Nagroda Prezydenta Miasta Kalisza

20 października 2017 r. w sali recepcyjnej kaliskiego ratusza odbyła się inauguracja Roku Kulturalnego 2017/2018. Tego dnia w kaliskim ratuszu pojawili się przedstawiciele władz samorządowych, mecenasi kultury, członkowie lokalnych organizacji i instytucji. Spotkanie było okazją do wręczenia dorocznych Nagród Prezydenta Miasta Kalisza za działalność na polu kulturalnym w kończącym się sezonie. Miło nam poinformować, że Prezydent Miasta Kalisza Grzegorz Sapiński uhonorował, na wniosek Dyrektora dr Grażyny Schlender, pracownika Archiwum Państwowego w Kaliszu. Nagrodę otrzymała Edyta Pietrzak - kierownik Oddziału II Opracowania i Udostępniania Materiałów Archiwalnych w kategorii zachowanie dziedzictwa narodowego m. in. za zaangażowanie, pracę badawczą i upowszechnianie wiedzy historycznej dotyczącej Kalisza i regionu kaliskiego, w tym opracowanie publikacji pt. "Więzienie kaliskie 1846-2015".