Marcowy Maraton Archiwalny

Archiwum Państwowe w Kaliszu zorganizowało pierwszą edycję Marcowego Maratonu Archiwalnego. Wybór miesiąca był nieprzypadkowy. 4 marca 1951 roku przyjęto pierwsze akta do nowo utworzonego Oddziału Powiatowego Archiwum Państwowego w Poznaniu. 29 marca tego roku zmieniono nazwę placówki na Powiatowe Archiwum Państwowe w Kaliszu. Na tegoroczny Maraton złożyły się dwa projekty. Pierwszym była wystawa przygotowana przez łódzki oddział IPN na temat o. Stefana Miecznikowskiego.

Drugim były spotkania o tematyce archiwalnej dla uczniów szkół podstawowych. W dniach 26-30 marca Archiwum gościło 6 grup, łącznie 141 uczniów, 10 nauczycieli oraz 4 studentów odbywających praktyki w ramach specjalizacji pedagogicznej. Zajęcia prowadziła Maria Doktór. Spotkania były przygotowane dla dwóch grup: uczniów, którzy byli już w archiwum w ramach ubiegłorocznej akcji "Mały Przyjaciel Archiwum" oraz dla tych, którzy odwiedzili archiwum po raz pierwszy.

Dla nowych grup przygotowaliśmy lekcję o podstawowych zadaniach archiwum, rodzajach materiałów archiwalnych. Uczniowie mogli zobaczyć księgę z XVIII wieku, dowiedzieć się co to jest kategoria A i skąd trafiają do archiwum wszystkie akta.

Różne rodzaje materiałów archiwalnych

Atrakcją było zwiedzanie magazynów i oglądanie najgrubszej księgi w zasobie kaliskiego archiwum - księga notariusza kaliskiego Franciszka Bajera z 1824 r. Duże zainteresowanie wzbudzały regały kompaktowe.

W magazynie - najgrubsza księga w naszym archiwum
Czytamy...

Kolejnym punktem spotkania był pokaz w pracowni konserwatorskiej, gdzie Aneta Burchard - pracownik APK na co dzień zajmująca się konserwacją - prezentowała kolejne etapy konserwacji ksiąg oraz wyjaśniała zasady profilaktyki archiwalnej. Głównym celem tego pokazu było uświadomienie uczniom, jak ważne jest odpowiednie postępowanie z dokumentami, by zachować je dla przyszłych pokoleń. Tematem przewodnim było naprawianie taśmą klejącą, powszechnie stosowane w domach, które jednak prowadzić do nieodwracalnych uszkodzeń papieru.

Księga zniszczona przez taśmę klejącą
Naprawianie rozdarć filmoplastem

Podczas wizyt w pracowni konserwatorskiej dużą popularnością cieszyła się gumka elektryczna, używana do oczyszczania dokumentów.

Czyszczenie akt gumką elektryczną

Uczniowie mogli również dowiedzieć się o specjalistycznej metodzie czyszczenia akt - kąpieli wodnej.

Dla uczniów, którzy byli już w archiwum przygotowano "Spotkanie drugiego stopnia". W piątek gościliśmy uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 22 w Kaliszu - klasy 1a i 1b z opiekunkami Jolantą Gilicką i Agnieszką Waszak. Dzieci mogły poszukać swoich przodków w skorowidzu do ksiąg ludności miejscowości Dobrzec i Biskupice. Następnie w grupach dzieci wykonywały zadanie "z konserwacji": miały złożyć z fragmentów obrazki a następnie wspólnie opowiadały, co przedstawiają.

Dzieci z klas I - zabawa w konserwację

Można było np. zobaczyć jak wyglądały dawniej domy, jak ubierali się ludzie i do czego służyły wiatraki. Dzieci zaśpiewały także piosenkę, której uczyły się w ubiegłym roku na zajęciach z cyklu "Mały Przyjaciel Archiwum".

Każde spotkanie kończyło się konkursem z nagrodami. Dla starszych był to quiz na temat archiwum, dla młodszych konkurs rysunkowy. Prace sprawdzała komisja złożona z dyrektor Archiwum Państwowego dr Grażyny Schlender oraz Krystyny Bęckiej - archiwisty. Ogłoszenia wyników konkursów oraz wręczania nagród dokonała Grażyna Schlender.

Patrycja Jaśkiewicz, klasa 4a Szkoła Podstawowa nr 12
Gratulacje dla zwycięzcy konkursu - Piotr Żarnecki, klasa 6a Szkoła Podstawowa nr 9

Laureaci otrzymali publikacje i drobne upominki ufundowane przez Archiwum w Kaliszu oraz nagrody rzeczowe podarowane przez Hurtownię Papierniczą MARKER w Kaliszu. Zajęcia dla najmłodszych przygotowała i prowadziła Maria Doktór, starszy archiwista z Oddziału II Opracowania i Udostępniania Materiałów Archiwalnych

Klasa 4 a ze Szkoły Podstawowej nr 12, opiekunowie: Jadwiga Haraś, Małgorzata Nowicka
Klasa 6b ze4 Szkoły Podstawowej nr 9, opiekunowie: Daniel Szumski, Michał Donart
Klasa 6 b i 6c ze Szkoły Podstawowej nr 12, opiekunowie: Małgorzata Nowicka, Dorota Kasprzycka
Klasa 6a ze Szkoły Podstawowej nr 9, opiekunowie: Daniel Szumski, Edyta Szymkowiak
Klasa 1 a i 1 b ze Szkoły Podstawowej nr 22, opiekunowie: Jolanta Gilicka, Agnieszka Waszak
Klasa 5b i 5c ze Szkoły Podstawowej nr 9, opiekunowie: Jacek Konopczyński, Anna Olczyk