W Archiwum praca wre...

Pomimo tego, że w obecnej sytuacji epidemiologicznej mamy ograniczony kontakt z naszymi użytkownikami, nie spoczywamy na laurach. Wykorzystujemy maksymalnie obecny okres, by w momencie powrotu do normalnego funkcjonowania, zwiększyć komfort naszych klientów, ze szczególnym uwzględnieniem użytkowników pracowni naukowej. Nie zapominamy także o obowiązkach związanych z funkcjonowaniem tzw. przedpola archiwalnego.

Podczas pracy zdalnej zajmujemy się m. in.: w ramach nadzoru archiwalnego – zatwierdzaniem przepisów kancelaryjno-archiwalnych i wydawaniem zgód na brakowanie dokumentacji, indeksacją akt notariatu kaliskiego, opracowywaniem akt spoza ewidencji, które wejdą w skład Zbioru czasopism i Zbioru druków ulotnych. Trwają także prace nad opracowywaniem akt tworzących spuściznę Kazimierza Rogackiego z Kalisza. W domowym zaciszu opracowaliśmy także wstępy do inwentarzy akt metrykalnych przejętych do naszego archiwum z Archiwum Państwowego w Poznaniu.

Czymś, co szczególnie ucieszy miłośników genealogii jest fakt, że w okresie pandemii indeksujemy Akta Parafii Rzymskokatolickiej św. Józefa w Kaliszu z lat 1914-1915 oraz akta zespołu Urząd Stanu Cywilnego Ostrzeszów z lat 1920-1926 (małżeństwa i zgony).

Mamy nadzieję, że wkrótce uda nam się powrócić do Państwa, a okres ograniczenia bezpośredniego kontaktu z klientem, przyniesie wymierne korzyści. Będzie dobrze!