"Czwartego czerwca na ziemi ojczystej Kalisz pobłogosławię..." – Papież Jan Paweł II na Ziemi Kaliskiej

Papież Jan Paweł II przybył do Kalisza 4 czerwca 1997 r. Był to piąty dzień VI pielgrzymki do Polski. Przyleciał helikopterem z Gniezna. Wylądował o godzinie 9.02 na lądowisku przy Wyższym Seminarium Duchownym przy ul. Złotej. Była to jego czwarta wizyta w Kaliszu. Po raz pierwszy gościł 13 maja 1962 r., jako biskup pomocniczy archidiecezji krakowskiej, na uroczystościach z okazji Dni Maryjnych. Jako kardynał i metropolita krakowski brał udział w obchodach związanych z 25-leciem wyzwolenia księży, byłych więźniów obozu koncentracyjnego w Dachau, które odbywały się w dniach 28-29 kwietnia 1970 r. oraz w 1976 r. odwiedził kolegę ks. Andrzeja Bazińskiego, proboszcza parafii św. Michała Archanioła w podkaliskim Dobrzecu.

Ojciec Święty z seminarium udał się papamobile do Bazyliki kolegiackiej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny – Sanktuarium św. Józefa. Po powitaniu przez ks. prałata Lucjana Andrzejczaka i kanoników kapituły kolegiackiej Papież udał się do kaplicy Cudownego Obrazu Świętej Rodziny na kilkunastominutową modlitwę.

Na Placu św. Józefa Ojciec Święty odprawił Eucharystię. We Mszy świętej, z udziałem około 200 kardynałów, biskupów i kapłanów, uczestniczyło około 200 tys. wiernych. Uroczystość uświetnił chór złożony z około 1000 chórzystów. W homilii Jan Paweł II zaakcentował kwestie dotyczące rodziny, obrony życia oraz zagrożeń stojących przed ludzkością. Padły także pamiętne słowa, że: "Naród, który zabija swoje dzieci, jest narodem bez przyszłości".

Po Mszy świętej Papież udał się Katedry pw. św. Mikołaja Biskupa, gdzie wraz z towarzyszącymi mu osobami i proboszczem ks. prałatem Andrzejem Gawłem, zatopił się w modlitwie. Po udzieleniu apostolskiego błogosławieństwa całej parafii pojechał do Wyższego Seminarium Duchownego, gdzie poświęcił seminaryjną kaplicę i posadził symbolicznie dwa dęby piramidalne.

Jana Pawła II opuścił Kalisz po godz. 16.00 i odleciał helikopterem do Częstochowy - kolejnego miejsca swojej pielgrzymki.

Spotkanie kaliskiej delegacji reprezentowanej przez Prezydenta Miasta Kalisza Wojciecha Bachora i biegacza Andrzeja Jabłońskiego z Papieżem Janem Pawłem II w Watykanie. Podczas osobistej audiencji 18 maja 1997 r. Ojciec Święty otrzymał zaproszenie do Kalisza i statuetkę św. Józefa.
Spuścizna rodziny Siarkiewiczów z Kalisza, sygn. 2
Wydanie specjalne Kalisii Nowej z okazji przyjazdu Papieża Jana Pawła II do Kalisz 4 czerwca 1997 r.
Spuścizna rodziny Siarkiewiczów z Kalisza, sygn. 2
Plan wizyty Papieża Jana Pawła II w Kaliszu 4 czerwca 1997 r.
Spuścizna rodziny Siarkiewiczów z Kalisza, sygn. 2
Plan placu św. Józefa z przyległymi ulicami, gdzie odbędzie się uroczysta Msza święta celebrowana przez Papieża Jana Pawła II.
Urząd Wojewódzki w Kaliszu, sygn. 1686
Plan sektorów podczas spotkania z Papieżem Janem Pawłem II.
Spuścizna Andrzeja Genstwy z Kalisza, sygn. 6
Wykaz sektorów podczas spotkania z Papieżem Janem Pawłem II.
Urząd Wojewódzki w Kaliszu, sygn. 1685
Karta wstępu na spotkanie z Papieżem Janem Pawłem II.
Spuścizna Andrzeja Genstwy z Kalisza, sygn. 6
"Kalisz z miłością wita Piotra naszych czasów"
Spuścizna Andrzeja Genstwy z Kalisza, sygn. 52
Przejazd ulicami miasta Papieża Jana Pawła II.
Spuścizna Andrzeja Genstwy z Kalisza, sygn. 52
Eucharystia sprawowana na placu św. Józefa z udziałem Ojca Świętego Jana Pawła II.
Zbiory Izby Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości w Kaliszu, sygn. 7
Eucharystia sprawowana na placu św. Józefa z udziałem Ojca Świętego Jana Pawła II.Zbiory Izby Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości w Kaliszu, sygn. 7
Delegacje przedstawicieli miasta, rzemiosła, duchowieństwa z darami dla Papieża Jana Pawła II.
Zbiory Izby Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości w Kaliszu, sygn. 7
Delegacje przedstawicieli miasta, rzemiosła, duchowieństwa z darami dla Papieża Jana Pawła II.
Zbiory Izby Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości w Kaliszu, sygn. 7
Delegacje przedstawicieli miasta, rzemiosła, duchowieństwa z darami dla Papieża Jana Pawła II.
Zbiory Izby Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości w Kaliszu, sygn. 7
Ołtarz umieszczony został na elewacji frontowej ówczesnego Domu Towarowego "Jantar" przy placu św. Józefa.
Spuścizna Andrzeja Genstwy z Kalisza, sygn. 52
Dar rzemiosła Diecezji Kaliskiej dla Papieża Jana Pawła II.
Zbiory Izby Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości w Kaliszu, sygn. 60
Kartka okolicznościowa z okazji V wizyty Papieża Jana Pawła II w ojczyźnie 1997
Spuścizna Andrzeja Genstwy z Kalisza, sygn. 48
Kartka okolicznościowa z okazji V wizyty Papieża Jana Pawła II w ojczyźnie 1997
Spuścizna Andrzeja Genstwy z Kalisza, sygn. 49
Kartka okolicznościowa z okazji V wizyty Papieża Jana Pawła II w ojczyźnie 1997
Spuścizna rodziny Siarkiewiczów z Kalisza, sygn. 24
Program obchodów 10. rocznicy wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Kaliszu w 2007 r.
Zbiór afiszy i plakatów, sygn. 529
Karta okolicznościowa 10. Rocznicy wizyty Papieża Jana Pawła II w Kaliszu w 2007 r.
Spuścizna Andrzeja Genstwy z Kalisza, sygn. 58