Konferencja prasowa i promocja publikacji pt. "Biografie Sprawiedliwych"

13 września 2023 r. w siedzibie Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych zorganizowano konferencję prasową, podczas której uroczyście zapromowano najnowszą publikację pt. "Biografie Sprawiedliwych", przygotowaną w związku z beatyfikacją rodziny Ulmów.

W uroczystości wziął udział m. in. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. dr hab. Piotr Gliński, Dyrektor Generalny Ministerstwa Edukacji i Nauki Sławomir Adamiec.

Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych Paweł Pietrzyk w towarzystwie mediów podpisał porozumienie pomiędzy Archiwami Państwowymi a Ministerstwem Edukacji i Nauki w sprawie organizacji konkursu pt. "Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje...". Jednocześnie ogłosił trzecią edycję programu Archiwa Rodzinne pt. "Archiwa Rodzinne Sprawiedliwych".

Następnie przystąpiono do omówienia zawartości promowanej książki. Jej autorami są pracownicy 15 Archiwów Państwowych. Kierownik Oddziału IV Popularyzacji Zasobu Archiwalnego dr Anna Bestian-Zając zredagowała łącznie 4 biogramy: ks. Adama Sztarka, Edmunda Joachima Łuczaka, małżeństwa Józefa i Michaliny Jaworowiczów (biogram wspólny), Sabiny Kujawskiej.

W trakcie debaty towarzyszącej promocji, moderowanej przez Dyrektora Departamentu Popularyzacji Działalności Archiwalnej dr hab. Annę Krochmal, dr Anna Bestian-Zając scharakteryzowała materiał źródłowy, którym posiłkował się zespół autorski przy opracowaniu biogramów Polaków ratujących Żydów w czasie II wojny światowej.

Fot. Michał Dmitruk
Fot. Michał Dmitruk
Fot. Michał Dmitruk
Fot. Michał Dmitruk
Fot. Konrad Maj
Fot. Michał Dmitruk