Zaproszenie na prelekcję

Archiwum Państwowe w Kaliszu, Stowarzyszenie Archiwistów Polskich Oddział w Kaliszu oraz Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Archiwaliów, w ramach dziewiątych kaliskich spotkań archiwalnych zapraszają na prelekcję starszego archiwisty Archiwum Państwowego w Kaliszu Anny Bestian-Zając pt. "Tam się wyrabiają rzeczy niemożliwe" czyli nierząd i prostytucja doby międzywojnia w świetle materiałów archiwalnych.

29 listopada 2019 r., godz. 12.00
Archiwum Państwowe w Kaliszu, ul. Poznańska 207