Zjazd Archiwistów w Kielcach

W dniach od 20 do 23 września 2017 r. odbył się w Kielcach VII Powszechny Zjazd Archiwistów Polskich oraz XV Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Archiwistów Polskich. Organizatorami byli: Stowarzyszenie Archiwistów Polskich, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Archiwum Państwowe w Kielcach oraz Politechnika Świętokrzyska, gdzie odbywała się większość paneli tematycznych. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzej Duda objął to wydarzenie Patronatem Honorowym.

Tegoroczny Zjazd Archiwistów Polskich odbył się pod hasłem "Archiwistyka bez granic". Brały w nim udział, oprócz przedstawicieli Archiwów Państwowych i Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, również inne organizacje społeczne skupiające archiwistów, zarządców dokumentacji oraz profesjonalistów w zakresie nowoczesnych technik informacyjnych. Ogólnie w konferencji wzięło udział ponad 700 osób.

Kaliski Oddział Stowarzyszenia Archiwistów Polskich reprezentowany był przez dyrektor Archiwum Państwowego w Kaliszu Grażynę Schlender, prezesa Oddziału Karola Andrzejewskiego oraz członków Włodzimierza Florczaka i Mariusza Sadło.

Przywitania gości Zjazdu w Auli Politechniki Świętokrzyskiej dokonali m.in. Dyrektor Archiwum Państwowego w Kielcach Wiesława Rutkowska, Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Wojciech Woźniak, Prezes Stowarzyszenia Archiwistów Polskich Kazimierz Jaroszek oraz rektor PŚk prof. Wiesław Trąmpczyński.

Organizatorzy przygotowali szereg ciekawych paneli tematycznych m.in. "Kulturotwórcza rola archiwów regionalnych i lokalnych", "100 lat archiwów społecznych", "Doświadczenie i edukacja - drogi do zawodu archiwisty", "Przyszłość i perspektywy edukacji w archiwach", "Polacy w archiwistyce bez granic" czy "Archiwa instytucji nauki i kultury ponad granicami".

Jednym z cieszących się dużą popularnością paneli tematycznych, był panel dotyczący regulacji prawnych działalności archiwalnej poprowadzony przez Marka Konstankiewicza z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Prelegentami tego panelu byli: dr Wojciech Woźniak, dr Ewa Perłakowska, dr Dariusz Grot, dr Adrian Niewęgłowski. Znalazły się tutaj zagadnienia związane z uwarunkowaniami prawnymi i propozycjami zmian w procesie kształtowania państwowego zasobu archiwalnego, obrotem cywilno-prawnym, prywatnymi archiwaliami w świetle aktualnych tendencji w polskim ustawodawstwie czy perspektywy zmian prawa archiwalnego.

Popularny był także panel konserwatorski skierowany do pracowników nadzoru archiwalnego i archiwistów zakładowych poprowadzony przez Monikę Bogacz-Walską z Archiwum Państwowego w Olsztynie. Prelegentami tego panelu byli: Joanna Kąkolewska-Janowska, Anna Seweryn, Agnieszka Giermasińska oraz Katarzyna Kwaśniewicz. Celem organizacji panelu była próba wywołania dyskusji na temat problemów zabezpieczania materiałów audiowizualnych czy przygotowywania ksiąg metrykalnych do przekazania archiwum państwowemu. Zaprezentowano liczne przykłady dotyczące konserwacji zniszczonych akt przechowywanych przez wiele lat w złych warunkach a także skutki niefachowych zabiegów introligatorskich.

Panel "Archiwistyka społeczna - między archiwistyką państwową a prywatną" poprowadzony został przez Artura Jóźwiaka z Ośrodka KARTA. Prezes Zbigniew Gluza zobrazował analizę stanu archiwistyki społecznej w chwili obecnej. Omówiono tutaj specyfikę działania archiwów społecznych, ich ilość, zgromadzony zasób archiwalny, a także perspektywy budowy wspólnej platformy prezentacji zbiorów archiwów społecznych - OSA. Podobnie ciekawie prezentował się panel pt. "Problemy sensytywności informacji z zasobów archiwów wyodrębnionych". Swoje prelekcje zaprezentowali: Jerzy Bednarek, Katarzyna Górny czy Paweł Perzyna z Oddziału Archiwum IPN w Łodzi z wykładem pt. "Dostępność zasobu Archiwum IPN w kontekście ochrony danych osobowych". Jeden z najbardziej obleganych paneli VII Powszechnego Zjazdu Archiwistów to "Metodyka archiwalna w archiwach - krajobraz przed bitwą" moderowany przez Hannę Staszewską z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Natomiast Pani dr hab. Marlena Jabłońska z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, w panelu pt. "Kreowanie pozytywnego wizerunku archiwów i archiwistów", jako przykład dobrej promocji archiwum, podała wystawę on-line "Skargi i donosy w zasobie Archiwum Państwowego w Kaliszu", o której dzięki mediom głośno było w całej Polsce. Obok paneli tematycznych uczestniczy Zjazdu mogli brać udział w warsztatach m.in. na temat lekcji genealogicznych w archiwach, digitalizacji archiwaliów, elektronicznym zarządzaniu dokumentacją czy obsłudze trudnych użytkowników.

Zgodnie z tradycją na zakończenie Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich, dla uczestników i gości, zorganizowano w kieleckim Best Western Grand Hotel uroczysty bankiet, nazywany też balem archiwistów. W dniach od 22 do 23 września 2017 r. odbył się XV Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Archiwistów Polskich. Gospodarzem Zjazdu była także Politechnika Świętokrzyska. Oprócz reprezentantów poszczególnych oddziałów regionalnych SAP w obradach uczestniczyli członkowie honorowi Stowarzyszenia. Otwarcia XV Krajowego Zjazdu Delegatów SAP dokonał Kazimierz Jaroszek - Prezes Stowarzyszenia. Celem Zjazdu było wybranie nowych władz SAP i przyjęcie znowelizowanego Statutu Stowarzyszenia. Podczas obrad nadano trzem osobom godność członków honorowych Stowarzyszenia Archiwistów Polskich. Byli to: Jarosław Porazinski, Kazimierz Nobis i Jan Macholak - wieloletni dyrektor Archiwum Państwowego w Szczecinie, urodzony w Ostrowie Wielkopolskim. Na pierwszym konstytucyjnym posiedzeniu zarządu prezesem SAP został wybrany na drugą z kolei kadencję Kazimierz Jaroszek - dyrektor Archiwum Państwowego w Radomiu.