziorski, dyrektor szkoły: Maria Żubrowska-Gil.
Nagrodę ufundowaną przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. A. Asnyka w Kaliszu wręczył Dyrektor Adam Borowiak.

Przygotowano nadpalony album o placu Św. Józefa z wklejonymi fotografiami z różnych okresów historycznych. Materiały pochodzą z książki "Portret miasta" i z internetu. Więzienie reprezentuje album starannie wykonany i zbindowany. Zawiera informacje m. in. z albumu Staweckiego "Kaliskie", zdjęcia z NAC, artykuły prasowe. Pracę na temat Daragana złożono na płycie CD. Gubernatora ukazano jako legendę miasta - zauważono jego rolę w rozwój Towarzystwa Ratowania Tonących i kaliskiego parku.


Izabela Krot z II Liceum Ogólnokształcącego w Kaliszu,
opiekun: Tomasz Jeziorski, dyrektor szkoły: Maria Żubrowska-Gil.
Nagrodę ufundowaną przez Archiwum Państwowe w Kaliszu wręczyła Dyrektor dr Grażyna Schlender.

Uczennica wykonała prezentację multimedialną w programie Prezi. Omówiła na niej 3 tematy: okupacja, plac św. Józefa i Daragan. Prezentacja zawiera zdjęcia z zasobu APK, okraszono je krótkim komentarzem. Nawiązuje do analogii z "Nocy i Dni", kultu św. Józefa, wizyty papieża, pomnika zjazdu monarchów. Duży plus za wykorzystanie nowoczesnego programu do prezentacji.


Nagrody Główne w kategorii gimnazjów otrzymali:

Magdalena Dobrowolska, Gabriela Wojciechowska, Bartłomiej Mizgalski z Gimnazjum Nr 4 w Kaliszu,
opiekun: Alicja Tomczyk, dyrektor szkoły: Izabela Kurek.
Nagrodę ufundowaną przez Stowarzyszenie im. H. Sutarzewicz w Kaliszu wręczyła Prezes Elżbieta Stadtmüller.

Plac Św. Józefa to piękna grafika w ołówku. Autorzy przygotowali album na temat więzienia, opisano w nim m. in. to, że w gmachu kręcono kiedyś film. Bardzo ciekawie zrealizowano wywiad z Daraganem - odbywa się on w języku rosyjskim. Ciekawa forma i realizacja zasługuje na docenienie.


Julia Bartczak, Joanna Liszkowska z Niepublicznego Gimnazjum KSO "Edukator" w Kaliszu,
opiekun: Joanna Musiał, dyrektor szkoły: dr Małgorzata Górska.
Nagrodę ufundowaną przez Archiwum Państwowe w Kaliszu wręczyła Dyrektor dr Grażyna Schlender.

Sporządzono na makiecie wizualizację dokonań Daragana. Wykorzystano przy tym fragmenty artykułów prasowych. Przygotowano stronę internetową, na której zamieszczono m. on. Wywiad z Panią Stanisławą Zakrocką odnośnie życia codziennego w realiach okupacyjnych. Film wzorowano na Kaliskim Archiwum Filmowym. Jeśli chodzi o pojęcie współczesnego patrioty, to autorki udały się do Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu, do szkół, Parku Przyjaźni. Tam pytały o zdanie przedstawicieli różnych grup społecznych. Praca dobra, zrealizowana w sposób nowatorski.


Nagrody Główne w kategorii szkół podstawowych otrzymali:

Julia Nowak ze Szkoły Podstawowej Nr 22 w Kaliszu,
opiekun: Małgorzata Karwowska, dyrektor szkoły: Monika Karpisiewicz.
Nagrodę ufundowaną przez Archiwum Państwowe w Kaliszu wręczyła Dyrektor dr Grażyna Schlender.

Na pracę składają się 3 płyty. Nagrano wywiad filmowy z Tomaszem Chajdukiem odnośnie jego działań na rzecz społeczności lokalnej, muzeum legionistów w Szczypiornie. Autorka przeprowadziła wywiad z Panią Leokadią Rodak na temat realiów życia okupacyjnego. Film zrealizowano na wzór Kaliskiego Archiwum Filmowego. Pytania są trafne, przemyślane. Na prezentacji multimedialnej opisano fachowo pobyt więźniów w kaliskim więzieniu w czasie II wojny światowej. Wspomniano o kręceniu filmu w siedzibie więzienia i o zasadach dla osadzonych. Praca na wysokim poziomie, wymagała dużego wkładu pracy.


Agnieszka Forysiak, Gabriela Janiak, Julia Spychałowicz ze Szkoły Podstawowej Nr 16 w Kaliszu,
opiekun: Ewa Bezener, dyrektor szkoły: Ewa Zegler.
Nagrodę ufundowaną przez Archiwum Państwowe w Kaliszu wręczyła Dyrektor dr Grażyna Schlender.

Jeśli chodzi o temat więzienia to wykonano kolorowy rysunek tego gmachu. Dołączono płytę, na której znajdują się dwa filmy. Pierwszy to opowieść o placu św. Józefa, przeplatana starymi pocztówkami. Dziewczynki zwiedzają budynek, w którym mieści się Getin Bank, w tle leci muzyka z "Nocy i Dni". Przeprowadzono też wywiad z Januszem Stilterem jako współczesnym patriotą. Pan Stilter mówił o swojej społecznej pracy na rzecz dbałości o zegary kaliskie. Dziewczynki przygotowały ciekawe pytania, trafnie wybrały bohatera wywiadu.


Łukasz Kardoliński, Kasper Wroczyński, Michał Grzegorski ze Szkoły Podstawowej Nr 14 w Kaliszu,
opiekun: Joanna Musiał, dyrektor szkoły: Dagmara Zimoch.
Nagrodę ufundowaną przez Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej wręczyła w imieniu Dyrektora Aleksandra Jaszczur.

Uczniowie zbudowali makietę więzienia z kartonu i kolorowego papieru wraz z albumem starych widoków. Tekst wpisano odręcznie. Przygotowali też album w formie porównania placu Św. Józefa "wczoraj i dziś". Opisano m. in. cerkiew, starostwo, kościół św. Józefa. Praca ładna, przemyślana. Prezentacja multimedialna o Daraganie opisuje m. in. jego rodzinę, młodość, dokonania w rozwoju Kalisza. Podano ciekawe anegdoty.


Wyróżnienia w kategorii szkół ponadgimnazjalnych otrzymali:

Daria Nowak z IV Liceum Ogólnokształcącego w Kaliszu,
opiekun: Renata Jarentowska, dyrektor szkoły: Izabela Kotkowska

Konrad Żmuda z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kaliszu,
opiekun: Izabella Galuba-Bryja, dyrektor szkoły: Magdalena Mocna

Joanna Wietrzych z Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Kaliszu,
opiekun: Karolina Wdowczyk, dyrektor szkoły: Anna Piotrowska-Wągrocka

Zuzanna Kit, Daria Chojnacka z I Liceum Ogólnokształcącego w Kaliszu,
opiekun: Ewelina Majewska-Kędzia, dyrektor szkoły: Elżbieta Karpisiewicz


Wyróżnienia w kategorii gimnazjów otrzymują:

Jan Jopek z Niepublicznego Gimnazjum KSO "Edukator" w Kaliszu,
opiekun: Wioletta Janiszewska, dyrektor szkoły: dr Małgorzata Górska

Maksymilian Grzęda, Malwina Kuberacka, Natasza Jankowska z Niepublicznego Gimnazjum KSO "Edukator" w Kaliszu,
opiekun: Joanna Musiał, dyrektor: dr Małgorzata Górska


Wyróżnienia w kategorii szkół podstawowych otrzymali:

Paulina Guziewicz, Wiktoria Staszak ze Szkoły Podstawowej Nr 16 w Kaliszu,
opiekun: Ewa Bezener, dyrektor szkoły: Ewa Zegler

Krystian Pawłowicz ze Szkoły Podstawowej Nr 16 w Kaliszu,
opiekun: Ewa Bezener, dyrektor szkoły: Ewa Zegler

Michał Tan, Oliwia Ciszewska, Natalia Struzik ze Szkoły Podstawowej Nr 8 w Kaliszu
opiekun: Agata Cichocka, dyrektor szkoły: Joanna Zmyślony

Wyróżnienia zostały ufundowane przez Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki UM w Kaliszu i archiwum Państwowe w Kaliszu.


Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali podziękowania za udział oraz czasopismo wydawane przez Urząd Miejski w Kaliszu "Kalisia Nowa". Osobne podziękowania wraz upominkami książkowymi wręczono obecnym nauczycielom oraz dyrektorom szkół biorących udział w konkursie. Końcowym akcentem spotkania było dokonanie pamiątkowych wpisów w kronice Archiwum Państwowego w Kaliszu.