Posiedzenie Regionalnej Komisji Archiwalnej Oceny Dokumentacji

22 marca 2024 r. w naszym Archiwum odbyło się posiedzenie Regionalnej Komisji Archiwalnej Oceny Dokumentacji AP w Częstochowie, AP w Kaliszu, AP w Łodzi, AP w Piotrkowie Trybunalskim i AP w Płocku.

Gościliśmy w naszych progach: dyrektora AP w Częstochowie Elżbietę Surma-Jończyk wraz z: Sergiuszem Czarnotą (przewodniczący komisji), Grzegorzem Rozinem, Magdaleną Wawrzkiewicz-Gajdą; dyrektora Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim dr. Tomasza Matuszaka wraz z: dr. Piotrem Głowackim, dr. Andrzejem Wróblem; pracownicy Archiwum Państwowego w Łodzi: Anna Szefler, Izabela Ugorowicz, Sebastian Kozak; pracownicy Archiwum Państwowego w Płocku: Agata Radecka, Przemysław Franciszkiewicz, Jolanta Leśniewska.

Tematem obrad komisji była ocena wartości dokumentacji wytworzonej przez Związek Represjonowanych Politycznie Żołnierzy-Górników Okręgowego Zarządu Łódź oraz omówienie wyników ekspertyzy przeprowadzonej w Zarządzie Gospodarki Nieruchomościami w Sieradzu. Po przeprowadzeniu głosowań w powyższych sprawach i omówieniu kwestii związanych z podejściem do materiałów ewidencyjnych stanowiących dodatek do ksiąg wieczystych w ramach wolnych wniosków, nadszedł czas na lepsze poznanie specyfiki kaliskiego Archiwum.

Dyrektor APK dr Grażyna Schlender przedstawiła kierowników poszczególnych oddziałów merytorycznych. Goście zostali zaznajomieni z charakterem działania kaliskiego Archiwum - kierownicy przedstawili nieco danych statystycznych dotyczących przejmowania materiałów, przeprowadzania kontroli, udostępniania akt w czytelni i przeprowadzania kwerend, organizowania wystaw i przeprowadzania lekcji archiwalnych. Na koniec z użyciem prezentacji multimedialnej omówiono najważniejsze wydawnictwa kaliskiego Archiwum. Słuchacze byli pod wrażeniem ilości i jakości wydawanych przez nasze Archiwum publikacji.

Następnie nadszedł czas na zwiedzanie. Zaprezentowaliśmy naszą czytelnię, pracownię digitalizacji, pokoje biurowe, magazyny i pracownię konserwacji. Na pamiątkę wizyty w Kaliszu przyjezdni archiwiści otrzymali zestaw wydawnictw APK.

Na koniec goście w towarzystwie delegacji pracowników kaliskiego Archiwum udali się do kaliskiego ratusza, gdzie zwiedzili multimedialną ekspozycję na temat historii Kalisza oraz zostali oprowadzeni po wieży ratuszowej przez Radosława Sapieję z Centrum Informacji Turystycznej Miasta Kalisza.