Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes!

Dnia 14 czerwca 2012 r. w sali recepcyjnej kaliskiego ratusza odbyło się uroczyste podsumowanie tegorocznej edycji konkursu Ad fontes! Odkrywamy tajemnice Kalisza i regionu kaliskiego. Swoją obecnością zaszczycili m. in. dr inż. Janusz Pęcherz Prezydent Miasta Kalisza, Andrzej Dolny Wicestarosta Powiatu Kaliskiego, Marzena Ścisła Naczelnik Wydziału Kultury, Sztuki, Sportu i Turystyki UM w Kaliszu, Anna Woźniak z WKSSiT UM w Kaliszu, Grzegorz Kuświk i Tomasz Chmielewski z Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaliszu, Wojciech Kwiatkowski reprezentujący Kaliski Okręgowy Związek Piłki Nożnej, Elżbieta Stadtműller ze Stowarzyszenia im. H. Sutarzewicz w Kaliszu, Tadeusz Krokos z Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Kaliszu. Jak zwykle licznie dopisała także młodzież ze szkół regionu kaliskiego, wraz z opiekunami, nauczycielami.

Tradycyjnie już spotkanie rozpoczęła dr Grażyna Schlender, dyrektor Archiwum Państwowego w Kaliszu, słusznie stwierdzając, że konkurs ten na pewno się nie wypalił i długo się nie wypali - sądząc po frekwencji - pomimo tego, że ma już 18 lat. Praktycznie bierze w nim obecnie udział kolejne pokolenie. W tym roku organizator postanowił skupić wszystkie tematy konkursowe wokół rocznic, stąd hasło "na okrągło".

Gospodyni uroczystości wymieniła tematy obowiązujące w 2012 r.:

 • Nowy Rynek tętni życiem codziennym od 140 lat,
 • Sylwester Szpilowski - 180 rocznica śmierci wybitnego architekta,
 • Maria Konopnicka - 170 rocznica urodzin,
 • 95 rocznica internowania legionistów w Szczypiornie,
 • A piłka wciąż w grze... - 90 rocznica urodzin Józefa Goli seniora.

Dr Grażyna Schlender nadmieniła, że spotkanie będzie przebiegać pod znakiem piłki nożnej, co jest zupełnie zrozumiałe, ze względu na Mistrzostwa Europy w piłce nożnej EURO 2012, które obecnie rozgrywają się w naszym kraju. Z tego również powodu na uroczystość podsumowania konkursu zaproszono dwóch prelegentów, panów Zbigniewa Sadowskiego i Dariusza Dymalskiego.

Zbigniew Sadowski był piłkarzem, obrońcą w Calisii Kalisz w latach 1957 - 1962, przez 2 lata występował w kadrze juniorów Polski, gdzie pełnił honory kapitana drużyny. Postanowił on podzielić się z obecnymi na sali gośćmi swoimi wspomnieniami z lat kariery sportowej. Jest rodowitym Kaliszaninem, do Calisii wstąpił w 1956 r., w 1961 r. trafił do kadry juniorów Polski. Zadebiutował w Rumunii, w meczu z Włochami. Był kapitanem drużyny, szatnię miał okazję dzielić z samym Włodzimierzem Lubańskim. Poza nim w kadrze juniorów grał z tak znanymi piłkarzami jak: Zygfryd Szołtysik, Jan Banaś, Zygmunt Antczok, Zygmunt Maszczyk Później, jako senior występował w Lechu Poznań i Zagłębiu Wałbrzych. Po ukończeniu studiów na Akademii Wychowania Fizycznego został trenerem II klasy. Po 13 latach ciągłych wyjazdów, zmian klubów, powrócił do rodzinnego Kalisza. Zbigniew Sadowski wspominał, że stworzył tu zespół, który w latach 1977 - 1978 o mały włos nie awansował do II ligi. Dziś jest już na emeryturze, ale piłka nadal pozostaje jego pasją.

Pan Dariusz Dymalski z kolei z wykształcenia jest polonistą, dziennikarzem. Stworzył dział sportowy w "Życiu Kalisza". Pracował jako komentator sportowy w Radiu Centrum, wspierał także halowe turnieje piłki nożnej im. Józefa Goli. Prelegent przedstawił w swoim wystąpieniu kilka kamieni milowych w historii kaliskiej piłki nożnej. W tym roku obchodzimy bowiem 90 rocznicę powołania klubu Prosna Kalisz i 85 rocznicę klubu Calisia Kalisza. W początkach XX w. zaczęły powstawać w Wielkopolsce pierwsze polskie kluby sportowe - w 1908 r. w sąsiednim Ostrowie Wielkopolskim powstała Benetia. 14 maja 1911 r. w Kaliszu odbył się pierwszy mecz piłki nożnej Warszawianki i Łódzkiego Klubu Sportowego, zakończony remisem, co ówcześni komentatorzy traktowali jako mecz niedokończony. W 1917 r. w kaliskim parku jordanowskim po raz pierwszy odbył się mecz kaliskich drużyn szkolnych. Prawdziwy rozkwit zapanował w 20-leciu międzywojennym. Wtedy kaliskie drużyny odnosiły największe sukcesy. Znamienny był także mecz z 1956 r., kiedy to piłkarze Kalisii Kalisz prowadzili do 5 minuty z warszawskim zespołem, by następnie przegrać z kretesem całe spotkanie. Ważnym wydarzeniem było także otwarcie stadionu przy ul. Łódzkiej, w którym uczestniczył Pan Józef Gola senior - bohater jednego z tegorocznych pytań konkursowych. Dariusz Dymalski zwrócił uwagę na fakt, iż w ówczesnych latach Kalisz mógł się poszczycić wybitnymi piłkarzami. Pracując nad książką wraz ze Zbigniewem Kościelakiem natrafił na zdjęcie, na którym to Włodzimierz Lubański klęczy przed Zbigniewem Sadowskim. W 1981 r. na stadionie przy ul. Łódzkiej odbył się finał Pucharu Polski, w którym to Legia Warszawa podejmowała Pogoń Szczecin. Późniejsze lata już nie przynosiły takich sukcesów. W latach 90-tych rozwinęło się za to na dobre dziennikarstwo sportowe. Radio Centrum rozpoczęło emisję pełnych relacji ze spotkań piłkarskich. Dziś można tylko życzyć sobie, by zgodnie z decyzją władz miasta z 2011 r. w krótkim czasie powstał nowy stadion w Kaliszu. Dariusz Dymalski zakończył swoje wystąpienie cytatem Mariana Paska, który stwierdził, że Kalisz to wspaniałe miasto o bogatej historii, w którym spotkania z przyjaciółmi z boiska są zawsze wielkim przeżyciem. Dr Grażyna Schlender dodała z kolei, że do tych kamieni milowych wymienionych przez Pana Dariusza można by dodać mecz Syria - Polska z 1971 r., kiedy to w Kaliszu gościli m. in. Grzegorz Lato i Jan Tomaszewski.

Po wysłuchaniu tych dwóch pasjonujących relacji przyszedł czas na najważniejsze wydarzenie dnia - ogłoszenie wyników konkursu. Emocje sięgnęły zenitu, wszyscy byli ciekawi ostatecznego rozstrzygnięcia, zwłaszcza, ze konkurencja była duża. Anna Bestian-Zając scharakteryzowała zgłoszone na konkurs prace i odczytała protokół z posiedzenia komisji konkursowej. Na konkurs wpłynęły 64 prace sporządzone przez 135 uczestników. Ze szkół podstawowych wpłynęło 10 prac, z gimnazjów 23, ze szkół ponadgimnazjalnych 31. W sumie w konkursie wzięło udział 17 szkół, w tym 3 szkoły podstawowe, 8 gimnazjów i 6 szkół ponadgimnazjalnych. Głównym organizatorem konkursu jest Archiwum Państwowe w Kaliszu, a współorganizatorem Urząd Miejski w Kaliszu, Starostwo Powiatowe w Kaliszu. Tegoroczną edycję konkursu organizator postanowił zawiązać wokół rocznic. Spośród pięciu tematów, uczestnicy byli zobligowani do wyboru i opracowania trzech zagadnień.

Prace były oceniane przez Jury w składzie:

 • dr Grażyna Schlender - przewodnicząca,
 • Krystyna Bęcka - członek,
 • Anna Bestian-Zając - sekretarz

W tym roku zgłoszone do konkursu prace były różnorodne pod względem formy - pojawiły się prace tradycyjne - opisowe, makiety, plakaty, prezentacje multimedialne, filmy, nagrania radiowe, a także po raz pierwszy profile na portalach społecznościowych. Niezależnie od wybranego tematu, wielu uczniów korzystało z archiwaliów w pracowni naukowej kaliskiego Archiwum Państwowego, co zostało udokumentowane w postaci dołączonych wydruków, skanów, zdjęć oraz odnotowane w załączonych bibliografiach. Poziom prac zgłoszonych do tegorocznych zmagań jest wysoki. Dlatego właśnie postanowiono najwyżej ocenić te prace, które poza ciekawą formą przekazu, zawierają w sobie duży ładunek rzetelnie zebranej wiedzy. Jury ucieszył fakt, że wielu uczestników zmagań konkursowych uczestniczy w nich nie po raz pierwszy. Oznacza to, że konkurs na dobre wpisał się w świadomość dzieci i młodzieży z regionu kaliskiego. Z radością organizatorzy odnotowali także pewną liczbę nowych uczestników - mamy nadzieję, iż z biegiem czasu udoskonalą oni swoje umiejętności badania źródeł historycznych, a każda kolejna edycja będzie dla nich czasem wyczekanej, intelektualnej przygody. W kategorii szkół podstawowych największym powodzeniem cieszyły się tematy związane z Marią Konopnicką i Sylwestrem Szpilowskim - opracowano je 8 razy. Internowani legioniści w Szczypiornie zainteresowali twórców 5 prac, Józef Gola - 4 i Nowy Rynek - 3. W kategorii gimnazjów zwyciężył temat Marii Konopnickiej - przygotowano 20 opracowań, Sylwester Szpilowski - 19, internowani legioniści - 13, Nowy Rynek - 9 i Józef Gola 7. W kategorii szkół ponadgimnazjalnych także zwyciężyła Maria Konopnicka - wybrano ten temat 27 razy, Sylwestra Szpilowskiego wybrano 24 razy, Nowy Rynek - 16, internowanie legionistów w Szczypiornie - 11 i Józefa Golę 9 razy. Ogółem temat Marii Konopnickiej podjęto 55 razy, na drugim miejscu pod względem popularności uplasowały się opracowania na temat Sylwestra Szpilowskiego - 51 prac, internowanie legionistów w Szczypiornie - 29, Nowy Rynek - 28 i postać Józefa Goli seniora 20 razy. W kilku pracach dostrzeżono błędy rzeczowe - np. zamiast 170 rocznicy urodzin Marii Konopnickiej wskazywano na 170 rocznicę śmierci pisarki, Sylwestra Szpilowskiego wymieniano jako architekta obecnej Rogatki Wrocławskiej. Kilka prac dostarczonych na płytach CD było uszkodzonych, co uniemożliwiło odczyt danych, zdarzało się także, że na płytach nagrywano materiał w ogóle nie związany z tematem.

Jury postanowiło nagrodzić prace, które były różnorodne pod względem formy, wymagały dużej inwencji twórczej, odznaczały się świeżym podejściem do tematu. Szczególnie ważne było także powołanie się na rzetelne źródła w postaci archiwaliów, opracowań książkowych bądź czasopism. Doceniono także prace cenne pod względem plastycznym - oceniano estetykę wykonania, dbałość o detale, odwzorowanie oryginalnych wzorów.

Jury po wnikliwej analizie wszystkich prac postanowiło przyznać 3 Nagrody Prezydenta Miasta Kalisza (po jednej dla każdej kategorii), a także 2 Nagrody Główne w kategorii szkół podstawowych, 3 Nagrody Główne w kategorii gimnazjów, 5 Nagród Głównych w kategorii szkół ponadgimnazjalnych.

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych Nagrodę Prezydenta Miasta Kalisza otrzymali:

Krystian Klupśch, Mikołaj Staszewski, Kamil Dobrzański z II Liceum Ogólnokształcącego w Kaliszu, opiekun: Tomasz Jeziorski
Uczniowie zarejestrowali swoją pracę w formie trzech filmów. Opracowano tematy: Sylwestra Szpilowskiego, gdzie przeprowadzono wywiad z przewodnikiem turystycznym Stefanem Szymczakiem; Józefa Goli - zarejestrowano wywiad z Józefem Golą juniorem; internowania legionistów w Szczypiornie - wyreżyserowano film, w którym uczniowie brawurowo odegrali role internowanych żołnierzy. W przypadku tematu Sylwestra Szpilowskiego wcielili się w rolę dwóch architektów: Sylwestra Szpilowskiego i Franciszka Reinsteina. W zaprezentowanych scenach Szpilowski pełen wątpliwości, co do swoich umiejętności i przyszłości zwierza się swojemu następcy z obaw, które nim targają. Film jest pełen emocji, samodzielne napisanie scenariusza, tak pełnego emocji, budzi prawdziwy podziw. Poza nowatorską formą przekazu Jury urzekła profesjonalna gra aktorska uczniów, odwzorowanie ówczesnych realiów w postaci scenografii i kostiumów, rzetelne wykorzystanie źródeł z zasobu APK. Widać ogromny wkład pracy własnej, a także pasję i radość z wykonanego zadania.

W kategorii gimnazjów Nagrodę Prezydenta Miasta Kalisza otrzymała:

Justyna Miller z Zespołu Szkół w Rajsku, opiekun: Anna Zimna
Autorka sporządziła oprawiony album na ozdobnym papierze. Opracowano biografię Marii Konopnickiej, dołączono treść wywiadu Zbigniewa Lenartowicza z Matyldą Woliniewską, wieloletnią działaczką Towarzystwa im. M. Konopnickiej. Załączono ksero intercyzy Marii Wasiłowskiej i Jarosława Konopnickiego z zasobu APK. Dopełnieniem tematu jest wyszywany nićmi portret pisarki. W drugiej części albumu opracowano temat Józefa Goli. W osobnej tabeli wymieniono jego osiągnięcia sportowe. Jako załączniki figurują pisma dotyczące turniejów im. J. Goli. Temat Sylwestra Szpilowskiego zawiera oprócz typowej biografii ksera dokumentów archiwalnych. Duże wrażenie na Jury zrobiła obszerna bibliografia, co potwierdza wysoki poziom merytoryczny pracy. Całość wykonano bardzo estetycznie i ze smakiem.

W kategorii szkół podstawowych Nagrodę Prezydenta Miasta Kalisza otrzymał:

Adrian Węclewski ze Szkoły Podstawowej Nr 16 w Kaliszu, opiekun: Ewa Bezener Autor dostarczył opracowanie pisemne na papierze kredowym. Do tematu Sylwestra Szpilowskiego sporządzono bibliografię oraz opis zaprojektowanych przez architekta budynków. Opracowanie dotyczące Marii Konopnickiej opatrzono bardzo ciekawymi fotografiami. W temacie internowania legionistów autor zwrócił szczególna uwagę na wizytę Józefa Piłsudskiego w Kaliszu. Bibliografia oprócz źródeł książkowych i internetowych zawiera także czasopisma. Oprócz formy opisowej autor wykonał także makietę rogatki zaprojektowanej przez Sylwestra Szpilowskiego. Praca została wykonana estetycznie, umiejętnie połączono formę opisową wraz z plastyczną.

Nagrody główne w kategorii szkół ponadgimnazjalnych otrzymali:

Katarzyna Czyszek, Joanna Lonty, Marta Rogowska z III Liceum Ogólnokształcącego w Kaliszu, opiekun: Sławomir Przygodzki
Nagroda ufundowana przez Starostę Kaliskiego
Praca bardzo pomysłowa i nietuzinkowa. Została wykonana z zastosowaniem różnych form przekazu. Całość mieści się w walizce, w której znajdują się piłka nożna z wypisanymi danymi członków rodziny Gola, odbiornik telewizyjny, do którego dołączono slajdy. Temat Marii Konopnickiej opracowano w formie czasopisma "Świt". Zamieszczono w nim ankiety i artykuły dotyczące pisarki. Załącznikiem jest kapitalna płyta, na której znajduje się film wzorowany na programie "Trudne sprawy". Nagranie jest pełne humoru, zawiera także elementy edukacyjne. Temat został opracowany bardzo nowatorsko. Przygotowano album na temat Nowego Rynku, gdzie korzystano m. in. z wydawnictw APK. Nagrodę przyznano za różnorodność formy, pomysłowość i nietuzinkowe potraktowanie tematów.

Anna Miszczak, Paulina Midek z II Liceum Ogólnokształcącego w Kaliszu, opiekun: Tomasz Jeziorski
Nagroda ufundowana przez Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Kaliszu
Uczennice przygotowały pracę przestrzenną z wykorzystaniem różnych form przekazu. Wykonano makietę z zaznaczonymi budynkami autorstwa Sylwestra Szpilowskiego, makietę I Liceum Ogólnokształcącego, którą charakteryzuje wyjątkowa dbałość o detale. Na pracę składa się też drewniany stelaż z możliwością przewijania zwoju na temat Marii Konopnickiej. Zawarto na nim biografię, skany archiwaliów, wycinki z prasy oraz bibliografię. Dołączono portret pisarki. Mniejszy drewniany stelaż zawiera opracowanie na temat internowania legionistów w Szczypiornie. Bibliografia jest bardzo bogata, zawiera archiwalia, książki, czasopisma oraz strony internetowe. Praca świetna pod względem plastycznym i merytorycznym.

Marta Szukalska z I Liceum Ogólnokształcącego w Kaliszu, opiekun: Ewelina Majewska-Kędzia
Nagroda ufundowana przez Stowarzyszenie im. Haliny Sutarzewicz w Kaliszu
Opracowano tematy Sylwestra Szpilowskiego, Marii Konopnickiej i Nowego Rynku. Praca ma formę kartonowej kieszeni w drewnianej oprawie, w środku znajdują się trzy opracowania pisemne. Wykorzystano tutaj wycinki z czasopism, zdjęcia robione własnoręcznie przez autorkę. W przypadku tematu Nowego Rynku dołączono reklamy prasowe fabryki lalek, zawarto plany i zdjęcia z zasobu APK. Praca bardzo estetyczna, opracowana w sposób wyczerpujący temat.

Sara Idźkowska, Joanna Mierzwińska, Klaudia Grzelaczyk z II Liceum Ogólnokształcącego w Kaliszu, opiekun: Tomasz Jeziorski
Nagroda ufundowana przez Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Kaliszu
Autorki wykonały album w drewnianej oprawie pt. "Zasłużeni Kaliszanie", w którym omówiono postacie Józefa Goli, Sylwestra Szpilowskiego i Marii Konopnickiej. Całość na ozdobnym papierze, tekst wpisano ręcznie, co jest niewątpliwie autem pracy. Praca zawiera spis treści, bibliografię, ilustracje zaczerpnięte z literatury. Jury doceniło przemyślany układ wewnętrzny pracy i walory plastyczne.

Paulina Kliber, Anna Kucharska z II Liceum Ogólnokształcącego w Kaliszu, opiekun: Tomasz Jeziorski
Nagroda ufundowana przez Kaliski Okręgowy Związek Piłki Nożnej
Praca pomysłowa pod względem estetyki i formy. Temat Marii Konopnickiej przygotowano poprzez sporządzenie korespondencji pisarki w prasie i dokumentach, całość zamieszczono w kopertach leżących na drewnianym stoliku. 95 rocznicę internowania legionistów w Szczypiornie reprezentuje tzw. skrzynia legionisty, a w niej stare zdjęcia z obozu, guziki, kubek, łyżeczka, wydarte kartki z kalendarza i opracowanie pisemne na temat Szczypiorna. Temat Józefa Goli został scharakteryzowany poprzez zdjęcia z promocji książki "Chodź no tu, piłkarzu", nagrane na płytę CD, zamkniętą w przeciętej na pół piłce nożnej.

Nagrody Główne w kategorii gimnazjów otrzymali:

Natalia Cofalska z Zespołu Szkół w Chełmcach, opiekun Anna Zimna
Nagroda ufundowana przez Biuro Promocji i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miejskiego w Kaliszu Drewniana skrzynia, a w niej trzy opracowania pisemne na ozdobnym papierze poruszające tematy: Marii Konopnickiej, Sylwestra Szpilowskiego i internowania legionistów w Szczypiornie. Całość opatrzono samodzielnie wykonanymi szkicami. W przypadku tematu obozu w Szczypiornie zamieszczono plan obozu z zasobu APK oraz ciekawą fotografię monety obozowej. Bibliografia obfituje w książki i archiwalia - podano nazwy zespołów i pełne tytuły sygnatur.

Adrianna Bublicka, Marta Jaskuła, Marcin Marciniak z Gimnazjum Nr 7 w Kaliszu, opiekun: Małgorzata Nowicka
Nagroda ufundowana przez Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Kaliszu
Sporządzono album budowli Sylwestra Szpilowskiego wzorowany na albumie Wilhelma Diehla. Odnośnie tematu Nowego Rynku nakręcono film z przeprowadzoną ankieta uliczną odnośnie przeszłości Nowego Rynku, powstania nowej galerii handlowej, planów zlikwidowania kramów. Sporządzono także prezentację multimedialną. Na osobnej płycie przedstawiono los internowanych legionistów - uczniowie sami wykonali fotografie. Rys historyczny przedstawiono z wykorzystaniem zdjęć i dokumentów z zasobu APK. Praca bardzo pomysłowa, łączy w sobie kilka form wykonania.

Weronika Pawlik, Magdalena Zimna z Gimnazjum Nr 7 w Kaliszu, opiekun Wioletta Janiszewska
Nagroda ufundowana przez Archiwum Państwowe w Kaliszu
Wszystkie trzy tematy zostały zebrane i opracowane w postaci jednego albumu. Powstał on z wykorzystaniem różnych form plastycznych - powklejano fotografie, własnoręcznie wykonano szkice. Opracowano tematy: Marii Konopnickiej, Sylwestra Szpilowskiego i internowania legionistów w Szczypiornie. Duże wrażenie na Jury zrobiła profesjonalnie wykonana bibliografia, z podziałem na opracowania, archiwalia i strony internetowe. W przypadku archiwaliów wymieniono nazwy zespołów i tytuły sygnatur. Praca bardzo estetyczna o przemyślanym układzie wewnętrznym. Strona merytoryczna i plastyczna pozostaje bez zarzutu. Praca wymagała dużego wkładu własnego.

Nagrody Główne w kategorii szkół podstawowych otrzymują:

Joanna Liszkowska, Alicja Nowacka, Maria Klamka ze Szkoły Podstawowej Nr 14 w Kaliszu, opiekun: Joanna Musiał
Nagroda ufundowana przez Ochotniczą Straż Pożarną w Kaliszu
Temat Nowego Rynku podjęto przez sporządzenie makiety, na której widać halę fabryki lalek, areszt miejski i straż ogniową. Odnośnie Marii Konopnickiej sporządzono plakat, którego obramowanie stanowią portrety pisarki. W środku wklejono opracowanie pisemne - biografię i opis twórczości. Temat Sylwestra Szpilowskiego opracowano w postaci prezentacji multimedialnej na płycie CD. Praca została wykonana estetycznie, wykorzystano różne formy przedstawienia od plakatu, poprzez formę tradycyjną, po multimedialną.

Kinga Nowak, Gabriela Wcisła, Natalia Szymczak ze Szkoły Podstawowej Nr 23 w Kaliszu, opiekun: Beata Raczak, Marzena Płotek
Nagroda ufundowana przez Archiwum Państwowe w Kaliszu
Na drewnianym stelażu od aparatu fotograficznego przytwierdzono 3 plakaty. Zawierają one informacje na temat: Marii Konopnickiej, 95 rocznicy internowania legionistów w Szczypiornie, 90 rocznicy urodzin Józefa Goli. W przypadku tematu Józefa Goli wykorzystano fotografie z wystawy o sporcie kaliskim, zorganizowanej przez kaliskie archiwum państwowe. Na osobnym plakacie umieszczono bibliografię, zawierającą strony internetowe oraz opracowania książkowe. Praca jest spójna, przejrzysta, trzy różne tematy połączono wspólną techniką wykonania.

Oprócz nagród Prezydenta Miasta Kalisza i Nagród Głównych Jury postanowiło przyznać wyróżnienia. Prace wyróżnione zostały sporządzone poprawnie pod względem merytorycznym, zwróciły uwagę Jury ciekawą formą plastyczną bądź oryginalnym podejściem do opracowywanego tematu. Wiele z nich zachwyciło Jury nowatorską formą przedstawienia.

Wyróżnienia w kategorii szkół ponadgimnazjalnych otrzymali:

 • Justyna Karolak, Marta Machanek, Justyna Kałużna z II Liceum Ogólnokształcącego w Kaliszu, opiekun: Tomasz Jeziorski
 • Luiza Kwiecińska, Patrycja Mrofca z V Liceum Ogólnokształcącego w Kaliszu, opiekun: Katarzyna Kaczmarek
 • Katarzyna Zabawa, Ewelina Glapa, Monika Kubiak z III Liceum Ogólnokształcącego w Kaliszu, opiekun: Anna Marciniak
 • Katarzyna Michalak, Justyna Kliber, Małgorzata Gąsior z II Liceum Ogólnokształcącego w Kaliszu, opiekun: Tomasz Jeziorski
 • Maria Ignaszak, Anna Grzelak z II Liceum Ogólnokształcącego w Kaliszu, opiekun: Tomasz Jeziorski
 • Sandra Błażejewska, Izabela Karolczak, Agnieszka Kubisiak z II Liceum Ogólnokształcącego w Kaliszu, opiekun: Tomasz Jeziorski
 • Anna Bigora, Agnieszka Kujawa z II Liceum Ogólnokształcącego w Kaliszu, opiekun: Tomasz Jeziorski
 • Joanna Jezierska z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kaliszu, opiekun: Izabella Galuba-Bryja
 • Aleksandra Kowalkiewicz, Marika Kostera z II Liceum Ogólnokształcącego w Kaliszu, opiekun: Tomasz Jeziorski
 • Aleksandra Chałupska, Martyna Śniegula, Bogna Ziąbka z II Liceum Ogólnokształcącego w Kaliszu, opiekun: Tomasz Jeziorski

Wyróżnienia w kategorii gimnazjów otrzymali:

 • Adrian Majewski, Mariusz Perskawiec, Piotr Tomiec z Zespołu Szkół w Rajsku, opiekun: Anna Zimna
 • Nikola Różewicz z Niepublicznego Gimnazjum KSO "Edukator", opiekun: Joanna Musiał
 • Angelika Świerek z Zespołu Szkół w Rajsku, opiekun: Anna Zimna
 • Izabela Dziadek z Gimnazjum Nr 9 w Kaliszu, opiekun: Tadeusz Skarżyński
 • Paulina Dziedzic, Justyna Smolińska, Adam Smoliński z Zespołu Szkół w Rajsku, opiekun: Anna Zimna
 • Piotr Antczak, Piotr Perskawiec z Zespołu Szkół w Rajsku, opiekun: Anna Zimna

Wyróżnienia w kategorii szkół podstawowych otrzymali:

 • Julia Stachowiak ze Szkoły Podstawowej Nr 16 w Kaliszu, opiekun: Ewa Bezener
 • Ewa Dobrzyńska, Aleksandra Zaremba ze Szkoły Podstawowej Nr 16 w Kaliszu, opiekun: Ewa Bezener

Wszystkie osoby, które nie zostały nagrodzone, ani wyróżnione otrzymują podziękowania za udział w konkursie, przekazane na ręce nauczycieli - opiekunów. Okolicznościowe dyplomy otrzymają także nauczyciele, którzy przygotowali uczniów do uczestnictwa w konkursie. Głównymi fundatorami nagród w tegorocznej edycji konkursu jest Archiwum Państwowe w Kaliszu i Urząd Miejski w Kaliszu. W sali recepcyjnej kaliskiego ratusza zostanie wyeksponowanych kilka prac konkursowych. Wszystkie prace nagrodzone oraz wyróżnione zostaną zaprezentowane w formie on-line.

Końcową niespodzianką dla wszystkich było krótkie wystąpienie Wojciecha Kwiatkowskiego z Kaliskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej. Miał on okazję kibicować reprezentacji Polski w niedawnym meczu EURO 2012 Polska - Rosja na Stadionie Narodowym w Warszawie. Kaliszanin gorąco zachęcił wszystkich do odwiedzenia naszej trybuny narodowej, podniosła atmosfera, obecność 60 000 ludzi robi potężne wrażenie.

Dzień 14 czerwca 2012 r. także zrobił duże wrażenie na dzieciach i młodzieży z regionu kaliskiego. Z uśmiechami i wypiekami na twarzach powrócili oni do domów z nagrodami i okolicznościowymi dyplomami. Teraz mogą czekać na w pełni zasłużone wakacje.

Załączniki do protokołu:

Wykaz osób, które otrzymują podziękowania za udział w konkursie
Pobierz plik w formacie PDF

Wykaz szkół biorących udział w konkursie
Pobierz plik w formacie PDF

Wykaz nauczycieli, opiekunów
Pobierz plik w formacie PDF

Wywiad z prelegentem - Z. Sadowskim
Pobierz plik w formacie DOC