Zbieramy materiały archiwalne dotyczące regionu kaliskiego

Zwracamy się z prośbą do mieszkańców Kalisza i miłośników Ziemi Kaliskiej o przekazywanie do Archiwum Państwowego w Kaliszu wszelkich materiałów (fotografii, pocztówek, dokumentów, pism, pamiątek rodzinnych, książek itp.) dotyczących historii Kalisza i regionu kaliskiego. Materiały otrzymane od Państwa zostaną uporządkowane i zewidencjonowane, a następnie będą służyć badaczom historii regionalnej oraz wykorzystane zostaną podczas wystaw organizowanych przez nasze Archiwum.