Konferencja dla środowiska oświatowego

16 września 2021 r. Archiwum Państwowe we współpracy z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu i Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta Kalisza zorganizowało konferencję pt. "Potrzeby współczesnej szkoły w zakresie edukacji historycznej a możliwości Archiwum Państwowego w Kaliszu".

Gościliśmy w tym dniu między innymi: Naczelnika Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Kalisza Ewelinę Dudek; dyrektorów szkół: Dagmarę Zimoch (Szkoła Podstawowa Nr 14 w Kaliszu), Beatę Zalewską (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kaliszu), Weronikę Białą (Prywatna Szkoła Podstawowa "Jagiellończyk" w Kaliszu); nauczycieli wraz z grupą uczniów: Joannę Musiał-Gałdusińską (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kaliszu), Remigiusza Przybyła (I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka w Kaliszu); prelegentów: wicedyrektora Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu Grażynę Stępniewską, nauczyciela konsultanta ODN dr. Sławomira Przygodzkiego, nauczyciela Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kaliszu Tadeusza Karczewskiego, nauczyciela Prywatnej Szkoły Podstawowej "Jagiellończyk" w Kaliszu Jakuba Marciniaka.

Spotkanie otworzyła dyrektor APK. Dr Grażyna Schlender nadmieniła, że archiwum zależy na wzmocnieniu współpracy z przedstawicielami środowiska oświatowego. W tym celu została zorganizowana konferencja, która ma pokazać jakie oczekiwania wobec APK mają między innymi dyrektorzy szkół i nauczyciele oraz jak wygląda najnowsza oferta edukacyjna APK.

Wicedyrektor ODN w Kaliszu Grażyna Stępniewska w swoim wystąpieniu pt. "Zadania nauczyciela i szkoły w realizacji edukacji regionalnej" przypomniała jak ważna jest historia "małej Ojczyzny" w kształtowaniu prawidłowych postaw uczniów. Rolą nauczyciela jest wspieranie kontaktów dzieci i młodzieży z instytucjami zajmującymi się ochroną dziedzictwa kulturowego, w tym także z archiwum.

Dr Sławomir Przygodzki podzielił się przemyśleniami nauczyciela praktyka nad współpracą szkoły z Archiwum Państwowym w Kaliszu w procesie edukacji historycznej i regionalnej. Prelegent wymienił kilka inicjatyw APK, które były dla niego bardzo pomocne w codziennej pracy z uczniami m. in. wystawy on-line, konkurs "Ad fontes! Odkrywamy tajemnice Kalisza i regionu kaliskiego", imprezy towarzyszące ogólnopolskiej akcji "Archiwa Rodzinne Niepodległej". Wskazał także na potrzebę organizacji warsztatów dla nauczycieli, którym brak szerszej wiedzy na temat funkcjonowania sieci archiwalnej w Polsce.

Tadeusz Karczewski w swoim wystąpieniu pt. "Archiwum pomocną dłonią dla nauczyciela" zwrócił uwagę na to, że dzisiejszą młodzież trudno jest przekonać do zgłębiania wiedzy historycznej. Dzięki uczestnictwu w konkursie "Ad fontes! Odkrywamy tajemnice Kalisza i regionu kaliskiego" uczennice S.P. Nr 1 w Kaliszu stały się "ambasadorkami" APK. Opowiadały na forum szkolnym o swojej wizycie w archiwum, o tym, że jest to "tajemnicze miejsce w nowoczesnym budynku", które pokazuje, że historia dzieje się tu i teraz.

Jakub Marciniak opowiedział o roli Archiwum Państwowego w Kaliszu w edukacji historycznej na poziomie szkoły podstawowej na podstawie swoich obserwacji i doświadczeń. Podobnie jak przedmówca wskazał, że otwarta formuła konkursu pozwala wyzwolić w uczniach pokłady wyobraźni a sam udział w nim jest dla nich niezwykłą przygodą. W oparciu o zasób archiwalny, informacje zgromadzone na stronie internetowej APK i inne inicjatywy jak chociażby wystawy plenerowe, miał okazję zorganizować zajęcia lekcyjne na temat wydarzeń marca 1968 r., zburzenia Kalisza w 1914 r. i jego odbudowy, czy przemian ustrojowych 1989 r. Nauczyciel stwierdził, że w przyszłości warto pomyśleć nad realizacją aplikacji mobilnej dla uczniów, która przybliżyłaby w przystępny sposób działalność APK.

W drugiej części konferencji dr Anna Bestian-Zając przedstawiła ofertę zdalnej edukacji dzieci i młodzieży poprzez zakładkę pt. "Kaliska Edukacja Archiwalna". Znajduje się ona na stronie internetowej APK i oferuje nieograniczone możliwości dostosowania lokalnych archiwaliów do wymogów podstawy programowej. Serwis w zamyśle ma być pomocny nauczycielom w planowaniu scenariuszy lekcji. Można skorzystać z gotowych prezentacji multimedialnych, kart pracy ucznia, zabaw archiwalnych na tablicy multimedialnej itp. Nauczyciel ma także możliwość odbycia wycieczki po mapie Kalisza ze wskazaniem miejsc, które już nie istnieją, czy przećwiczenia z uczniami znajomości języka niemieckiego z wykorzystaniem pisma neogotyckiego. Te i inne atrakcje zostały zgromadzone w ramach trzech bloków: "Przeczytaj", "Obejrzyj", "Pomyśl i działaj". Pomagają one dobrać najlepszą formę aktywności ucznia w danym momencie lekcji.

Kaliscy archiwiści liczą na to, że "Kaliska Edukacja Archiwalna" stanie się cennym narzędziem, często wykorzystywanym w szkołach. Archiwum Państwowe w Kaliszu zaprasza nauczycieli do dzielenia się swoimi pomysłami w celu udoskonalania zasobów zakładki.

Grupa osób w sali wystawowej
Osoba stojąca przy laptopie
Osoba przemawiająca przy mównicy
Osoba przemawiająca przy mównicy
Osoba przemawiająca przy mównicy
Osoba przemawiająca przy mównicy
Uczestnicy konferencji