II edycja Nagród im. prof. Stanisława Nawrockiego dla archiwistów z województwa wielkopolskiego

12 czerwca 2019 r. o godz. 11 w siedzibie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu odbędzie się gala wręczenia Nagród im. prof. Stanisława Nawrockiego dla archiwistów województwa wielkopolskiego. Jest to druga edycja nagrody, której organizatorem jest Wojewoda Wielkopolski we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu, Archiwum Państwowym w Poznaniu i Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu. Profesor Stanisław Nawrocki swoją przygodę zawodową z Archiwum Państwowym w Poznaniu rozpoczął w 1949 r. Przeszedł wszystkie szczeble kariery zawodowej. W 1977 r. został powołany na stanowisko wicedyrektora i z tego stanowiska odszedł na emeryturę w 1995 r. Uczestniczył w organizowaniu sieci archiwalnej na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej. W 1971 r. Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych powierzył Profesorowi kierowanie ogólnopolskim zespołem "Informatyka i archiwa", któremu przewodniczył do przejścia na emeryturę. W latach 1979-1997 był członkiem Rady Archiwalnej i jej stałym konsultantem do spraw metodycznych. Był członkiem Komisji Archiwalnej Oceny Dokumentacji oraz Komisji Kwalifikacyjnej dla pracowników naukowych, zatrudnianych w sieci archiwów państwowych. Za swe zasługi dla kraju i miasta został uhonorowany licznymi odznaczeniami, dyplomami i pismami gratulacyjnymi. Otrzymał: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty i Srebrny Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, 3 Odznaki Honorowe Miasta Poznania, Za Zasługi dla Województwa Poznańskiego, Za Zasługi dla Archiwistyki. Profesor dr hab. Stanisław Nawrocki zmarł w 2000 r. Jest to już druga edycja nagród, które są przyznawane w trzech kategoriach: nagroda główna, nagroda dla młodych archiwistów, nagroda za całokształt dorobku archiwalnego. Decyzją Kapituły, na wniosek Dyrektora Archiwum Państwowego w Kaliszu dr Grażyny Schlender, wyróżnienie w tegorocznej edycji odbierze kierownik Oddziału II Opracowania i Udostępniania Materiałów Archiwalnych Edyta Pietrzak z Archiwum Państwowego w Kaliszu.

Prof. Stanisław Nawrocki