Ad fontes! 2017 - Nagrody Starosty Kaliskiego

Nagroda Starosty Kaliskiego w kategorii szkół podstawowych:

Anna Wróblewska, Anna Łabeńska, Karolina Bruś ze Szkoły Podstawowej Sióstr Nazaretanek w Kaliszu, opiekun: Joanna Kobusińska, dyrektor szkoły: siostra Agnieszka Ciszewska.

Uczennice wykonały piękny album na temat Szczypiorna ze zdjęciami z obozu. Opisały dzień codzienny legionistów, historię pomnika i mauzoleum. Album zapisano pismem komputerowym, wykonano go z niezmierną starannością. Całość przeniesiono także jako załącznik na wersję cyfrową na płycie CD. Uczennice zredagowały także jednodniówkę na temat Stefana Szolca-Rogozińskiego. Dziewczynki przeprowadziły m. in. wywiad z prof. Michałem Jarneckim. Inny artykuł opisuje miejsca w Kaliszu, które upamiętniają słynnego podróżnika. Skład wykonano bardzo profesjonalnie. Na temat cmentarza żydowskiego opracowano album w formie dużych, zbindowanych kart. Dziewczynki spotkały się z Haliną Marcinkowską, wysłuchały prelekcji na temat pochówków ludności żydowskiej. Autorki same wykonały zdjęcia, sporządziły bibliografię. Praca jest przemyślana i solidna.

Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes! Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes! Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes! Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes!

Nagroda Starosty Kaliskiego w kategorii gimnazjów:

Kamila Cuper, Monika Jaskuła z Gimnazjum w Brzezinach, opiekun: Alicja Krajewska, dyrektor szkoły: Małgorzata Błaszczyk.

Uczennice oddały pracę w formie listów Stefana Szolca-Rogozińskiego, przedrukowanych w "Gazecie Kaliskiej". Wspomina w nich o zbieraniu funduszy na wyprawę i zakupie statku. Teksty przepisano odręcznie, bazując na dobrej bibliografii. Na temat Szczypiorna wykonano album - "Gazetę Legionową", wydaną 10 grudnia 1917 r. Są w niej m. in. nekrologi zmarłych legionistów. W nawiązaniu do obiektów sportowych, opracowano grę planszową, w której należy odpowiedzieć na wylosowane pytanie. Planszę wyrysowano odręcznie, a karty z pytaniami ozdobiono herbem Kalisza.

Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes! Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes! Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes! Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes!

Nagroda Starosty Kaliskiego w kategorii szkół ponadgimnazjalnych:

Edyta Nowak, Karolina Jaszczak, Klaudia Ochlik z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kaliszu, opiekun: Izabella Galuba-Bryja, dyrektor: Magdalena Mocna.

Uczennice sporządziły czarno-biały album na temat obiektów sportowych oraz makietę stadionu miejskiego. Wykonały także miniaturę mauzoleum legionistów. Do tego dodano oprawiony album, na który składa się opracowanie przygotowane w oparciu o książki i dostępną prasę. Narysowano także 3 portrety Stefana Szolca-Rogozińskiego oraz sporządzono jego popiersie z masy solnej. Dodatkiem jest globus i albumik z fotografiami m. in. afrykańskich tubylców.

Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes! Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes! Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes! Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes! Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes!