Zaproszenie na obchody 500-lecia Jubileuszu Reformacji

Dyrektor Archiwum Państwowego w Kaliszu dr Grażyna Schlender i Proboszcz-Administrator Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Kaliszu ks. Michał Kühn zapraszają na obchody 500-lecia Jubileuszu Reformacji.

6 listopada 2017 r., godz. 12.00, sala recepcyjna kaliskiego ratusza

W programie m.in.:

  • Wystąpienie pt. "Reformacja jako proces teologiczny, kościelny i społeczny" ks. bp. prof. dr. hab. Marcina Ryszarda Hintza - zwierzchnika Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej w RP, proboszcza parafii ewangelickiej w Sopocie, kierownika Sekcji Teologii Ewangelickiej Wydziału Teologicznego Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, autora wielu artykułów naukowych z zakresu teologii, etyki ewangelickiej i ekumenizmu, członka Komitetu Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk.
  • Prelekcja na temat "Ewangelików pogranicza (w południowej Wielkopolsce) - w Kaliszu, Ostrowie Wielkopolskim i sąsiednich miastach (Jarocin, Kępno, Pleszew, Ostrzeszów)" Jarosława Trześniewskiego-Kwietnia - prawnika, poety, eseisty, publicysty, sędziego w stanie spoczynku specjalizującego się w problematyce ksiąg wieczystych, historyka, współzałożyciela Związku Twórców Ziemi Zawkrzeńskiej oraz współorganizatora Tygodni Kultury Chrześcijańskiej.
  • Prezentacja multimedialna pt. "Materiały źródłowe do dziejów Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Kaliszu w zasobie Archiwum Państwowego w Kaliszu" Edyty Pietrzak kierownika Oddziału II Opracowania i Udostępniania Materiałów Archiwalnych Archiwum Państwowego w Kaliszu.