Mały przyjaciel archiwum

20 października 2011 r. wizytą uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 7 w Kaliszu Archiwum zainaugurowało akcję "Mały Przyjaciel Archiwum". W programie spotkania była pogadanka na temat archiwum oraz zadań, jakie wykonuje. Dzieci poznały różne rodzaje archiwaliów, miały też okazję spróbować odczytać ręcznie pisane dokumenty z XIX wieku. Kolejnym punktem było zwiedzanie archiwum. Dzieci mogły zobaczyć pracownię naukową, magazyny i pracownię konserwatorską, gdzie przyglądały się różnym metodom naprawiania zniszczonych dokumentów. Można było zobaczyć a nawet dotknąć bibułkę japońską oraz zobaczyć czyszczenie akt metodą kąpieli. W magazynie dzieci podziwiały największe i najgrubsze księgi, jakie znajdują się w Archiwum oraz poznały zasadę działania regałów kompaktowych. Po skończonej wycieczce wszystkie dzieci brały udział w zabawie "w archiwistę" oraz w konkursie matematycznym. Laureatką konkursu została Joanna Kończalik z klasy 6b. Na zakończenie spotkania każdy uczeń został uroczyście pasowany na Małego Przyjaciela Archiwum, wszyscy otrzymali pamiątkowe imienne dyplomy oraz drobne upominki. Spotkaniu towarzyszyła kukiełka kaliskiego archiwisty, sporządzona przez Martę Szukalską z I Liceum Ogólnokształcącego im. A. Asnyka w Kaliszu na konkurs Ad fontes! Odkrywamy tajemnice Kalisza i regionu kaliskiego. Kukiełka ta widnieje także na logo akcji "Mały Przyjaciel Archiwum".