Zebranie sprawozdawcze Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Archiwaliów

19 stycznia 2018 r. w Archiwum Państwowym w Kaliszu odbyło się zebranie sprawozdawcze Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Archiwaliów. Spotkanie otworzył Prezes KTPA Mariusz Kurzajczyk witając wszystkich i podając program zebrania. Obecni na spotkaniu członkowie KTPA zapoznali się m. in. ze sprawozdaniem zarządu.

W marcu 2017 r. odbyło się pierwsze walne zebranie członków KTPA, podczas którego wybrano władze. W kolejnych dniach i tygodniach zarząd wysłał pismo do Prezydenta miasta Kalisza z informacją o wyborze władz oraz rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Zarząd odbył łącznie 3 posiedzenia, na których omawiano głównie sprawy organizacyjne. Od listopada 2017 r. KTPA posiada konto bankowe, może więc rozpocząć działalność finansową.

Jeżeli chodzi o działalność w pierwszym roku istnienia, to KTPA było jednym ze sponsorów nagród dla laureatów konkursu "Ad fontes! Odkrywamy tajemnice Kalisza i regionu kaliskiego" w czerwcu 2017 r. Na wniosek dyrektora Archiwum Państwowego w Kaliszu dr Grażyny Schlender, wiceprezes KTPA Sławomir Woźniak wystąpił do Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Kaliszu z wnioskiem o uhonorowanie "Ziemi Kaliskiej" wyróżnieniem Prezydenta Miasta Kalisza z okazji 60-lecia gazety. Prezydent miasta Kalisza wyróżnienie przyznał. Zostało ono wręczone podczas inauguracji Roku Kulturalnego w Kaliszu 2017/2018. KTPA zaistniało więc po raz pierwszy w lokalnym świecie kultury i nauki.

W kolejnym punkcie zebrania mecenas Świętosław Fortuna przedstawił sprawozdanie komisji rewizyjnej, którą tworzą Świętosław Fortuna, ks. dr Sławomir Kęszka i Aleksander Schlender. Po uzyskaniu wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, działalność KTPA zgłoszono do Urzędu Skarbowego w Kaliszu. Obecnie stowarzyszenie nie prowadzi jeszcze gospodarki kasowej. Prezes Mariusz Kurzajczyk dopowiedział, że składki członkowskie formalnie trafią na konto stowarzyszenia, którego stan na 31 grudnia 2017 r. wynosił 0 zł. Podobnie kształtuje się rachunek zysków i strat.

Kolejnym punktem spotkania była prelekcja Grzegorza Walisia na temat źródeł do historii obozu w Szczypiornie, które posłużyły do zredagowania najnowszej książki APK pt. "Materiały źródłowe do dziejów legionistów internowanych w Szczypiornie w 1917 roku". Po wystąpieniu wywiązała się ciekawa dyskusja m. in. na temat narodzin piłki ręcznej. Prezes Mariusz Kurzajczyk podziękował zebranym za przybycie. Wyraził przy tym przekonanie, że KTPA w nowym roku kalendarzowym będzie działać prężnie dzięki zaangażowaniu jego członków.