Posiedzenie Kapituły Nagród im. prof. Stanisława Nawrockiego dla archiwistów województwa wielkopolskiego

11 stycznia 2023 r. w Instytucie Pamięci Narodowej w Poznaniu obradowała Kapituła Nagród im. prof. Stanisława Nawrockiego dla archiwistów województwa wielkopolskiego. Nagrody te zostały ustanowiono przez wojewodę wielkopolskiego po raz pierwszy w 2018 r. celem uhonorowania archiwistów za wybitne osiągnięcia w pracy na terenie województwa wielkopolskiego.

Miło nam zakomunikować, że funkcję przewodniczącej tegorocznej Kapituły pełni dyrektor APK dr Grażyna Schlender.

Pozostałymi członkami tego szacownego gremium są: dyrektor Archiwum Państwowego w Lesznie dr Elżbieta Olender, prezes Stowarzyszenia Archiwistów Polskich Oddział w Poznaniu Elżbieta Rogal, reprezentująca Wydział Historii UAM i Bibliotekę Kórnicką prof. UAM dr hab. Magdalena Biniaś-Szkopek, dyrektor Archiwum Państwowego w Poznaniu Henryk Krystek, dyrektor Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie ks. dr Michał Sołomieniuk, kierownik Archiwum Polskiej Akademii Nauk Oddział w Poznaniu dr Jarosław Matysiak, dyrektor Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu ks. Roman Dworacki, dyrektor IPN Oddział w Poznaniu dr hab. Rafał Reczek, dr Rafał Kościański z Archiwum IPN Oddział w Poznaniu.

W wyniku obrad Kapituła wytypowała do tegorocznych nagród trzy osoby, których kandydatury oczekują na zatwierdzenie przez wojewodę wielkopolskiego. Nagrody zostaną przyznane w trzech kategoriach: Nagroda Główna, Nagroda młodych dla archiwistów do 35. roku życia, Nagroda za całokształt dorobku archiwalnego. Wręczenie nagród odbędzie się w czerwcu 2023 r. w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Archiwów.