Ad fontes! 2018 - Nagrody Prezydenta Miasta Kalisza

Nagrodę Prezydenta Miasta Kalisza w kategorii I otrzymali: Zofia Nowacka, Igor Koper i Jeremiasz Przybył ze Szkoły Podstawowej Nr 21 w Kaliszu, opiekun: Grażyna Stępniewska, dyrektor szkoły: Jacek Konopczyński.

Uczniowie opracowali grę planszową pt. "Drogi do niepodległości". Praca jest przemyślana, wykonana z dbałością o wszelkie detale. Na temat Adama Asnyka opracowano tradycyjny album, składający się z zapisanych czarnych kart. Zawiera on biogram i ciekawe fakty z życia poety. W odniesieniu do Kaliskiego Towarzystwa Muzycznego wykonano plakat zawierający szkic siedziby towarzystwa.

Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes! Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes! Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes! Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes!

Nagrodę Prezydenta Miasta Kalisza w kategorii II otrzymali: Kamila Cuper, Monika Jaskuła i Michał Mielczarek z Zespołu Szkół w Brzezinach, opiekun: Alicja Krajewska, dyrektor szkoły: Maria Więcław.
Uczniowie otrzymali także Nagrodę Specjalną za najlepszą pracę dotyczącą Żołnierzy Wyklętych.

Uczniowie nakręcili film pt. "Benefis Adama Asnyka" w konwencji programu telewizyjnego-wywiadu na temat życia poety w Kaliszu. Całość jest przeplatana wierszami. Na temat niepodległości wykonano kalendarz w formie zbindowanych kart z ważnymi datami. Okraszono go m. in. zdjęciami z wystaw on-line APK oraz portalu Stary Kalisz. Praca jest czysta i estetyczna. Opracowano także plakat na temat Żołnierzy Wyklętych, omawiający poszczególne placówki Wielkopolskiej Samodzielnej Grupy Ochotniczej "Warta" z nazwiskami komendantów. Praca jest świetnie zaprojektowana, bibliografię wykonano fachowo.

Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes! Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes! Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes! Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes!

Nagrodę Prezydenta Miasta Kalisza w kategorii III otrzymali: Karolina Bartoszczyk, Wiktoria Szulc i Filip Przybył z III Liceum Ogólnokształcącego w Kaliszu, opiekun: Lech Moryksiewicz, dyrektor szkoły: Anna Narewska.
Uczniowie otrzymali także Nagrodę Specjalną za wykonanie najlepszej pracy na temat odzyskania niepodległości w Kaliszu.

Przygotowano miniaturę fortepianu ze zdjęciami osób i archiwaliów związanych z działalnością Kaliskiego Towarzystwa Muzycznego, opisując m. in. rodzinę Wiłkomirskich. Na temat Asnyka opracowano drukowaną kronikę na papierze kredowym w pięknej oprawie. Korzystano z archiwaliów APK. Uczniowie zbudowali także makietę z pomnikiem legionistów w Szczypiornie. Całość uzupełnia warstwa tekstowa, dyskretnie rozlokowana w sztucznej murawie.

Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes! Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes! Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes!