VI edycja Kaliskiego Archiwum Filmowego

10 grudnia 2020 r. w siedziba Archiwum Państwowego w Kaliszu odbyła się premiera VI edycji Kaliskiego Archiwum Filmowego, przygotowanej z okazji 40. rocznicy istnienia NSZZ "Solidarność".

Dr Grażyna Schlender wyjaśniła, że Kaliskie Archiwum Filmowe jest projektem długofalowym, realizowanym we współpracy ze Stowarzyszeniem "Kalisz Literacki" od 2013 r. Jego głównym założeniem jest ocalenie od zapomnienia za pomocą kamery wspomnień osób, które przeżyły okres okupacji hitlerowskiej i komunizmu w Polsce. Do tej pory z wszystkich 28 filmów, tylko 4 poświęcono czasom powojennym. W bieżącym roku, w ramach obchodów 40-lecia NSZZ "Solidarność", z inicjatywy dr Grażyny Schlender zdecydowano, że nagrania będą nawiązywać do czasów działalności tzw. "pierwszej" Solidarności z lat 1980-1981.

Dyrektor APK przedstawiła sylwetki tegorocznych bohaterów wywiadów. Antoni Pietkiewicz jest jednym z twórców kaliskiej "S". Zasłynął szczególnie jako doradca strajkowy w kaliskim "Runotexie" i "Winiarach", współpracujący z Bogusławem Śliwą. Pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Zarządu Regionu, później przewodniczącego ZR. W stanie wojennym był internowany. Nie wrócił z przepustki i ukrywał się najpierw w Kaliszu, później w Warszawie. Działał w podziemnym Tymczasowym Komitecie Koordynacyjnym, zajmował się m. in. redagowaniem prasy opozycyjnej.

Henryk Siciński z wykształcenia jest lekarzem pediatrą. Pracował m. in. w ZZOZ w Ostrowie Wlkp., przynależał do "Solidarności" Służby Zdrowia. Był członkiem ZR, delegatem na I Krajowy Zjazd Delegatów i pomysłodawcą Posłania I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ "Solidarność" do ludzi pracy Europy Wschodniej. 1 maja 1981 r. zatrzymano go po rewizji w domu i internowano w Ośrodku Odosobnienia w Ostrowie Wlkp. i Gębarzewie.

Mirosława Mencel pracowała w Naczelnej Organizacji Technicznej w Kaliszu w dziale poligrafii. Była współwydawcą "Biuletynu Nocnego", angażowała się w działalność Tymczasowego Komitetu Koordynacyjnego. 4 października 1982 r. została aresztowana wraz z Edwardem Grzelińskim podczas druku ulotek i osadzona w Areszcie Śledczym we Wrocławiu.

Krzysztof Szac był pracownikiem pleszewskiego "Spomaszu". Do "Solidarności" przynależał od września 1980 r. Pełnił funkcję przewodniczącego MKK w Pleszewie.

Po 13 grudnia 1981 r. zawieszono go w prawach pracowniczych. Był pomysłodawcą ukrycia sztandaru "S" Ziemi Pleszewskiej w klasztorze ss. Służebniczek w Pleszewie.

Henryk Piwowarczyk uczestniczył w strajku w kaliskich "Winiarach". W odniesieniu do jego osoby prowadzono Sprawę Operacyjnego Rozpracowania pod krypt. "Postulat". W stanie wojennym był zacięcie represjonowany. Internowano go w Ośrodku Odosobnienia w Ostrowie Wlkp., Głogowie, Gębarzewie i Kwidzynie, gdzie został ciężko pobity a następnie umieszczony w szpitalu w Prabutach. Od grudnia 1982 r. działał w Tymczasowym Komitecie Koordynacyjnym "S" Wielkopolska Południowa jako kolporter i kurier prasy podziemnej.

Następnie zaprezentowano fragmenty zrealizowanych filmów, a obecnym bohaterom nagrań dr Grażyna Schlender wręczyła po pamiątkowym egzemplarzu płyty DVD.

Nagrania mają charakter edukacyjny i mogą być wykorzystywane przez nauczycieli w ramach lekcji szkolnych. Wzbogacą one także zasób APK jako materiały audiowizualne. Na stronie internetowej APK, w zakładce Kaliskie Archiwum Filmowe zamieściliśmy komplet wywiadów z bohaterami najnowszej edycji.