Kampania wyborcza Komitetu Obywatelskiego "Solidarność" Województwa Kaliskiego w 1989 r.

30 lat wyborów czerwcowych

Komitet Obywatelski "Solidarność" Województwa Kaliskiego wystawił, wspomagany przez Tymczasowy Zarząd Regionu NSZZ "Solidarność" Wielkopolska Południowa i Tymczasową Radę Wojewódzką Rolników Indywidualnych NSZZ "Solidarność" w Kaliszu, czterech kandydatów do Sejmu: Czesława Kazimierza Kurzajewskiego, Józefa Sałatę, Jerzego Koralewskiego i Bohdana Pilarskiego oraz dwóch do Senatu: Jerzego Kazimierza Pietrzaka z Ostrowa Wlkp. – historyka i pracownika naukowego Uniwersytetu Wrocławskiego, członek Prymasowskiej Rady Społecznej i Edwarda Wende z Warszawy – mecenasa, obrońcę w procesach politycznych m.in. Bronisława Geremka, pełnomocnika oskarżycieli posiłkowych w procesie zabójców księdza Jerzego Popiełuszki. O mandat poselski nr 112 w okręgu wyborczym nr 29 w Kaliszu ubiegał się dziennikarz, były sekretarz redakcji czasopisma "Kaliski Włókniarz", sekretarz KO "S" WK Czesław Kazimierz Kurzajewski z Kalisza, natomiast o mandat poselski nr 113 rolnik Józef Sałata z Macewa, gmina Gołuchów.

Działacze "Solidarności" prowadzili z dużą dynamiką kampanię wyborczą. Przedstawiciele TZR NSZZ "S" i KO "S" rozpoczęli 30 kwietnia kampanię zbierania podpisów na swoich kandydatów na posłów i senatorów przed kościołami. Pod kaliskimi kościołami p.w. Miłosierdzia Bożego, oo. Jezuitów, oo. Franciszkanów zbierano podpisy na Edwarda Wendego, Jerzego Pietrzaka, Czesława Kurzajewskiego i Józefa Sałatę. Rozwieszane były na słupach ogłoszeniowych, w witrynach sklepowych, ogrodzeniach oraz przedsionkach kościołów plakaty reklamujące kandydatów KO "S" m.in. z Lechem Wałęsą. Wizerunek znanego i popularnego działacza "Solidarności" wzmacniał w oczach wyborców wiarygodność poszczególnych kandydatów, z których większość nie miała wcześniej szans na zaistnienie w społecznej świadomości. Organizowane były spotkania, mityngi z kandydatami i zaproszonymi gośćmi. Poparcia kandydatom Komitetu udzielili znani polscy artyści i ludzie kultury. Rozdawane były wizytówki, ulotki i tzw. ściągi, które miały ułatwić wyborcom akt głosowania. Zaznaczono na nich jedynie nazwiska kandydatów "S", zalecając równocześnie skreślenie wszystkich innych nazwisk. Kandydaci występowali w regionalnych programach radiowych i telewizyjnych. Po ulicach jeździły samochody z urządzeniami nagłaśniającymi promującymi kandydatów. Komitet Obywatelski "S" prowadził również agitację na rzecz masowego udziału społeczeństwa w wyborach parlamentarnych.

Spotkania i mityngi przedwyborcze Komitetu Obywatelskiego "Solidarność" Województwa Kaliskiego rozpoczęły się w Kaliszu w pierwszej dekadzie maja 1989 r. 1 maja na placu przykościelnym oo. Franciszkanów zorganizowano spotkanie przedwyborcze kandydatów KO "S" WK do Sejmu i Senatu, na którym w imieniu kandydatów zabrał głos Czesław Kurzajewski. Przedstawił program wyborczy, którego najważniejszymi kwestiami było uzdrowienie gospodarki narodowej, wolność osobista, poprawa życia ludzi pracy. W tym też dniu, w kościele oo. Jezuitów o. Stefan Dzierżek odprawił mszę św. w intencji Duszpasterstwa Ludzi Pracy, po której odbyło się zebranie członków Duszpasterstwa. Natomiast 3 maja o. Dzierżek podczas mszy św. w wygłoszonym kazaniu nawiązał do wyborów i zachęcał do zastanowienia się nad kandydatami i poparciem tych osób, które będą gwarantować poprawę sytuacji w kraju. W dniach 6 – 9 maja w salce seminaryjnej i na dziedzińcu klasztoru oo. Jezuitów zorganizowane zostały spotkania, w których brali udział m.in. Janusz Onyszkiewicz – uczestnik w negocjacjach Okrągłego Stołu jako rzecznik prasowy opozycji, mąż wnuczki marszałka Józefa Piłsudskiego oraz Mieczysław Voit – aktor teatralny i filmowy. 11 maja odbyło się zebranie otwarte Komitetu Obywatelskiego w świetlicy Fabryki Wyrobów Runowych "Runotex". 13 maja w kościele oo. Franciszkanów odprawiona została msza w intencji "Za Ojczyznę" oraz wiec na parkingu obok kościoła. 20 maja z inicjatywy Tymczasowego Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" i Komitetu Obywatelskiego "Solidarność" Województwa Kaliskiego został zorganizowany pod kaliskim ratuszem wiec przedwyborczy, na którym Anna Nehrebecka – aktorka Teatru Polskiego z Warszawy i Zbigniew Bujak – działacz "S" Regionu Mazowsze przedstawili kandydatów m.in. na senatorów Edwarda Wende i Jerzego Pietrzaka. Miting został poprzedzony występem kapeli pod nazwą "Józefiaki znad Prosny". Podczas spotkania odbyła się kwesta na fundusz wyborczy. Rozprowadzane były tzw. cegiełki na rzecz Funduszu Wyborczego Komitetu Obywatelskiego "S". 23 maja mecenas Edward Wende spotkał się z wyborcami w świetlicy FWR "Runotex". W maju Kalisz odwiedzili Henryk Machalica – aktor z Teatru Nowego z Warszawy, który uczestniczył w spotkaniu z członkami Klubu Inteligencji Katolickiej i działaczami "S" oraz prof. Adam Strzembosz – prawnik, przewodniczący komisji prawa i sprawiedliwości Komitetu Obywatelskiego przy Przewodniczącym NSZZ "S" Lechu Wałęsie, który wygłosił prelekcję "Okrągły Stół – refleksje". W teatrze kaliskim 25 maja ogłoszony został program wyborczy.


Plakat "Solidarności" dotyczący wyborów 4 czerwca 1989 roku. Ze zbiorów prywatnych.


"Głosuj na Edwarda Joachima Wende, kandydata do Senatu". APK, Materiały propagandowe z kampanii wyborczych, sygn. 685.


Życiorys kandydat na senatora z ramienia Komitetu Obywatelskiego "Solidarność" Województwa Kaliskiego Edwarda Wende. Ze zbiorów prywatnych.


Biuletyn Wyborczy Komitetu Obywatelskiego "Solidarność" nr 4 z 30 maja 1989 r. z charakterystyką kandydatów. APK, Materiały propagandowe z kampanii wyborczych, sygn. 1.


Ulotka wyborcza Komitetu Obywatelskiego "Solidarność" w Kaliszu z 1989 r. APK, Materiały propagandowe z kampanii wyborczych, sygn. 1.


Ulotka wyborcza Solidarności z wyborów czerwcowych w 1989 r. APK, Materiały propagandowe z kampanii wyborczych, sygn. 1.


Formularz zgłoszeniowy Czesława Kurzajewskiego - kandydata na posła do Sejmu PRL X kadencji. Ze zbiorów prywatnych.


Oświadczenie Józefa Sałaty dotyczące posługiwania się przez niego, w czasie kampanii wyborczej, symbolem w postaci nazwy Komitet Obywatelski "Solidarność". Ze zbiorów Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu Delegatury Kalisz.


Oświadczenie Czesława Kurzajewskiego dotyczące posługiwania się przez niego, w czasie kampanii wyborczej, symbolem w postaci nazwy Komitet Obywatelski "Solidarność". Ze zbiorów Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu Delegatury Kalisz.


Ulotka wyborcza Komitetu Obywatelskiego "Solidarność" w Kaliszu z 1989 r., APK, Zbiór fotografii, wydawnictw i druków ulotnych Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność", sygn. 182, k. 6v.


Ulotka wyborcza Komitetu Obywatelskiego "Solidarność" w Kaliszu z 1989 r. Ze zbiorów prywatnych.


Ulotka wyborcza Komitetu Obywatelskiego "Solidarność" w Kaliszu z 1989 r. Ze zbiorów prywatnych.


Ulotka wyborcza Solidarności z wyborów czerwcowych w 1989 r. APK, Materiały propagandowe z kampanii wyborczych, sygn. 1.


Wiec przedwyborczy zorganizowany przez Tymczasowy Zarząd Regionu NSZZ "Solidarność" i Komitet Obywatelski "Solidarność" Województwa Kaliskiego na Rynku Głównym w Kaliszu w maju 1989 r. z udziałem m.in. kandydatów na senatorów Edwarda Wende, Jerzego Pietrzaka oraz Anny Nehrebeckiej, Zbigniewa Bujaka i Anny Binder. APK, Spuścizna Stanisława Perlińskiego z Kalisza, sygn. 8.


Spotkanie przedwyborcze z kandydatem Komitetu Obywatelskiego "Solidarność" w Kaliszu na posła Czesławem Kurzajewskim w Kaliszu w 1989 r. APK, Spuścizna Stanisława Perlińskiego z Kalisza, sygn. 96.


Wiec przedwyborczy Komitetu Obywatelskiego "Solidarność" na dziedzińcu klasztoru oo. Jezuitów w Kaliszu (1 dekada maja). APK, Spuścizna Stanisława Perlińskiego z Kalisza, sygn. 97.


Program wyborczy Komitetu Obywatelskiego z wyborów czerwcowych w 1989 r. APK, Materiały propagandowe z kampanii wyborczych, sygn. 1.


Cegiełka na fundusz wyborczy Komitetu Obywatelskiego z wyborów czerwcowych w 1989 r. z podpisami Anny Nehrebeckiej i Zbigniewa Bujaka. Ze zbiorów prywatnych Romana Karpińskiego.


Cegiełka na fundusz wyborczy Komitetu Obywatelskiego z wyborów czerwcowych w 1989 r. z podpisem Mieczysława Voita. Ze zbiorów prywatnych Romana Karpińskiego.