Ad fontes! 2017 - Nagrody Główne

Nagroda Główna Dyrektora Archiwum Państwowego w Kaliszu w kategorii szkół podstawowych:

Zbigniew Kędzierski, Mateusz Bielak, Bartosz Mewald ze Szkoły Podstawowej Nr 14 w Kaliszu, opiekun: Joanna Musiał, dyrektor szkoły: Dagmara Zimoch.

Uczniowie stworzyli album pt. "Od Dziennika Departamentu Kaliskiego po Ziemię Kaliską". Składają się na niego m. in. skany artykułów prasowych z archiwum redakcji "Ziemi Kaliskiej". Na temat Szczypiorna sporządzono prezentację multimedialną, ciekawie zaprojektowaną graficznie. Wykorzystano w niej m. in. zdjęcia z zasobu NAC. Również w formie cyfrowej przygotowano pracowanie na temat Stefana Szolca-Rogozińskiego. Zawarto biogram i przebieg podróży. Uczniowie wykorzystali ciekawe źródła w bibliografii.

Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes! Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes! Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes!

Nagroda Główna Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu w kategorii szkół podstawowych:

Julia Sotek, Kacper Górski, Aleksandra Mrozińska ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kaliszu, opiekun: Agnieszka Fiechowska, dyrektor szkoły: Beata Zalewska.

Uczniowie wykonali makietę cmentarza z macewami i napisami w języku jidysz. Dodatkiem jest album ze skanami materiałów archiwalnych z zasobu APK. Praca ładna, dopracowana w szczegółach. Odnośnie obiektów sportowych nakręcono film. Uczniowie odwiedzają w nim poszczególne obiekty sportowe, m. in. Aquapark, tor kolarski i przystań KTW. Na temat Szolca-Rogozińskiego przygotowano prezentację multimedialną z biogramem podróżnika, całość okraszono zdjęciami.

Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes! Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes! Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes! Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes! Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes!

Nagroda Główna Stowarzyszenia im. H. Sutarzewicz w Kaliszu w kategorii szkół podstawowych:

Adam Mokras ze Szkoły Podstawowej Nr 16 w Kaliszu, opiekun: Ewa Bezener, dyrektor szkoły: Ewa Zegler.

Uczeń ulepił samodzielnie z gliny miniaturę pomnika ku czci legionistów, Wykonał też plakat z mapą Kalisza, na której zaznaczono ważniejsze obiekty sportowe. Na dużym kawałku drewna naszkicował podobiznę Stefana Szolca-Rogozińskiego. Uczeń zastosował różne techniki, włożył dużo pracy w opracowanie 3 tematów konkursowych.

Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes! Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes! Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes! Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes! Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes!

Nagroda Główna Dziekana Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu w kategorii gimnazjów:

Wiktoria Borowiak, Oliwia Korzańska, Aleksandra Stępień z Gimnazjum w Brzezinach, opiekun: Alicja Krajewska, dyrektor szkoły: Małgorzata Błaszczyk.

Temat obiektów sportowych opracowano w formie rozkładanego folderu. Opisano m. in. halę OSiR, Aquapark, stadion przy ul. Łódzkiej. Przy redagowaniu korzystano z publikacji Piotra Sobolewskiego. Biografię Stefana Szolca-Rogozińskiego opracowano w formie haseł do słownika. Każde hasło jest w jakiś sposób związane z działalnością podróżnika. Prezentacja multimedialna przedstawia dzieje cmentarza żydowskiego przy ul. Podmiejskiej. Bazowano m. in. na archiwaliach z zasobu APK. Praca nietuzinkowa, oryginalna.

Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes! Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes! Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes!

Nagroda Główna Książnicy Pedagogicznej w Kaliszu oraz Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w kategorii gimnazjów:

Zuzanna Kranc, Wiktoria Szulc, Jan Jopek z Niepublicznego Gimnazjum KSO "Edukator" w Kaliszu, opiekun: Wioletta Janiszewska, dyrektor: dr Małgorzata Górska.

Na temat cmentarza żydowskiego wykonano piękną makietę z odwzorowaniem większości detali. Odnośnie obiektów sportowych zredagowano wielkoformatową gazetę pt. "Kalisz na sportowo". Opisano m. in. stadion miejski, halę Arena. Dodatkiem jest wywiad z młodym sportowcem Marcinem Antczakiem. Wykonano też prezentację multimedialną z biogramem Stefana Szolca-Rogozińskiego.

Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes! Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes! Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes! Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes!

Nagroda Główna Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w kategorii gimnazjów:

Julia Gaczyńska, Maria Jakubek, Kamila Strzałka z Gimnazjum w Rajsku, opiekun: Małgorzata Burdelak, dyrektor szkoły: Honorata Wolniaczyk.

Uczennice zaprojektowały grę planszową i narysowały portret Szolca-Rogozińskiego, oprawiony w złotą ramę. W albumie oprawionym w drewno opracowano biogram podróżnika, obiekty sportowe w Kaliszu i dzieje cmentarza żydowskiego przy ul. Podmiejskiej. Praca zawiera bibliografię. Gra planszowa pt. "Kaliska przygoda" dotyczy wszystkich trzech tematów.

Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes! Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes! Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes! Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes! Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes!

Nagroda Główna Stowarzyszenia "Szczypiorniak" w kategorii gimnazjów:

Filip Przybył, Karolina Bartoszczyk z Niepublicznego Gimnazjum KSO "Edukator" w Kaliszu, opiekun: Wioletta Janiszewska, dyrektor szkoły: dr Małgorzata Górska.

Uczniowie wykonali makietę z konturami Afryki. W skrzynce zdeponowano kartę zwiniętą w rulon z biogramem Stefana Szolca-Rogozińskiego. Na temat obiektów sportowych uczniowie sporządzili grę planszową. By przesunąć się pionkiem w kierunku mety, należy odpowiedzieć na pytania dotyczące kaliskich obiektów sportowych. Wszystkie drobne elementy gry zamknięto w drewnianej szkatułce. Uczniowie nagrali też reportaż na terenie Szczypiorna. Omówili problem kryzysu przysięgowego. Przeprowadzili także rozmowę z miejscowym proboszczem na temat kaplicy św. Barbary. W założeniu nie ograniczyli się tylko do obozu dla legionistów - przedstawili ogólny obraz Szczypiorna sprzed 100 lat

Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes! Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes! Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes!

Nagroda Główna Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Kaliszu w kategorii szkół ponadgimnazjalnych:

Martyna Krzemień, Paulina Szymczak, Gabriela Wojciechowska z IV Liceum Ogólnokształcącego w Kaliszu, opiekun: Anna Torz, dyrektor szkoły: Izabela Kotkowska.

Uczennice oddały mały albumik, w którym przypomniano m. in. o obwieszczeniach politycznych z 1945 r. Opisano historię "Głosu Wielkopolskiego", osobach Eligiusza Kor-Walczaka i Władysława Kościelniaka. Na temat Stefana Szolca-Rogozińskiego nakręcono film, w którym dziewczyny cofają się w czasie i spotykają podróżnika, gdy ten czyta na swój temat artykuł w prasie. Temat cmentarza żydowskiego opracowano w formie prezentacji multimedialnej.

Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes! Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes! Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes!

Nagroda Główna "Ziemi Kaliskiej" i Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Archiwaliów w kategorii szkół ponadgimnazjalnych:

Kinga Ratajczyk, Weronika Haraś, Bogumiła Góra z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kaliszu, opiekun: Izabella Galuba-Bryja, dyrektor: Magdalena Mocna.

Pracę na temat Szolca-Rogozińskiego i cmentarza żydowskiego tworzy zbindowany i zalaminowany album. Przeprowadzono 3 wywiady: z Maciejem Błachowiczem, Robertem Papuzińskim i Andrzejem Matusiakiem. Dodatkiem są dwie makiety: jedna z konturami lądu afrykańskiego; druga przedstawiająca cmentarz przy ul. Podmiejskiej. Z technicznego papieru uczennice zrobiły model maszyny do pisania. Na drewnianym stojaku zawieszono opracowanie pisemne na temat prasy z lat 1945-1989. Praca czasochłonna, składająca się z różnych form wykonania.

Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes! Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes! Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes! Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes! Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes! Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes!