Lekcje archiwalne na temat odzyskania niepodległości

25 października 2018 r. Archiwum Państwowe w Kaliszu odwiedziły dwie grupy uczniów z Zespołu Szkół Techniczno-Elektronicznych w Kaliszu wraz z Paniami Katarzyną Reszke, Beatą Pilich i Izabelą Paszyn. Uczniowie skorzystali z oferty edukacyjnej naszej placówki i wzięli udział w lekcji archiwalnej na temat tego, co działo się w Kaliszu w latach 1917-1919, ze szczególnym uwzględnieniem wydarzeń listopada 1918 r.

Zajęcia zostały przeprowadzone przez starszego archiwistę Annę Bestian-Zając. Prowadząca omówiła najważniejsze zagadnienia związane z wybuchem I wojny światowej i konsekwencjami dla Kalisza w postaci zburzenia miasta. Następnie przedstawiono różne koncepcje odbudowy miasta forsowane zarówno przez Polaków jak i władze niemieckie, w oparciu o zachowane archiwalia m.in. z akt miasta Kalisza i zbioru czasopism.

Ważnym wydarzeniem dla naszego regionu, który odcisnął piętno w świadomości kaliszan było internowanie legionistów w Szczypiornie w 1917 r. Uczniowie mieli okazję przyjrzeć się zdjęciom dokumentującym warunki życia obozowego oraz dokumentom związanym z przekazaniem terenu obozu władzom polskim po zakończeniu działań wojennych.

Niezmiernie ważną kwestią było przedstawienie zagadnień związanych z powstaniem Straży Obywatelskiej w Kaliszu, jak i przejęciem władzy przez Sztab Wojskowy Ziemi Kaliskiej z rąk gen. von Sontaga w listopadzie 1918 r. Uzupełnienie stanowił pokaz archiwaliów związanych z życiem codziennym w Kaliszu, m. in. kwestią przepustek zezwalających na przekroczenie granicy państwowej, czy wyjazdu Niemców z Kalisza.

Ponieważ zajęcia odbyły się w roku jubileuszowym, w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, prowadząca zaznaczyła, że niepodległość nie jest nam dana na zawsze i trzeba szanować to, że dziś możemy żyć w wolnej Ojczyźnie. W 1918 r. ludzie także się cieszyli, niestety ich radość została stłumiona brutalnie w 1939 r.

Na koniec zajęć uczniowie obejrzeli nagranie przygotowane w ramach Kaliskiego Archiwum Filmowego, które stanowiło świadectwo tego, co czują ludzie pozbawieni wolności i podstawowych praw. Film był świetnym źródłem do refleksji dla młodego pokolenia Polaków. Uczniowie wpisali się do pamiątkowej kroniki i podziękowali za przygotowanie specjalnie dla nich ciekawej lekcji.