Dzień Patrona w Szkole Podstawowej Nr 22 w Kaliszu

12 maja 2023 r., dokładnie w 88. rocznicę śmierci Józefa Piłsudskiego, Szkoła Podstawowa nr 22 w Kaliszu zorganizowała Dzień Patrona. Placówka zyskała imię Józefa Piłsudskiego w 1930 r., odzyskała je ponownie w 1996 r.

Archiwum Państwowe w Kaliszu, jako instytucja sprawująca pieczę nad państwowym zasobem archiwalnym, była partnerem Dnia Patrona. W obecności całej społeczności szkolnej, przedstawicieli organu prowadzącego i nadzorującego szkołę, instytucji i stowarzyszeń lokalnych, dr Anna Bestian-Zając miała okazję przedstawić historię szkoły od momentu jej powstania w 1819 r., do końca okresu międzywojennego. Dzieje placówki zostały omówione z wykorzystaniem materiałów archiwalnych pochodzących w większości z zespołu Naczelnik Powiatu Kaliskiego 1817-1866 [1867], Akt miasta Kalisza oraz ksiąg notariuszy kaliskich.

Społeczność dobrzecka dowiedziała się, jakie warunki panowały w najstarszych zabudowaniach szkolnych, kim byli najstarsi nauczyciele i w jaki sposób organizowano w ogóle szkolnictwo na terenie Królestwa Polskiego oraz później, już w wolnej Polsce. Była to świetna okazja do zapoznania dzieci i młodzieży z archiwaliami na temat historii szkolnictwa.

Ponieważ szkoła przybrała sobie w okresie międzywojennym imię Józefa Piłsudskiego, prelegentka omówiła także związki Marszałka z Kaliszem, w szczególności jego wizyty w tym mieście. Dużym zainteresowaniem cieszyły się fotografie z zasobu Archiwum Państwowego w Kaliszu oraz Narodowego Archiwum Cyfrowego, dokumentujące nadanie przez Marszałka sztandaru 29. Pułkowi Strzelców Kaniowskich w Kaliszu w 1921 r.; wizytę Aleksandry Piłsudskiej z córkami w Szczypiornie, czy nadanie Józefowi Piłsudskiemu Honorowego Obywatelstwa Miasta Kalisza w 1927 r. W oparciu o zachowane fotografie prelegentka przypomniała także o uroczystości ponownego nadania imienia szkole, która miała miejsce w 1996 r.

Uroczystość była świetną okazją do upamiętnienia zasług Marszałka Józefa Piłsudskiego dla naszego Państwa. Zachowane w zasobie Archiwum dokumenty pokazały, że Szkoła Podstawowa nr 22 w Kaliszu ma długą i wspaniałą tradycję.