Rekomendacja Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Archiwaliów

20 października 2017 r. podczas inauguracji nowego Roku Kulturalnego w Kaliszu wręczono tradycyjnie Nagrody Prezydenta Miasta Kalisza za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego.

Wyróżnienie Prezydenta Kalisza z rekomendacji Zarządu Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Archiwaliów zostało przyznane redakcji tygodnika "Ziemia Kaliska". Gazeta ukazuje się na lokalnym rynku od 60 lat. Przez ten czas jej pracownicy oraz współpracownicy - lokalni badacze kultury, historycy i regionaliści udzielali się w życiu kulturalnym i gospodarczym regionu kaliskiego, będąc często inicjatorami wielu przedsięwzięć. W imieniu redakcji list gratulacyjny odebrał redaktor prowadzący i zarazem prezes Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Archiwaliów Mariusz Kurzajczyk.