Ad fontes! 2018 - Nagrody Starosty Kaliskiego

Nagrodę Starosty Kaliskiego w kategorii I otrzymał Wojciech Kucharczyk ze Szkoły Podstawowej Nr 17 w Kaliszu, opiekun: Grażyna Baranowska-Zelent, dyrektor: Kinga Pisula.

Uczeń wykonał plakat w kształcie munduru żołnierza wyklętego. Na nim wklejono informacje o "Groźnym", Ziemowicie Glabiszewskim, Janie Kempińskim. W odniesieniu do Kaliskiego Towarzystwa Muzycznego opracowano plakat z wklejonymi wydrukami. Uczeń zbudował też makietę "Kalisz Adama Asnyka" przedstawiającą miejsca związane z poetą. Praca zawiera bibliografię.

Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes! Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes! Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes!

Nagrodę Starosty Kaliskiego w kategorii II otrzymały: Wiktoria Borowiak, Martyna Lejman i Aleksandra Stępień z Zespołu Szkół w Brzezinach, opiekun: Alicja Krajewska, dyrektor szkoły: Maria Więcław.

Uczennice wykonały portret Adama Asnyka z masy solnej. Sporządziły także pamiętnik poety, w którym poszczególne wpisy zredagowano pomysłowo i z polotem. Pracę stanowi także teczka z wklejkami na temat działaczy Kaliskiego Towarzystwa Muzycznego m. in. Melanii Parczewskiej, Bronisława Bukowińskiego, czy Wincentego Młynarskiego. Oddano także pracę na temat Żołnierza Wyklętego Franciszka Krawczykowskiego z Przystajni. Opracowanie jest profesjonalne, oparte m. in. na wspomnieniach syna.

Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes! Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes! Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes! Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes!

Nagrodę Starosty Kaliskiego w kategorii III otrzymały: Paulina Pabian, Natalia Płuciennik i Weronika Przybył z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kaliszu, opiekun: Izabella Galuba-Bryja, dyrektor szkoły: Magdalena Mocna.

Uczennice sporządziły styropianową makietę z pomnikiem Adama Asnyka na plantach. Na temat niepodległości oddano album z solidnym opracowaniem pisemnym, zawierającym zdjęcia archiwaliów. Podobną formę miała praca na temat Kaliskiego Towarzystwa Muzycznego. Dodatkowo sporządzono także makietę z miniaturą siedziby Kaliskiego Towarzystwa Muzycznego w sąsiedztwie baszty Dorotki.

Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes! Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes! Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes! Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes!