Zebranie Stowarzyszenia Archiwistów Polskich Oddział w Kaliszu

16 grudnia 2022 r. w siedzibie Archiwum Państwowego w Kaliszu odbyło się zebranie Stowarzyszenia Archiwistów Polskich Oddział w Kaliszu.

Przybyli na spotkanie zostali powitani przez prezesa SAP Oddział w Kaliszu dr Annę Bestian-Zając. Obrady były prowadzone przez przewodniczącą zebrania dr Grażynę Schlender.

Tematem spotkania było przedstawienie uchwał Zarządu podjętych od maja do grudnia 2022 r., omówienie działalności Oddziału w tym samym okresie, scharakteryzowanie działalności Zarządu Głównego SAP, omówienie spraw związanych ze składkami członkowskimi. Prezes wyjaśniła, że Oddział po raz pierwszy fundował w 2022 r. nagrody w konkursie "Ad fontes! Odkrywamy tajemnice Kalisza i regionu kaliskiego", scharakteryzowała udział członków stowarzyszenia w XVI Krajowym Zjeździe Archiwistów Polskich w Łodzi i w VIII Krajowym Zjeździe Delegatów SAP w Łodzi i w Warszawie, przedstawiła także program działania Oddziału na najbliższy rok.

Dr Anna Bestian-Zając podkreśliła, że ważną nową inicjatywą jest pojawienie się E-biuletynu SAP Oddział w Kaliszu, który ułatwi komunikację z członkami stowarzyszenia i archiwistami zakładowymi z terenu działania Archiwum Państwowego w Kaliszu. W przyszłym roku Oddział skupi się na promocji swojej działalności i pozyskaniu nowych członków. Zostanie również zorganizowany kurs kancelaryjno-archiwalny I stopnia. Zacieśnieniu, ku obopólnym korzyściom, ulegnie także współpraca z Archiwum Państwowym w Kaliszu.

Karol Andrzejewski scharakteryzował skład i zamierzenia działania Zarządu Głównego SAP oraz omówił stan składek członkowskich.

Zebranie było okazją do wzajemnego złożenia sobie życzeń i podzielenia się opłatkiem nie tylko z członkami SAP Oddział w Kaliszu, ale także pracownikami Archiwum Państwowego w Kaliszu.