Uroczyste podsumowanie konkursu "Ad fontes! Odkrywamy tajemnice Kalisza i regionu kaliskiego"

14 czerwca 2017 r. wszyscy miłośnicy konkursu "Ad fontes! Odkrywamy tajemnice Kalisza i regionu kaliskiego" spotkali się w sali recepcyjnej kaliskiego ratusza na uroczystym podsumowaniu zmagań i wręczeniu nagród oraz wyróżnień. W uroczystości uczestniczyli m. in. prezydent miasta Kalisza Grzegorz Sapiński; wicestarosta kaliski Jan Kłysz; członek Komitetu Obchodów Roku Stefana Szolca-Rogozińskiego w Kaliszu i prelegent prof. dr hab. Michał Jarnecki; wicedyrektor Książnicy Pedagogicznej w Kaliszu i wiceprezes Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk prof. dr hab. Ewa Andrysiak; naczelnik Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Kaliszu Grażyna Dziedziak; dyrektor Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu Mirosław Przybyła; prezes Stowarzyszenia im. H. Sutarzewicz w Kaliszu Elżbieta Stadtmüller; prezes Stowarzyszenia "Szczypiorniak" w Kaliszu Justyna Prus-Buczak; redaktor prowadzący "Ziemi Kaliskiej" i prezes Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Archiwaliów Mariusz Kurzajczyk; wiceprezes Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Kaliszu Leszek Tomczak; przedstawiciele mediów; uczniowie szkół z Kalisza i regionu kaliskiego wraz z opiekunami i dyrektorami szkół.

Spotkanie otworzyła dyrektor APK dr Grażyna Schlender nadmieniając, że konkurs liczy już sobie 23 lata, a od kilku lat odbywa się według zmienionej formuły. Nie łatwo jest zostać jego laureatem. Trzeba wykazać się wiedzą, pomysłowością oraz często uporem w swoich dążeniach. Dr Grażyna Schlender podziękowała wszystkim osobom zaangażowanym w organizację konkursu: prezydentowi miasta oraz pracownikom Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki UM w Kaliszu, staroście kaliskiemu, wszystkim sponsorom. Największe podziękowania należą się jednak samej młodzieży i nauczycielom. Dzięki ich zaangażowaniu inicjatywa APK z roku na rok zyskuje na popularności. W tym roku najpopularniejszym tematem konkursowym było Stefan Szolc-Rogoziński. Na drugiej pozycji uplasował się temat internowania legionistów w Szczypiornie, na trzecij obiekty sportowe w Kaliszu, na czwartej cmentarz żydowski przy ul. Podmiejskiej w Kaliszu i na piątej kaliska prasa w latach 1945-1989. Wyjątkowo w tym roku zdecydowano o przyznaniu w każdej kategorii wiekowej Nagrody Komitetu Obchodów Roku Stefana Szolca-Rogozińskiego w Kaliszu.

Z racji upamiętnienia kaliskiego podróżnika, do wygłoszenia prelekcji zaproszono w charakterze gościa specjalnego prof. dr hab. Michała Jarneckiego, badacza i historii i podróżnika z pasją, który w swoim życiu zwiedził 152 państwa.

W swoim wystąpieniu pt. "Tropem Stefana Szolc-Rogozińskiego i nie tylko" prof. dr hab. Michał Jarnecki nakreślił historię podróży do Kamerunu oraz przyjaźni Szolca-Rogozińskiego i Klemensa Tomczeka. Podróżnicy poznali się w ławie szkolnej wrocławskiego gimnazjum. Kierowali się zasadą "chcieć to móc". Za stosunkowo małą kwotę kupili używany statek Łucja Małgorzata. W drodze do Kamerunu dotarli także do wysp kanaryjskich i Liberii. Prelegent przedstawił współczesne zdjęcia miejsc, do których dotarli odkrywcy. U wybrzeży kameruńskich zdobyli przedmioty powstałe w wyniku rękodzielnictwa miejscowej ludności i przewieźli je do Krakowa. Stefan Szolc-Rogoziński miał swój wkład w podział polityczny Kamerunu. Wynegocjował warunki podziału kraju na korzyść Brytyjczyków, obowiązywały one po I wojnie światowej. Dlatego ludność zachodniego wybrzeża Kamerunu mówi w języku angielskim, a pozostała część w języku francuskim. Klemens Tomczek zmarł na malarię, pochowano go początkowo na Mondoleh. Potem jego szczątki złożono na Fernado Po. Ostatecznie spoczął na warszawskich Powązkach. Miejsce pochówku Stefana Szolca-Rogozińskiego przez wiele lat było nieznane. Odkrył je właśnie prof. dr hab. Michał Jarnecki. Okazało się, że podróżnik spoczął na jednym z paryskich cmentarzy. Na jego grobie nie ma obecnie żadnej tablicy pamiątkowej.

Po prelekcji nadszedł czas na ogłoszenie wyników tegorocznej edycji konkursu. Protokół został odczytany przez sekretarza Jury Annę Bestian-Zając. Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszono 40 prac z: 8 szkół podstawowych, 5 gimnazjów i 3 szkół ponadgimnazjalnych (łącznie 16 szkół). W zmaganiach konkursowych wzięło udział 96 uczestników, w tym 48 ze szkół podstawowych, 25 z gimnazjów i 23 ze szkół ponadgimnazjalnych. Zadanie polegało na opracowaniu 3 tematów, wybranych z puli 5, tj:

  • 100 lat temu w Szczypiornie...
  • obiekty sportowe w Kaliszu
  • cmentarz żydowski przy ul. Podmiejskiej w Kaliszu
  • kaliska prasa w latach 1945-1989.

Prace konkursowe były oceniane przez Jury w składzie:

  • dr Grażyna Schlender - przewodnicząca
  • Anna Woźniak - członek reprezentujący Urząd Miejski w Kaliszu
  • Krystyna Bęcka - członek z ramienia APK
  • Edyta Pietrzak - członek z ramienia APK
  • Anna Bestian-Zając - sekretarz i członek reprezentujący APK.

Zdecydowanie najpopularniejszym tematem zmagań konkursowych był Stefan Szolc-Rogoziński - jego postać opracowano 38 razy. Ma to niewątpliwie związek z tegorocznymi obchodami Roku Stefana Szolca-Rogozińskiego w Kaliszu. W 26 opracowaniach przewija się temat internowania legionistów w Szczypiornie, w 24 obiektów sportowych w Kaliszu, w 20 cmentarza żydowskiego przy ul. Podmiejskiej w Kaliszu. Temat prasy kaliskiej opracowano tylko 10 razy, z czego 5 prac pochodziło ze szkół ponadgimnazjalnych. Zagadnienie to okazało się najtrudniejszym do zrealizowania z całej puli tematów. Jeśli chodzi o formę poszczególnych prac, to przeważają opracowania tradycyjne w postaci albumów, stylizowanych starych zapisków. Niesłabnącą popularnością cieszą się również makiety. Ich wyborowi sprzyjały tegoroczne tematy związane z obiektami sportowymi w Kaliszu oraz obozem dla internowanych w Szczypiornie. Wśród uczniów szkół podstawowych przeważają prace, w których duży nacisk położono na wymiar plastyczny - są to plakaty, rysunki i malunki. Uczniowie gimnazjów z większą precyzją i pomysłowością odwzorowywali detale tworząc miniatury znanych obiektów architektonicznych. Uczniowie zrealizowali także kilka filmów - na ogół dokumentują one przeprowadzone wywiady, choć zdarzają się także nagrania, w których uczniowie odgrywają określone role np. z epoki Stefana Szolca-Rogozińskiego. Praktycznie w każdej kategorii wiekowej Jury oceniało prezentacje multimedialne. Odnotowano tylko jedną pracę w formie strony internetowej. W tegorocznej edycji konkursu Jury po wnikliwej analizie wszystkich prac postanowiło wręczyć po jednej Nagrodzie Prezydenta Kalisza i po jednej Nagrodzie Starosty Kaliskiego dla każdej z trzech kategorii wiekowych. Łącznie Nagrodę Prezydenta Miasta Kalisza przyznano 6 osobom, Nagrodę Starosty Kaliskiego 8 osobom. Przyznano także 12 Nagród Głównych, w tym po 1 Nagrodzie Głównej Komitetu Obchodów Roku Stefana Szolca-Rogozińskiego dla każdej kategorii wiekowej, dla pracy najlepiej dokumentującej dzieje kaliskiego podróżnika. Przyznano także 4 wyróżnienia, dla 8 osób.


Nagrodę Prezydenta miasta Kalisza w kategorii szkół podstawowych otrzymali: Szymon Wypych, Julia Wałęsiak, Jakub Napierała ze Szkoły Podstawowej Nr 17 w Kaliszu, opiekun: Iwona Lindner i Katarzyna Gąsiorowska, dyrektor szkoły: Kinga Pisula.

Uczniowie Opracowali tematy: Szczypiorna, Stefana Szolca-Rogozińskiego i prasy kaliskiej. Sporządzili m. in. makietę obozu w Szczypiornie przedstawiającą mecz w piłkę ręczną. Spisano też list legionisty jako wspomnienie ciężkich dni niewoli oraz zredagowano pocztówkę do Prezydenta Miasta Kalisza z podróży Stefana Szolca-Rogozińskiego. Temat prasy kaliskiej opracowano w formie wielkiego słupa ogłoszeniowego, na którym widnieją artykuły i anonse prasowe. Praca jest pomysłowa, oryginalna, solidnie wykonana.


Nagrodę Prezydenta miasta Kalisza w kategorii gimnazjów otrzymała: Julia Nowak z Gimnazjum Nr 7 w Kaliszu, opiekun: Wioletta Janiszewska, dyrektor szkoły: Beata Prus

Uczennica sporządziła miniaturę czarnego obelisku ku czci żołnierzy polskich. Jako dodatek służy publikacja pt. "Za drutami Szczypiorny i Łomży". Na płycie nagrano prezentację multimedialną m. in. z planem obozu i fragmentami twórczości legionistów. Na temat Stefana Szolca-Rogozińskiego wykonano album z elementami graficznymi charakterystycznymi dla Czarnego Lądu. Treść podzielono na rozdziały zgodnie z poszczególnymi etapami życia podróżnika. Zgromadzono także artykuły prasowe. Temat cmentarza żydowskiego został opracowany w formie albumu w kolorystyce czerni i bieli. Treść oparto m. in. na artykułach z czasopisma "Kalisia Nowa". Praca jest niezmiernie rzetelna, dokładna i estetyczna.


Nagrodę Prezydenta Miasta Kalisza w kategorii szkół ponadgimnazjalnych otrzymały: Agata Adaszak, Zuzanna Rutkowska z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kaliszu, opiekun: Izabella Galuba-Bryja, dyrektor szkoły: Magdalena Mocna

Uczennice sporządziły 2 albumy w twardej oprawie na temat Szczypiorna i cmentarza żydowskiego. Praca jest niezwykle dojrzała, opracowania bardzo obszerne, bazujące głównie na archiwaliach z zasobu APK oraz wywiadach z Haliną Marcinkowską, Maciejem Błachowiczem i Andrzejem Matysiakiem. Świetnym rozwiązaniem było zbudowanie historii wokół eksponatu muzealnego - misia, należącego do dziewczynki ocalałej z Holocaustu. Na temat Stefana Szolca-Rogozińskiego uczennice przygotowały bardzo nietypową prezentację multimedialną, świetnie rozwiązaną pod względem graficznym. Sporządzono profesjonalną bibliografię. Pracę wykonano na bardzo wysokim poziomie.


Nagrodę Starosty Kaliskiego w kategorii szkół podstawowych otrzymały: Anna Wróblewska, Anna Łabeńska, Karolina Bruś ze Szkoły Podstawowej Sióstr Nazaretanek w Kaliszu, opiekun: Joanna Kobusińska, dyrektor szkoły: siostra Agnieszka Ciszewska

Uczennice wykonały piękny album na temat Szczypiorna ze zdjęciami z obozu. Opisały dzień codzienny legionistów, historię pomnika i mauzoleum. Album zapisano pismem komputerowym, wykonano go z niezmierną starannością. Całość przeniesiono także jako załącznik na wersję cyfrową na płycie CD. Uczennice zredagowały także jednodniówkę na temat Stefana Szolca-Rogozińskiego. Dziewczynki przeprowadziły m. in. wywiad z prof. Michałem Jarneckim. Inny artykuł opisuje miejsca w Kaliszu, które upamiętniają słynnego podróżnika. Skład wykonano bardzo profesjonalnie. Na temat cmentarza żydowskiego opracowano album w formie dużych, zbindowanych kart. Dziewczynki spotkały się z Haliną Marcinkowską, wysłuchały prelekcji na temat pochówków ludności żydowskiej. Autorki same wykonały zdjęcia, sporządziły bibliografię. Praca jest przemyślana i solidna.


Nagrodę Starosty Kaliskiego w kategorii gimnazjów otrzymują: Kamila Cuper, Monika Jaskuła z Gimnazjum w Brzezinach, opiekun: Alicja Krajewska, dyrektor szkoły: Małgorzata Błaszczyk

Uczennice oddały pracę w formie listów Stefana Szolca-Rogozińskiego, przedrukowanych w "Gazecie Kaliskiej". Wspomina w nich o zbieraniu funduszy na wyprawę i zakupie statku. Teksty przepisano odręcznie, bazując na dobrej bibliografii. Na temat Szczypiorna wykonano album - "Gazetę Legionową", wydaną 10 grudnia 1917 r. Są w niej m. in. nekrologi zmarłych legionistów. W nawiązaniu do obiektów sportowych, opracowano grę planszową, w której należy odpowiedzieć na wylosowane pytanie. Planszę wyrysowano odręcznie, a karty z pytaniami ozdobiono herbem Kalisza.


Nagrodę Starosty Kaliskiego w kategorii szkół ponadgimnazjalnych otrzymały: Edyta Nowak, Karolina Jaszczak, Klaudia Ochlik z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kaliszu, opiekun: Izabella Galuba-Bryja, dyrektor: Magdalena Mocna

Uczennice sporządziły czarno-biały album na temat obiektów sportowych oraz makietę stadionu miejskiego. Wykonały także miniaturę mauzoleum legionistów. Do tego dodano oprawiony album, na który składa się opracowanie przygotowane w oparciu o książki i dostępną prasę. Narysowano także 3 portrety Stefana Szolca-Rogozińskiego oraz sporządzono jego popiersie z masy solnej. Dodatkiem jest globus i albumik z fotografiami m. in. afrykańskich tubylców.


Nagrodę Główną Komitetu Obchodów Roku Stefana Szolca-Rogozińskiego w kategorii szkół podstawowych otrzymali: Julian Kuczyński, Stefan Kuczyński, Kacper Mielczarek ze Szkoły Podstawowej Nr 14 w Kaliszu, opiekun: Joanna Musiał, dyrektor szkoły: Dagmara Zimoch

Uczniowie nagrali film - wywiad z Szolcem-Rogozińskim na temat jego marzeń, wypraw do Afryki. Całość okraszono zdjęciami i mapami. Na końcu podano rzetelną bibliografię. W nawiązaniu do Szczypiorna sporządzono plakat imitujący wydawnictwo pt. "Czas Kalisza". Przeprowadzono wywiad z Edwardem Prusem na temat początków obozu w Szczypiornie. Trzecia praca to makieta boiska do gry w piłkę nożną. Na obramowaniu wklejono wydruki z historią m. in. przystani wioślarskiej, hali Arena, dawnego stadionu "Włókniarza". Praca ciekawa, wykorzystująca różne formy przekazu, wymagająca zaangażowania.


Nagrodę Główną Komitetu Obchodów Roku Stefana Szolca-Rogozińskiego w kategorii gimnazjów otrzymały: Natalia Kurczewska, Marta Skoczylas, Justyna Patysiak z Gimnazjum w Brzezinach, opiekun: Alicja Krajewska, dyrektor: Małgorzata Błaszczyk

Dziewczynki nakręciły film pt. "Kalisz w życiu Stefana Szolca-Rogozińskiego". Skupiły się w nim szczególnie na życiu prywatnym podróżnika. Autorki zagrały w filmie w strojach z epoki, sceny kręcono m. in. w parku kaliskim. Jako opracowanie na temat obiektów sportowych oddano zbindowany album opisujący przeszłość Kaliskiego Towarzystwa Wioślarskiego i stadionu miejskiego. Wykorzystano m. in. zdjęcia z portalu Stary Kalisz oraz plany z zasobu APK. Odnośnie Szczypiorna sporządzono plakat, na którego dużej części naszkicowano ołówkiem plan obozu. Jako komentarz zacytowano treść akt z zasobu APK. Praca estetyczna i pomysłowa.


Nagrodę Główną Komitetu Obchodów Roku Stefana Szolca-Rogozińskiego w kategorii szkół ponadgimnazjalnych otrzymały: Aleksandra Gadzinowska, Dorota Kowalska, Ewelina Wojtynka z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kaliszu, opiekun: Izabella Galuba-Bryja, dyrektor: Magdalena Mocna

Dziewczyny zredagowały artykuł w "Ziemi Kaliskiej" na temat Stefana Szolca-Rogozińskiego. Dodatkiem jest walizka, która niegdyś należała do podróżnika. Są w niej listy i wspomnienia. W oparciu o nie można odtworzyć biogram Rogozińskiego. W specjalnym numerze "Ziemi Kaliskiej" zawarto artykuły na temat prasy kaliskiej, Szolca-Rogozińskiego. Obiekty sportowe zostały opracowane w formie gry - rodzaju podchodów.


Nagrodę Główną Stowarzyszenia im. H. Sutarzewicz w Kaliszu w kategorii szkół podstawowych otrzymał: Adam Mokras ze Szkoły Podstawowej Nr 16 w Kaliszu, opiekun: Ewa Bezener, dyrektor szkoły: Ewa Zegler

Uczeń ulepił samodzielnie z gliny miniaturę pomnika ku czci legionistów, Wykonał też plakat z mapą Kalisza, na której zaznaczono ważniejsze obiekty sportowe. Na dużym kawałku drewna naszkicował podobiznę Stefana Szolca Rogozińskiego. Uczeń zastosował różne techniki, włożył dużo pracy w opracowanie 3 tematów konkursowych.


Nagrodę Główną Archiwum Państwowego w Kaliszu otrzymali: Zbigniew Kędzierski, Mateusz Bielak, Bartosz Mewald ze Szkoły Podstawowej Nr 14 w Kaliszu, opiekun: Joanna Musiał, dyrektor szkoły: Dagmara Zimoch

Uczniowie stworzyli album pt. "Od Dziennika Departamentu Kaliskiego po Ziemię Kaliską". Składają się na niego m. in. skany artykułów prasowych z archiwum redakcji "Ziemi Kaliskiej". Na temat Szczypiorna sporządzono prezentację multimedialną, ciekawie zaprojektowaną graficznie. Wykorzystano w niej m. in. zdjęcia z zasobu NAC. Również w formie cyfrowej przygotowano pracowanie na temat Stefana Szolca-Rogozińskiego. Zawarto biogram i przebieg podróży. Uczniowie wykorzystali ciekawe źródła w bibliografii.


Nagrodę Główną Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu w kategorii szkół podstawowych otrzymali: Julia Sotek, Kacper Górski, Aleksandra Mrozińska ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kaliszu, opiekun: Agnieszka Fiechowska, dyrektor szkoły: Beata Zalewska

Uczniowie wykonali makietę cmentarza z macewami i napisami w języku jidysz. Dodatkiem jest album ze skanami materiałów archiwalnych z zasobu APK. Praca ładna, dopracowana w szczegółach. Odnośnie obiektów sportowych nakręcono film. Uczniowie odwiedzają w nim poszczególne obiekty sportowe, m. in. Aquapark, tor kolarski i przystań KTW. Na temat Szolca-Rogozińskiego przygotowano prezentację multimedialną z biogramem podróżnika, całość okraszono zdjęciami.


Nagrodę Główną Dziekana Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu w kategorii gimnazjów otrzymały: Wiktoria Borowiak, Oliwia Korzańska, Aleksandra Stępień z Gimnazjum w Brzezinach, opiekun: Alicja Krajewska, dyrektor szkoły: Małgorzata Błaszczyk

Temat obiektów sportowych opracowano w formie rozkładanego folderu. Opisano m. in. halę OSiR, Aquapark, stadion przy ul. Łódzkiej. Przy redagowaniu korzystano z publikacji Piotra Sobolewskiego. Biografię Stefana Szolca-Rogozińskiego opracowano w formie haseł do słownika. Każde hasło jest w jakiś sposób związane z działalnością podróżnika. Prezentacja multimedialna przedstawia dzieje cmentarza żydowskiego przy ul. Podmiejskiej. Bazowano m. in. na archiwaliach z zasobu APK. Praca nietuzinkowa, oryginalna.


Nagrodę Główną Stowarzyszenia "Szczypiorniak" w kategorii gimnazjów otrzymali: Filip Przybył, Karolina Bartoszczyk z Niepublicznego Gimnazjum KSO "Edukator" w Kaliszu, opiekun: Wioletta Janiszewska, dyrektor szkoły: dr Małgorzata Górska

Uczniowie wykonali makietę z konturami Afryki. W skrzynce zdeponowano kartę zwiniętą w rulon z biogramem Stefana Szolca-Rogozińskiego. Na temat obiektów sportowych uczniowie sporządzili grę planszową. By przesunąć się pionkiem w kierunku mety, należy odpowiedzieć na pytania dotyczące kaliskich obiektów sportowych. Wszystkie drobne elementy gry zamknięto w drewnianej szkatułce. Uczniowie nagrali też reportaż na terenie Szczypiorna. Omówili problem kryzysu przysięgowego. Przeprowadzili także rozmowę z miejscowym proboszczem na temat kaplicy św. Barbary. W założeniu nie ograniczyli się tylko do obozu dla legionistów - przedstawili ogólny obraz Szczypiorna sprzed 100 lat.


Nagrodę Główną Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Kaliszu otrzymały: Julia Gaczyńska, Maria Jakubek, Kamila Strzałka z Gimnazjum w Rajsku, opiekun: Małgorzata Burdelak, dyrektor szkoły: Honorata Wolniaczyk

Uczennice zaprojektowały grę planszową i narysowały portret Szolca-Rogozińskiego, oprawiony w złotą ramę. W albumie oprawionym w drewno opracowano biogram podróżnika, obiekty sportowe w Kaliszu i dzieje cmentarza żydowskiego przy ul. Podmiejskiej. Praca zawiera bibliografię. Gra planszowa pt. "Kaliska przygoda" dotyczy wszystkich trzech tematów.


Nagrodę Główną Książnicy Pedagogicznej w Kaliszu i Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w kategorii gimnazjów otrzymali: Zuzanna Kranc, Wiktoria Szulc, Jan Jopek z Niepublicznego Gimnazjum KSO "Edukator" w Kaliszu, opiekun: Wioletta Janiszewska, dyrektor: dr Małgorzata Górska

Na temat cmentarza żydowskiego wykonano piękną makietę z odwzorowaniem większości detali. Odnośnie obiektów sportowych zredagowano wielkoformatową gazetę pt. "Kalisz na sportowo". Opisano m. in. stadion miejski, halę Arena. Dodatkiem jest wywiad z młodym sportowcem Marcinem Antczakiem. Wykonano też prezentację multimedialną z biogramem Stefana Szolca-Rogozińskiego.


Nagrodę Główną "Ziemi Kaliskiej" i Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Archiwaliów w kategorii szkół ponadgimnazjalnych otrzymały: Kinga Ratajczyk, Weronika Haraś, Bogumiła Góra z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kaliszu, opiekun: Izabella Galuba-Bryja, dyrektor: Magdalena Mocna

Pracę na temat Szolca-Rogozińskiego i cmentarza żydowskiego tworzy zbindowany i zalaminowany album. Przeprowadzono 3 wywiady: z Maciejem Błachowiczem, Robertem Papuzińskim i Andrzejem Matusiakiem. Dodatkiem są dwie makiety: jedna z konturami lądu afrykańskiego; druga przedstawiająca cmentarz przy ul. Podmiejskiej. Z technicznego papieru uczennice zrobiły model maszyny do pisania. Na drewnianym stojaku zawieszono opracowanie pisemne na temat prasy z lat 1945-1989. Praca czasochłonna, składająca się z różnych form wykonania.


Nagrodę Główną Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Kaliszu w kategorii szkół ponadgimnazjalnych otrzymały: Martyna Krzemień, Paulina Szymczak, Gabriela Wojciechowska z IV Liceum Ogólnokształcącego w Kaliszu, opiekun: Anna Torz, dyrektor szkoły: Izabela Kotkowska

Uczennice oddały mały albumik, w którym przypomniano m. in. o obwieszczeniach politycznych z 1945 r. Opisano historię "Głosu Wielkopolskiego", osobach Eligiusza Kor-Walczaka i Władysława Koscielniaka. Na temat Stefana Szolca-Rogozińskiego nakręcono film, w którym dziewczyny cofają się w czasie i spotykają podróżnika, gdy ten czyta na swój temat artykuł w prasie. Temat cmentarza żydowskiego opracowano w formie prezentacji multimedialnej.


Wyróżnienie w kategorii szkół podstawowych ufundowane przez Archiwum Państwowe w Kaliszu otrzymał: Tymoteusz Kupczyński ze Szkoły Podstawowej Nr 16 w Kaliszu, opiekun: Ewa Bezener, dyrektor szkoły: Ewa Zegler


Wyróżnienie w kategorii szkół podstawowych ufundowane przez Archiwum Państwowe w Kaliszu otrzymały: Malwina Sipka, Zuzanna Michalak, Zofia Kaźmierczak ze Szkoły Podstawowej Nr 21 w Kaliszu, opiekun: Grażyna Stępniewska, dyrektor szkoły: Jacek Konopczyński


Wyróżnienie w kategorii gimnazjów ufundowane przez Książnicę Pedagogiczną w Kaliszu oraz Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk otrzymał: Jan Wasilkowski z Gimnazjum Nr 7 w Kaliszu, opiekun: Wioletta Janiszewska, dyrektor szkoły: Beata Prus


Wyróżnienie w kategorii szkół ponadgimnazjalnych ufundowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. A. Asnyka w Kaliszu otrzymały: Sandra Jeżyk, Agnieszka Krawczyk, Agata Szyszkiewicz z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kaliszu, opiekun: Izabella Galuba-Bryja, dyrektor szkoły: Magdalena Mocna


Wszyscy pozostali uczestnicy, opiekunowie i dyrektorzy szkół otrzymali pamiątkowe dyplomy. Na zakończenie uroczystości laureaci i wyróżnieni pozowali do okolicznościowych fotografii w pięknej scenerii sali recepcyjnej kaliskiego ratusza.