VII Marcowy Maraton Archiwalny - Zaproszenie na Obchody 50. rocznicy Marca 68

Archiwum Państwowe w Kaliszu i Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Archiwaliów mają zaszczyt zaprosić na Obchody 50. rocznicy Marca ’68.

20 marca 2018, godz. 12.00, Archiwum Państwowe w Kaliszu, Poznańska 207

W programie m.in.

  • Spotkanie z uczestnikami Marca 1968 w Kaliszu
  • Marzec 1968 r. w Kaliszu w świetle materiałów Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi – wystąpienie dr Grażyny Schlender (dyrektora Archiwum Państwowego w Kaliszu)