Świadkowie marca 1968 roku poszukiwani

Archiwum Państwowe w Kaliszu zwraca się z apelem o przekazanie lub udostępnienie w celu cyfryzacji wszelkich materiałów związanych z wydarzeniami Mara 1968 r. (ulotki, fotografie, prasówka). Prosimy także o kontakt osoby, które w wyniku uczestnictwa w protestach lub z powodu swojego żydowskiego pochodzenia były w jakikolwiek sposób represjonowane (więzienie, areszt, relegowanie ze studiów) lub zmuszone do wyjazdu za granicę. Chętnie zorganizujemy spotkanie z takimi osobami oraz sporządzimy, w formie pisanej lub wywiadu, relacje źródłowe.