Dzień Archiwisty w Archiwum Państwowym w Kaliszu

W ramach obchodów Dnia Archiwisty do APK przybyli uczniowie klas V Prywatnej Szkoły Podstawowej "Jagiellończyk" w Kaliszu wraz z opiekunami Jakubem Marciniakiem i Justyną Niklas. Dzieci w oparciu o portal "Kaliska Edukacja Archiwalna" wymieniały rodzaje źródeł historycznych przechowywanych w Archiwum, zapoznały się także ze specyfiką zawodu archiwisty i najciekawszymi archiwaliami z zasobu. Wirtualna rzeczywistość pozwoliła pokazać różnorodność informacji, do jakich można dotrzeć w trakcie wizyty w Archiwum, a mały pokaz ksiąg notarialnych i aktów metrykalnych z zasobu wzbudził ogromne zaciekawienie u naszych gości. W dalszej części spotkania dzieci zapoznały się zasadami profilaktyki i poznały najważniejsze rodzaje zabiegów konserwatorskich. Na wszystkie pytania uczniów cierpliwie odpowiadały dr Anna Bestian-Zając i Aneta Burchard.

Zgoła inny charakter miała wizyta członków Ukraińskiego Towarzystwa Historycznego w Polsce – prof. Romana Wysockiego, dr. Mariusza Sawy, Marty Kludzik, Petro Shendiukh, Ivana Korbobicza, Artur Mielnika i Aleksandra Steć. Badacze pojawili się w Kaliszu w ramach realizacji projektu "Żywi w naszej pamięci. Ukraińska wirtualna nekropolia w Polsce". W wyniku podjętej współpracy z naszą instytucją przedstawiciele towarzystwa będą przeglądać zasoby archiwalne APK pod kątem informacji o pochówkach ukraińskiej inteligencji XX w. Dr Grażyna Schlender miała okazję opowiedzieć o działalności naszego Archiwum i ustalić zasady współpracy z towarzystwem, a kierownik Oddziału I Grzegorz Waliś oprowadził gości po najważniejszych pomieszczeniach naszego Archiwum.

Grupa dzieci siedzi na krzesłach
Dwie osoby czytają otwartą księgę
Dzieci biorące udział w pokazie
Grupa osób w magazynie
Zdjęcie grupowe
Kilka osób w magazynie
Zdjęcie grupowe