Prelekcja pt. "Stefan Szolc-Rogoziński i jego przodkowie - wynik kwerendy archiwalnej"

Prochy odkrywcy Kamerunu Stefana Szolca-Rogozińskiego powróciły z Paryża do Polski. 10 października 2023 r. odbył się pochówek tego wybitnego podróżnika w rodzinnym grobowcu na Cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim w Kaliszu, po uprzednim nabożeństwie w kościele garnizonowym.

Uroczystościom pogrzebowym towarzyszyło spotkanie zorganizowane w auli Uniwersytetu Kaliskiego, w którym uczestniczyli m. in. Minister Jan Dziedziczak, rektor Uniwersytetu Kaliskiego prof. UK dr hab. Andrzej Wojtyła, potomek Stefana Szolca-Rogozińskiego Piotr Linke.

Kierownik Oddziału IV popularyzacji zasobu archiwalnego dr Anna Bestian-Zając wystąpiła z prelekcją pt. "Stefan Szolc-Rogoziński i jego przodkowie - wynik kwerendy archiwalnej". Uczestnicy zostali zapoznani z aktami metrykalnymi przodków podróżnika - m. in. reprezentantów rodu Repphanów i Weigtów.