Ad fontes! 2018

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z wystawą on-line prezentującą wszystkie nagrodzone i wyróżnione prace w tegorocznej edycji konkursu "Ad fontes! Odkrywamy tajemnice Kalisza i regionu kaliskiego".

Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszono 28 prac, w tym 18 ze szkół podstawowych i 10 ze szkół średnich. W zmaganiach konkursowych wzięło udział 72 uczestników - 47 ze szkół podstawowych i 25 ze szkół średnich. Zadanie polegało na opracowaniu 3 tematów wybranych z następujących pięciu:

  • Kaliszanin Adam Asnyk
  • 200 lat Kaliskich Towarzystw Muzycznych
  • Jak niepodległość rodziła się w Kaliszu...
  • Żołnierze Wyklęci Ziemi Kaliskiej
  • Wydarzenia marca 1968 r. we wspomnieniach kaliszan

W tegorocznej edycji największą popularnością cieszył się temat związany z Adamem Asnykiem - opracowano go 27 razy. 18 prac dotyczyło Kaliskich Towarzystw Muzycznych, 16 procesu odzyskiwania niepodległości w Kaliszu, 14 Żołnierzy Wyklętych, a tylko 4 prace dotyczyły wspomnień kaliszan na temat wydarzeń marca 1968 r. Tematy nie należały do łatwych. Koncentrowały się w dużej mierze na tegorocznych rocznicach i jubileuszach.

W bieżącym roku dominowały prace o charakterze multimedialnym, przełamano dotychczasowy monopol na popularność tradycyjnych opracowań i makiet.

W wyniku obrad Jury postanowiło przyznać w kategorii I Nagrodę Prezydenta Miasta Kalisza dla 3 osób, w kategorii II dla 3 osób i w kat. III również dla 3 osób. Nagrody Starosty Kaliskiego powędrują w kat. I dla 1 osoby, w kat. II dla 3 osób i w kat. III dla 3 osób. Wyjątkowo w tym roku Jury zdecydowało o przyznaniu Nagród Specjalnych dla najlepszych prac wykonanych w odniesieniu do każdego z 5 tematów. Przyznaliśmy także Nagrody Główne sponsorowane przez instytucje związane z działalnością naukową i kulturalną - 3 w kat. I dla 9 osób, 3 w kat. II dla 7 osób, 2 w kat. III dla 6 osób. Przyznano także łącznie 6 wyróżnień dla 14 osób.