Alicja Nowak - 45 lat minęło...

5 września 2017 r. w sali wystawowej Archiwum Państwowego w Kaliszu odbyło się zebranie sprawozdawcze pracowników. Na spotkaniu omówiono wyniki pracy oddziałów merytorycznych za pierwsze półrocze 2017 r. Podsumowano działalność z zakresu gromadzenia, opracowania i udostępniania materiałów archiwalnych w pracowni naukowej, konserwacji, nadzoru archiwalnego oraz promocji i popularyzacji zasobu APK.

Zebranie połączono z uroczystością 45-lecia pracy zawodowej i przejścia na emeryturę Pani Alicji Nowak. Podczas spotkania Dyrektor APK dr Grażyna Schlender wyraziła jubilatce słowa wdzięczności i podziękowała za wieloletnią współpracę. Alicja Nowak swoją pracę w Archiwum Państwowym w Kaliszu rozpoczęła w 1989 r. jako samodzielny pracownik ds. administracyjnych, prowadząc m.in. sprawy finansowo-kadrowe. Od 2013 r. piastowała stanowisko dokumentalisty. Do jej obowiązków należały m.in. obsługa klienta zewnętrznego, praca z zakresu profilaktyki konserwatorskiej. Wspólne spotkanie pożegnalne było dobrą okazją do wspomnień przy filiżance kawy i słodkim poczęstunku.