"Ad fontes! Odkrywamy tajemnice Kalisza i regionu kaliskiego"

Wszystkich uczniów szkół podstawowych i średnich z Kalisza i regionu kaliskiego zapraszamy do wzięcia udziału w tegorocznej edycji konkursu "Ad fontes! Odkrywamy tajemnice Kalisza i regionu kaliskiego".

W tym roku uczestnicy będą mieli okazję wykazać się wiedzą na temat Braci Kościelniaków, Aleksandry Piłsudskiej i Mieczysława Jałowieckiego.

W załączeniu zamieszczamy regulamin konkursu oraz wzory zgód rodziców/opiekunów prawnych uczniów niezbędnych do wzięcia udziału w konkursie.