Zebranie sprawozdawcze Stowarzyszenia Archiwistów Polskich Oddział w Kaliszu

1 marca 2024 r. w siedzibie naszego Archiwum, w ramach XIII Marcowego Maratonu Archiwalnego, zorganizowano zebranie sprawozdawcze Stowarzyszenia Archiwistów Polskich Oddział w Kaliszu.

Gości spotkania powitała dyrektor APK dr Grażyna Schlender i przedstawiła program spotkania.

Prezes SAP Oddział w Kaliszu dr Anna Bestian-Zając przedstawiła członkom sprawozdanie zarządu z działalności stowarzyszenia w 2023 r., a ta była imponująca jak na tam mały oddział. SAP Oddział w Kaliszu wspierał Archiwum w organizacji najważniejszych imprez cyklicznych: XII Marcowego Maratonu Archiwalnego i Międzynarodowego Dnia Archiwów, był fundatorem nagrody dla laureatki konkursu "Ad fontes! Odkrywamy tajemnice Kalisza i regionu kaliskiego", współorganizatorem wykładu dr Grażyny Schlender na temat Karnawału Solidarności i stanu wojennego w Kaliszu oraz promocji wystawy pt. "Bohaterowie Ziemi Kaliskiej w walce o niepodległość Polski. Warto dodać, że kaliski Oddział redaguje własny "E-biuletyn", który drogą mailową dociera do wszystkich członków i na bieżąco informuje ich o podjętych działaniach.

Członek Zarządu Głównego SAP i skarbnik oddziałowy Karol Andrzejewski w części sprawozdawczej odniósł się do inicjatyw Zarządu Głównego, w tym dotacji celowych. Omówił także sytuację finansową oddziału, która jest jak najbardziej stabilna.

Dr Grażyna Schlender przedstawiła najważniejsze plany Archiwum na 2024 r. i gorąco zachęciła członków SAP do wzięcia w nich udziału. Czeka nas m. in. Kaliski Festiwal Nauki, obchody Roku Marii Dąbrowskiej w Kaliszu, konferencja poświęcona Powstaniu Warszawskiemu, promocja książki o opozycji antykomunistycznej na ziemi kaliskiej w latach 1945-1956, a także, we współpracy z Komisją Pamięci Historycznej Miasta Kalisza, upamiętnienie bohaterów walk o niepodległość w formie tablicy na kaliskim ratuszu. Dzięki inicjatywie Mieczysława Machowicza Kalisz usłyszy o odnalezionych i odnowionych tablicach nagrobnych 75 kaliszan pochowanych przy kościółku św. Wojciecha na kaliskim Zawodziu, w tym m. in. prezydenta Kalisza Jana Opielińskiego.

Spotkanie zamknęła dyskusja przy kawie i cieście na bieżące tematy merytoryczne oraz plany oddziału na rok bieżący i 2025.