Zajęcia dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku "Calisia" w Archiwum Państwowym w Kaliszu

Pod koniec 2023 r. chęć podjęcia współpracy z Archiwum Państwowym w Kaliszu wyraził Uniwersytet Trzeciego Wieku "Calisia" w Kaliszu. Z uwagi na działalność w UTW sekcji archiwistyczno-genealogicznej i jej aktualne potrzeby, zwrócono się z prośbą o zorganizowanie zajęć tematycznych z szeroko pojętej archiwistyki.

Dzięki porozumieniu prezesa zarządu UTW "Calisia" w Kaliszu Krystyny Robak z dyrektorem APK dr Grażyną Schlender, członkowie sekcji archiwistyczno-genealogicznej na czele ze starostą Zbigniewem Zawartką, wezmą udział w zajęciach na terenie Archiwum Państwowego w Kaliszu, prowadzonych przez pracowników placówki. Będą spotykać się raz w miesiącu, od stycznia do czerwca 2024 r.

Inauguracja zajęć dla słuchaczy odbyła się 25 stycznia 2024 r. Pierwsze zajęcia pt. "Co kryje Archiwum Państwowe w Kaliszu? Arkana zawodu archiwisty" przeprowadziła kierownik Oddziału IV popularyzacji zasobu archiwalnego dr Anna Bestian-Zając. Spotkanie miało na celu zaznajomienie słuchaczy z działalnością statutową Archiwum, scharakteryzowanie zasobu oraz pokazanie najciekawszych materiałów archiwalnych. Prelegentka omówiła pokrótce główne zadania Archiwum, wskazała na fakt, iż Archiwum działa na terenie byłych dwóch zaborów: rosyjskiego i pruskiego. Przedstawiła także główne typy archiwaliów przechowywanych w kaliskim Archiwum, ze szczególnym naciskiem na akta metrykalne, akta urzędów stanu cywilnego, akta notariuszy kaliskich i księgi ludności.

Słuchacze, w ramach warsztatów, sami próbowali odczytać XIX-wieczne zapiski metrykalne, które sporządzone nawet w języku polskim, mogą przysparzać trudności w odczytaniu. Dalej, bawiąc się w detektywów, szukali śladów Marii Konopnickiej w kaliskich archiwaliach i księgach notarialnych, doszukując się ciekawych zapisów porządkujących informacje o rodzinie Marii Konopnickiej - Wasiłowskich. Dodatkowych emocji dostarczyły dokumenty świadczące o tym, że protoplasta rodu Fibigerów w Kaliszu, Karol Gottlob Fibiger trudnił się wyszynkiem, a jego pierwszym miejscem zamieszkania był nie Kalisza, a dzisiejszy Dobrzec. Poza tym zaprezentowano dokumenty związane z życiem i działalnością innych znanych osób: pisarki Marii Dąbrowskiej, pierwszego burmistrza Ostrowa w wolnej Polsce Stefana Rowińskiego, czy prezydenta RP Stanisława Wojciechowskiego.

Następnie słuchacze dowiedzieli się na czym polega popularyzacja wiedzy o archiwach i archiwaliach: pokazano im najciekawsze wystawy on-line zamieszczone na stronie internetowej Archiwum oraz wyjaśniono w jaki sposób powstają książki wydawane przez Archiwum, czego dotyczą i w jaki sposób można je nabyć.

Zajęcia spotkały się z ogromnym zainteresowaniem słuchaczy i sprawiły, że członkowie UTW już czekają na kolejne. A przed nimi jeszcze sporo interesujących tematów. W lutym kierownik Oddziału II Grzegorz Waliś omówi ewidencję zasobu archiwalnego, ze szczególnym uwzględnieniem strony www.szukajwarchiwach.gov.pl; w marcu kierownik Oddziału III Edyta Pietrzak przeprowadzi zajęcia z udostępniania materiałów archiwalnych w czytelni. W kwietniu starszy archiwista Oddziału III Estera Wałęsa przeprowadzi warsztaty genealogiczne, a w maju dokumentalista Oddziału II Aneta Burchard podpowie jak dbać o domowe archiwum i przygotuje pokaz konserwatorski. Zwieńczeniem zajęć kursowych dla słuchaczy UTW "Calisia" będzie uroczyste wręczenie dyplomów w ramach kaliskich obchodów Międzynarodowego Dnia Archiwów.